Datum och tider för läsåret


​​​

Läsår

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året.

Höstterminen 2020
2020-08-31 -- 2021-01-17

Vårterminen 2021
2021-01-18 -- 2021-06-06

Obligatorisk registrering för årskurs 1 (termin 1) på grundnivå, tekniskt basår samt Sjöbefäl klass VII.
Sista dag för registrering är 18 augusti. Mer information finns på Studentportalen > Ny student 2020

Obligatorisk registrering för nya studenter på Masterprogram (avancerad nivå)
Sista dag för registrering är 31 augusti. Mer information finns på Studentportalen > Ny student 2020

CHARM:
Tisdag 2021-02-02 och onsdag 2021-02-03. Första dagen bör all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars tredje årskurs på grundnivå och första årskurs på avancerad nivå mellan kl. 13:00 och 16:00 flyttas till annat tillfälle. Andra dagen skall all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars samtliga årskurser ställas in från och med kl 10:00.

Program för personlig utveckling - Of Course:
Torsdag 2021-02-11. All undervisning ställs in från kl 12:00 för årskurs 1-3, grundnivå och årskurs 1, avancerad nivå.

Studerandesektionsmässor:
Studenter i årskurs 2 och högre, på berörda studerandesektioner, bör göras fria från schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning, för- eller eftermiddag berörda dagar.


Enligt Chalmers kollektivavtal gäller att påskafton, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfri. Under följande arbetsdagar minskas den ordinarie arbetstiden med fyra timmar (halvdag): Valborgsmässoafton, dagen före Alla Helgons dag och den 23 december. När sådan arbetsfri tid infaller under läsårstid skall den inte schemaläggas


Från Till
Tentamensanmälan omtentamen augusti on 2020-07-01 2020-08-02
Omtentamensperiod augusti 2020-08-17 2020-08-29

HT 2020 Från Till
Tentamensanmälan omtentamen oktober on 2020-07-01 to 2020-09-24
Registrering läsperiod 1 2020-08-17 2020-09-07
Tentamensanmälan period 1 2020-08-17 2020-10-11
Registrering läsperiod 2 2020-08-17 2020-11-09
Tentamensanmälan period 2 2020-08-17 to 2020-12-17
Läsperiod 1 2020-08-31 2020-11-01
Kursval inför läsperiod 2, hösten 2020 ti 2020-09-15 ti 2020-10-06
Omtentamensperiod oktober/självstudier fr 2020-10-09 2020-10-10
Tentamensperiod 1 2020-10-24 fr 2020-10-30
Läsperiod 2 2020-11-02 2021-01-17
Kursval inför våren 2021; Val inför urval 1 ti 2020-11-10 2020-11-23
Tentamensanmälan omtentamen januari ti 2020-11-24 2020-12-14
Kursval inför våren 2021; Antagningsbesked 1 ti 2020-12-01 ti 2020-12-01
Kursval inför våren 2021; Svarskrav inför urval 2 ti 2020-12-01 ti 2020-12-08
Kursval inför våren 2021; Antagningsbesked 2 fr 2020-12-11 fr 2020-12-11
Självstudier 2020-12-21 on 2020-12-30
Omtentamensperiod januari/självstudier 2021-01-04 to 2021-01-07
Tentamensanmälan period 3 2021-01-04 2021-01-17
Registrering läsperiod 3 2021-01-04 2021-01-17
Registrering läsperiod 4 2021-01-04 2021-01-17
Självstudier fr 2021-01-08 fr 2021-01-08
Tentamensperiod 2 2021-01-09 2021-01-16

VT 2021 Från Till
Registrering läsperiod 3, forts 2021-01-18 2021-01-25
Tentamensanmälan period 3, forts 2021-01-18 2021-02-28
Läsperiod 3 2021-01-18 2021-03-21
Registrering läsperiod 4, forts 2021-01-18 2021-03-29
CHARM ti 2021-02-02 on 2021-02-03
Tentamensanmälan omtentamen påsk ti 2021-02-09 2021-03-21
Program för personlig utveckling - Of Course to 2021-02-11 to 2021-02-11
Tentamensanmälan period 4 to 2021-03-04 2021-05-16
Tentamensperiod 3 2021-03-13 2021-03-20
Läsperiod 4 2021-03-22 2021-06-06
Självstudier to 2021-04-01 ti 2021-04-06
Anmälan masterprogram för Chalmerister inför hösten 2020 to 2021-04-01 to 2021-04-15
Omtentamensperiod påsk/självstudier on 2021-04-07 fr 2021-04-09
Tentamensanmälan omtentamen juni to 2021-04-15 2021-05-24
Självstudier fr 2021-04-30 fr 2021-04-30
Självstudier fr 2021-05-14 fr 2021-05-14
Tentamensperiod 4 2021-05-29 2021-06-05
Omtentamensperiod juni ti 2021-06-08 to 2021-06-10

Sidansvarig Publicerad: ti 23 feb 2021.