Datum och tider för läsåret


​​​

Läsår

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året.

Höstterminen 2021
2021-08-30 -- 2022-01-16

Vårterminen 2022
2022-01-17 -- 2022-06-05

Period för obligatorisk programregistrering för årskurs 1 (termin 1) på grundnivå, teknisk basår samt sjöbefäl klass VII, 2021-08-09 - 2021-08-17
Mer information finns på Studentportalen > Ny student 2021

Period för obligatorisk programregistrering för nya studenter på Masterprogram (avancerad nivå), 2021-08-09 - 2021-08-30
Mer information finns på Studentportalen > Ny student 2021

Registrering kurstillfälle
Registrering öppnar måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra måndagen i kurstillfället.

CHARM:
Tisdag 2022-04-05 och onsdag 2022-04-06.

Program för personlig utveckling - Of Course:
Torsdag 2022-02-17. All undervisning ställs in från kl 12:00 för årskurs 1-3, grundnivå och årskurs 1, avancerad nivå.

Studerandesektionsmässor:
Studenter i årskurs 2 och högre, på berörda studerandesektioner, bör göras fria från schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning, för- eller eftermiddag berörda dagar.


Enligt Chalmers kollektivavtal gäller att påskafton, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfri. Under följande arbetsdagar minskas den ordinarie arbetstiden med fyra timmar (halvdag): Valborgsmässoafton, dagen före Alla Helgons dag och den 23 december. När sådan arbetsfri tid infaller under läsårstid skall den inte schemaläggas


Från Till
Tentamensanmälan omtentamen augusti to 2021-07-01 2021-08-01
Omtentamensperiod augusti 2021-08-16 2021-08-28

HT 2021 Från Till
Tentamensanmälan omtentamen oktober to 2021-07-01 to 2021-09-23
Tentamensanmälan period 1 2021-08-09 fr 2021-10-08
Läsperiod 1 2021-08-30 2021-10-31
Omtentamensperiod oktober/självstudier fr 2021-10-08 2021-10-09
Tentamensanmälan period 2 2021-10-11 2021-12-20
Tentamensperiod 1 2021-10-23 2021-10-30
Läsperiod 2 2021-11-01 2022-01-16
Tentamensanmälan omtentamen januari 2021-11-22 ti 2021-12-14
Självstudier 2021-12-20 to 2021-12-30
Tentamensanmälan period 3 2021-12-27 2022-01-16
Omtentamensperiod januari/självstudier 2022-01-03 on 2022-01-05
Självstudier fr 2022-01-07 fr 2022-01-07
Tentamensperiod 2 2022-01-08 2022-01-15

VT 2022 Från Till
Tentamensanmälan period 3, forts 2022-01-17 fr 2022-02-25
Läsperiod 3 2022-01-17 2022-03-20
Tentamensanmälan omtentamen påsk ti 2022-02-08 fr 2022-03-25
Program för personlig utveckling - Of Course to 2022-02-17 to 2022-02-17
Tentamensanmälan period 4 2022-02-28 on 2022-05-11
Tentamensperiod 3 2022-03-12 2022-03-19
Läsperiod 4 2022-03-21 2022-06-05
CHARM ti 2022-04-05 on 2022-04-06
Omtentamensperiod påsk/självstudier 2022-04-11 on 2022-04-13
Självstudier to 2022-04-14 ti 2022-04-19
Tentamensanmälan omtentamen juni 2022-04-25 to 2022-05-19
Självstudier fr 2022-05-27 fr 2022-05-27
Tentamensperiod 4 2022-05-28 2022-06-04
Omtentamensperiod juni on 2022-06-08 fr 2022-06-10

Sidansvarig Publicerad: må 14 jun 2021.