Nyheter: Globalhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaWed, 14 Jul 2021 10:40:39 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Generositet-respekt-och-samarbete–sa-maxar-du-studietiden.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Generositet-respekt-och-samarbete%E2%80%93sa-maxar-du-studietiden.aspxGenerositet, respekt och samarbete – så maxar du studietiden<p><b>​Efter mer än ett år av studier på distans är Chalmers vicerektor och nya kårordförande glada att kunna välkomna alla studenter tillbaka till campus.– Det här ser vi verkligen fram emot! säger vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson. ​</b></p>​<div><span style="background-color:initial">Catrin Lindberg är ny ordförande i Chalmers studentkår och har just avslutat fem års studier i kemiteknik. Anna Karlsson-Bengtsson är Chalmers vicerektor för utbildning och livslångt lärande, också med en bakgrund inom kemi. Båda är eniga om att det bästa med Chalmers är gemenskapen och det fantastiska samarbetet mellan högskolan och kåren. </span><div><br /></div> <div>– Det är unikt och något som vi ska värna om, säger Catrin Lindberg. </div> <div><br /></div> <div>– Chalmers är ett lärosäte med hög ambition både hos medarbetare och studenter och det finns en framåtkraft som är väldigt inspirerande, säger Anna Karlsson-Bengtsson. <img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Storlek%20350x310/Anna%20och%20Catrin_I0A6226_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="bild på Catrin Lindberg" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div><span style="background-color:initial">N</span><span style="background-color:initial">är Catrin Lindberg själv började sin utbildning på Chalmers fick hon ett visdomsord ”man klarar inte Chalmers ensam”, hon poängterar vikten av att våga be om hjälp. Vidare säger hon att det är bra att plugga ihop med äldre studenter som har erfarenhet av kursen du läser och kan hjälpa dig att förstå, men också att fråga lärare och klasskamrater.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>– För att få en så bra start på studentlivet som möjligt är det bra att vara med på mottagningen redan från början, säger Catrin Lindberg.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Årets mottagning – en hybrid av digitala och fysiska aktiviteter</h2> <div>Precis som förra året kommer årets mottagning till stor del ske digitalt och det blir ingen samling vid Götaplatsen som traditionen påbjuder. Däremot kommer alla nya studenter redan första dagen att få samlas tillsammans med sina sektioner och träffa sina faddrar – eller ”phaddrar”, som de kallas på Chalmers. </div> <div><br /></div> <div>Efter ett år av mestadels distansundervisning menar Anna Karlsson-Bengtsson att Chalmers har en helt annan kunskapsnivå om hur anpassningen till rådande omständigheter ska se ut.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Storlek%20350x310/Anna%20och%20Catrin_I0A6197_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" />– Till första läsperioden i höst är vår ambition att alla studenter ska kunna ha halva sin schemalagda tid på campus, säger Anna Karlsson-Bengtsson. Det har vi längtat efter!</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Var generös och dela med dig</h2> <div>Både Catrin Lindberg och Anna Karlsson-Bengtsson framhåller att det i dessa tider är extra viktigt att vi tar hand om och visar respekt för varandra. Och att vi hjälps åt och delar med oss. </div> <div><br /></div> <div>– Behöver du stöd, oavsett om det handlar om studiehjälp eller känner att du behöver någon att prata med så kan du alltid vända dig till din phadder, programansvarig eller din studievägledare och be om att få hjälp att hitta rätt, säger Catrin Lindberg.</div> <div><br /></div> <div>Och Anna Karlsson-Bengtsson håller med.</div> <div><br /></div> <div>– Ta en titt runt omkring dig och ta med den som står vid sidan om, särskilt de första veckorna, säger hon. </div> <div>Hon betonar också hur viktigt det är att alla, både studenter och anställda, stannar hemma vid minsta lilla sjukdomssymtom eftersom pandemin ännu inte är över. </div> <div><br /></div> <div>– Det är det enda och allra bästa sättet att skydda oss från smittspridning, säger hon. Och för att det ska fungera är det viktigt att studenterna håller kontakt med varandra och delar med sig av sina anteckningar och annat som händer när någon är hemma med symtom så att de inte missar något viktigt. </div> <div>– Vet man att andra tänker på en när man är krasslig är det lättare att stanna hemma, säger Anna Karlsson-Bengtsson.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Annas och Catrins fem bästa tips inför studiestarten</h2> <div><strong>1. Delta i mottagningen.</strong> Var med så mycket du kan redan i början, välj ut de arrangemang du känner dig intresserad av och trygg att vara med på och respektera att andra kanske inte vill vara med. Sträck ut handen och träffa nya människor. Var beredd på att det kommer vara intensivt.