Datum och tider för läsåret


​​​

Läsår

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året. Observera att tider för de tekniska basåren kan avvika.

Höstterminen 2022
2022-08-29 -- 2023-01-15

Vårterminen 2023
2023-01-16 -- 2023-06-04

Period för obligatorisk programregistrering för årskurs 1 (termin 1) på grundnivå, teknisk basår samt sjöbefäl klass VII, 2022-08-08 - 2022-08-16
Mer information finns på Studentportalen > Ny student 2022

Period för obligatorisk programregistrering för nya studenter på Masterprogram (avancerad nivå), 2022-08-08 - 2022-08-29
Mer information finns på Studentportalen > Ny student 2022

Registrering kurstillfälle
Registrering öppnar måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra måndagen i kurstillfället. Från och med vårterminen 2023 stänger registrering tisdag i kurstillfällets andra vecka.

CHARM:
Tisdag 2023-02-07 och onsdag 2023-02-08. Första dagen bör all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars tredje årskurs på grundnivå och första årskurs på avancerad nivå mellan kl. 13:00 och 16:00 flyttas till annat tillfälle. Andra dagen skall all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars samtliga årskurser ställas in från och med kl 10:00.

Program för personlig utveckling - Of Course:
Torsdag 2023-02-16. All undervisning ställs in från kl 12:00 för årskurs 1-3, grundnivå och årskurs 1, avancerad nivå.

Studerandesektionsmässor:
Studenter i årskurs 2 och högre, på berörda studerandesektioner, bör göras fria från schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning, för- eller eftermiddag berörda dagar.


Enligt Chalmers kollektivavtal gäller att påskafton, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfri. Under följande arbetsdagar minskas den ordinarie arbetstiden med fyra timmar (halvdag): Valborgsmässoafton, dagen före Alla Helgons dag och den 23 december. När sådan arbetsfri tid infaller under läsårstid skall den inte schemaläggas


Från Till
Tentamensanmälan omtentamen augusti 2022-07-04 fr 2022-07-29
Omtentamensperiod augusti 2022-08-15 2022-08-27

HT 2022 Från Till
Tentamensanmälan period 1 2022-08-08 2022-10-09
Tentamensanmälan omtentamen oktober 2022-08-22 to 2022-09-22
Läsperiod 1 2022-08-29 2022-10-30
Omtentamensperiod oktober/självstudier fr 2022-10-07 2022-10-08
Tentamensanmälan period 2 2022-10-10 on 2022-12-21
Tentamensperiod 1 2022-10-22 2022-10-29
Läsperiod 2 2022-10-31 2023-01-15
Tentamensanmälan omtentamen januari 2022-11-21 2022-12-18
Självstudier 2022-12-19 2023-01-02
Tentamensanmälan period 3 2022-12-26 2023-01-15
Omtentamensperiod januari/självstudier ti 2023-01-03 to 2023-01-05
Tentamensperiod 2 2023-01-07 2023-01-14

VT 2023 Från Till
Tentamensanmälan period 3, forts 2023-01-16 2023-02-26
Läsperiod 3 2023-01-16 2023-03-19
CHARM ti 2023-02-07 on 2023-02-08
Program för personlig utveckling - Of Course to 2023-02-16 to 2023-02-16
Tentamensanmälan omtentamen påsk 2023-02-20 2023-03-19
Tentamensanmälan period 4 2023-02-27 on 2023-05-10
Tentamensperiod 3 2023-03-11 2023-03-18
Läsperiod 4 2023-03-20 2023-06-04
Omtentamensperiod påsk/självstudier 2023-04-03 on 2023-04-05
Självstudier to 2023-04-06 ti 2023-04-11
Tentamensanmälan omtentamen juni 2023-04-24 2023-05-22
Självstudier fr 2023-05-19 fr 2023-05-19
Tentamensperiod 4 2023-05-27 2023-06-03
Omtentamensperiod juni on 2023-06-07 fr 2023-06-09

Sidansvarig Publicerad: må 14 jun 2021.