Datum och tider för läsåret

På länken ser du när läsperioderna under vår- och hösttermin infaller, när det är självstudiedagar, tentamensvecka eller omtentamensvecka, och när du kan anmäla dig till tentamen.

Datum och tider för läsåret

Publicerad: on 22 jun 2011. Ändrad: on 03 aug 2016