Datum och tider för läsåret


Läsår

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året.

Höstterminen 2016
2016-08-29 -- 2017-01-15

Vårterminen 2017
2017-01-16 -- 2017-06-04

Upprop:
Tisdag 2016-08-16 är det obligatoriskt upprop för samtliga studenter i årskurs 1, grundnivå, samt Tekniskt basår
Måndag 2016-08-29 är det obligatoriskt upprop för studenter på masterprogram i årskurs 1, avancerad nivå, samt Sjöbefäl klass VII

CHARM:
Tisdag 2017-02-07 och onsdag 2017-02-08. Första dagen bör all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars tredje årskurs på grundnivå och första årskurs på avancerad nivå mellan kl. 13:00 och 16:00 flyttas till annat tillfälle. Andra dagen skall all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars samtliga årskurser ställas in från och med kl 10:00.

Studentkårens dag:
Torsdag 2017-02-16. All undervisning ställs in från kl 12:00 för årskurs 1-3, grundnivå och årskurs 1, avancerad nivå.

Studerandesektionsmässor:
T ex KiKK, VARM, KARM, I-dagen. Studenter i årskurs 2 och högre, på berörda studerandesektioner, bör göras fria från schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning, för- eller eftermiddag berörda dagar.


Enligt Chalmers kollektivavtal gäller att påskafton, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfri. Under följande arbetsdagar minskas den ordinarie arbetstiden med fyra timmar (halvdag): Valborgsmässoafton, dagen före Alla Helgons dag och den 23 december. När sådan arbetsfri tid infaller under läsårstid skall den inte schemaläggas.


Från Till
Tentamensanmälan omtentamen augusti ti 2016-06-07 to 2016-07-28
Omtentamensperiod augusti 2016-08-15 2016-08-27

HT 2016 Från Till
Registrering hösttermin 2016-08-15 2016-09-05
Tentamensanmälan omtentamen oktober to 2016-08-25 to 2016-09-22
Läsperiod 1 2016-08-29 2016-10-29
Tentamensanmälan period 1 to 2016-09-08 to 2016-10-06
Kursval inför läsperiod 2, hösten 2016 ti 2016-09-13 ti 2016-10-04
Omtentamensperiod oktober/självstudier fr 2016-10-07 2016-10-08
Tentamensperiod 1 2016-10-22 2016-10-29
Läsperiod 2 2016-10-31 2017-01-14
Tentamensanmälan omtentamen jul, nyår 2016-11-07 2016-12-05
Kursval inför våren 2017 ti 2016-11-15 ti 2016-12-06
Tentamensanmälan period 2 on 2016-11-23 on 2016-12-21
Självstudier 2016-12-19 2016-12-19
Omtentamensperiod jul, nyår/självstudier ti 2016-12-20 to 2016-12-22
Självstudier fr 2016-12-23 to 2017-01-05
Tentamensperiod 2 2017-01-09 2017-01-14
Registrering vårtermin 2017-01-09 2017-01-15

VT 2017 Från Till
Registrering vårtermin, forts 2017-01-16 2017-01-23
Läsperiod 3 2017-01-16 2017-03-18
Tentamensanmälan period 3 on 2017-01-25 on 2017-02-22
CHARM ti 2017-02-07 on 2017-02-08
Studentkårens dag to 2017-02-16 to 2017-02-16
Tentamensanmälan omtentamen påsk to 2017-02-23 to 2017-03-23
Tentamensperiod 3 2017-03-11 2017-03-18
Läsperiod 4 (del a) 2017-03-20 ti 2017-04-18
Kursval inför hösten 2017 ti 2017-04-04 ti 2017-05-02
Tentamensanmälan period 4 on 2017-04-05 on 2017-05-10
Omtentamensperiod påsk/självstudier 2017-04-10 on 2017-04-12
Självstudier to 2017-04-13 ti 2017-04-18
Läsperiod 4 (del b) on 2017-04-19 2017-06-03
Tentamensanmälan omtentamen juni to 2017-04-20 to 2017-05-18
Självstudier fr 2017-05-26 fr 2017-05-26
Tentamensperiod 4 2017-05-29 2017-06-03
Omtentamensperiod juni on 2017-06-07 fr 2017-06-09


Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: ti 09 maj 2017