Datum och tider för läsåretLäsår

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året.

Höstterminen 2019
2019-09-02 -- 2020-01-19

Vårterminen 2020
2020-01-20 -- 2020-06-07

Obligatorisk registrering för årskurs 1 (termin 1) på grundnivå, tekniskt basår samt Sjöbefäl klass VII.
Sista dag för registrering är 20 augusti. Mer information finns på Studentportalen > Ny student 2019

Obligatorisk registrering för nya studenter på Masterprogram (avancerad nivå)
Sista dag för registrering är 2 september. Mer information finns på Studentportalen > Ny student 2019

CHARM:
Tisdag 2020-02-04 och onsdag 2020-02-05. Första dagen bör all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars tredje årskurs på grundnivå och första årskurs på avancerad nivå mellan kl. 13:00 och 16:00 flyttas till annat tillfälle. Andra dagen skall all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars samtliga årskurser ställas in från och med kl 10:00.

Program för personlig utveckling - Of Course:
Torsdag 2020-02-13. All undervisning ställs in från kl 12:00 för årskurs 1-3, grundnivå och årskurs 1, avancerad nivå.

Studerandesektionsmässor:
Studenter i årskurs 2 och högre, på berörda studerandesektioner, bör göras fria från schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning, för- eller eftermiddag berörda dagar.


Enligt Chalmers kollektivavtal gäller att påskafton, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfri. Under följande arbetsdagar minskas den ordinarie arbetstiden med fyra timmar (halvdag): Valborgsmässoafton, dagen före Alla Helgons dag och den 23 december. När sådan arbetsfri tid infaller under läsårstid skall den inte schemaläggas


Från Till
Tentamensanmälan omtentamen augusti 2019-01-14 on 2019-07-31
Omtentamensperiod augusti 2019-08-19 2019-08-31

HT 2019 Från Till
Registrering hösttermin 2019-08-12 2019-09-09
Tentamensanmälan omtentamen oktober 2019-08-19 to 2019-09-26
Tentamensanmälan period 1 2019-08-19 to 2019-10-10
Tentamensanmälan omtentamen jul, nyår 2019-08-19 to 2019-12-12
Tentamensanmälan period 2 2019-08-19 to 2019-12-19
Läsperiod 1 2019-09-02 fr 2019-11-01
Kursval inför läsperiod 2, hösten 2019 ti 2019-09-17 ti 2019-10-08
Omtentamensperiod oktober/självstudier fr 2019-10-11 2019-10-12
Tentamensperiod 1 2019-10-26 fr 2019-11-01
Läsperiod 2 2019-11-04 2020-01-18
Kursval inför våren 2020 ti 2019-11-19 ti 2019-12-10
Självstudier 2019-12-23 fr 2020-01-03
Omtentamensperiod januari/självstudier ti 2020-01-07 to 2020-01-09
Självstudier fr 2020-01-10 fr 2020-01-10
Tentamensperiod 2 2020-01-11 2020-01-18
Registrering vårtermin 2020-01-13 2020-01-19

VT 2020 Från Till
Tentamensanmälan period 3 2020-01-13 2020-03-01
Tentamensanmälan period 4 2020-01-13 on 2020-05-13
Registrering vårtermin, forts 2020-01-20 2020-01-27
Läsperiod 3 2020-01-20 2020-03-21
CHARM ti 2020-02-04 on 2020-02-05
Tentamensanmälan omtentamen påsk ti 2020-02-11 2020-03-22
Program för personlig utveckling - Of Course to 2020-02-13 to 2020-02-13
Tentamensperiod 3 2020-03-14 2020-03-21
Läsperiod 4 2020-03-23 fr 2020-06-05
Anmälan masterprogram för Chalmerister inför hösten 2020 on 2020-04-01 on 2020-04-15
Omtentamensperiod påsk/självstudier 2020-04-06 on 2020-04-08
Kursval inför hösten 2020 ti 2020-04-07 ti 2020-04-28
Självstudier to 2020-04-09 ti 2020-04-14
Tentamensanmälan omtentamen juni to 2020-04-16 2020-05-24
Självstudier to 2020-04-30 to 2020-04-30
Självstudier fr 2020-05-22 fr 2020-05-22
Tentamensperiod 4 2020-05-30 fr 2020-06-05
Omtentamensperiod juni 2020-06-08 on 2020-06-10

Publicerad: to 27 feb 2020.