</div> <div><br /></div> <div><strong>2. Ta alla chanser att repetera.</strong> Delta i alla studieförberedande övningar under introduktionsveckorna. Och våga fråga! Tro inte att alla andra förstår, tänk istället: ”jag frågar åt de andra” för förstår inte du så förstår nog inte de heller.</div> <div><br /></div> <div><strong>3. Se dig omkring i Göteborg. </strong>Cykla, åk spårvagn eller hyr en elsparkcykel och lär känna stan. Häng vid Röda sten och titta på den fantastiska utsikten. Åk båten över till Lindholmen, bada i Delsjön eller i havet. Göteborg har också en av Europas vackraste botaniska trädgårdar, där du kan njuta av en picknick. Så småningom hittar du ditt eget favoritställe!</div> <div><br /></div> <div><strong>4. Bekanta dig med campus.</strong> Ta tag i en fadder och be hen visa dig bästa pluggplatsen. Tänk på att du inte måste sitta där du vanligtvis har föreläsningar. På Chalmers finns det någonting för alla, titta på kårens hemsida och på Studentportalen och upptäck föreningar, experiment och allt du har möjlighet att ta del av. </div> <div><br /></div> <div><strong>5. Lär känna en internationell student.</strong> Det finns många spännande människor mitt där vi befinner oss, som har många andra erfarenheter än vad vi själva har. Engagera dig i Chalmers International Reception Committee (CIRC) och lär känna några av våra internationella studenter – särskilt du som börjar ett masterprogram!</div> <div><br /></div> <div>Sist men inte minst, ha kul och hjärtligt välkommen till Chalmers! </div> <div><br /></div> <div>Text: Johanna Fasth</div> <div>Foto: Anna-Lena Lundqvist​</div> </div>Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studenter-lar-sig-bidra-till-god-arbetsmiljo.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studenter-lar-sig-bidra-till-god-arbetsmiljo.aspxStudenter lär sig bidra till god arbetsmiljö<p><b>​​​​Hur kan jag ingripa när jag ser att någon i min närhet blir illa behandlad? Sjökaptensstudenter och blivande sjöingenjörer på Chalmers får lära sig hur man på bästa sätt kan hantera obekväma och diskriminerande situationer.  Bild: J-O Yxell/Chalmers ​​​</b></p>​<span style="background-color:initial">En obligatorisk, grundläggande säkerhetsutbildning, med fokus på sjösäkerhet och personlig skyddsutrustning har sedan hösten 2020 även inkluderat ett kursmoment om så kallat observatörsingripande.</span><div><br /></div> <div>Syftet med att anordna workshoppar i observatörsingripande är att ge studenterna verktyg för att både kunna och våga ingripa i situationer under studietiden, i arbetslivet eller i privatlivet där man upplever någon form av trakasserier. Att det är en del i den obligatoriska säkerhetsutbildningen vid sidan av brandsäkerhet och träning i livflotte är viktigt menar programansvarig för Sjökaptensprogrammet, Johan Hartler:<img src="https://www.chalmers.se/SiteCollectionImages/20210101-20210631/JohanHartler%20profilfoto.jpg" alt="johan hartler" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px;height:147px;width:220px" /><br /><br /></div> <div>– Det ger ett starkt signalvärde. Vi vill betona att den psykosociala arbetsmiljön är väldigt betydelsefull. Att motverka trakasserier är viktigt för att skapa en hållbar arbetsplats, där människor vill stanna kvar över lång tid. Alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen och under sin studietid.</div> <div><br /></div> <div>Utbildningen innehåller övningar kopplade till konkreta situationer som kan uppstå, exempelvis att någon är respektlös mot sina kollegor eller drar nedsättande skämt. Dessutom får studenterna ta del av teoretisk bakgrund innehållande kunskap om vad trakasserier är och vilka olika diskrimineringsgrunder som finns.</div> <h3 class="chalmersElement-H3" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">#MeToo visade vägen framåt</h3> <div>Att verka för en studie- och arbetsmiljö fri från trakasserier är ett ständigt pågående arbete på Chalmers. I och med att #MeToo visade att det fanns mer trakasserier under ytan än vad som tidigare kommit fram, startade universitet och studentkåren projektet Chalmers mot sexism. En gemensam satsning som bland annat mynnade ut i en digital anmälningsplattform som heter ”Trygg på Chalmers” där både anställda och studenter kan rapportera upplevda eller bevittnade trakasserier. Dessutom har Chalmers varit djupt involverade i sjöfartsbranschens initiativ ”Vågrätt” som startades som en reaktion efter #MeToo.</div> <div><br /></div> <div>För att utveckla sitt arbetsmiljöarbete ytterligare valde teamet bakom Sjökaptensprogrammet att inkludera fler frågor om jämlikhet, jämställdhet och trakasserier på sina Arbetsmiljödagar 2018. </div> <div><br /></div> <div>Satsningen uppskattades både av studenter och av de branschrepresentanter som fanns på plats och 2019 fick programmet medel från stiftelsen Sveriges sjömanshus för att kunna fortsätta driva på arbetet mot trakasserier tillsammans med Linnéuniversitetet. Detta arbete har nu lett fram till att metoden för aktivt observatörsingripande idag är en obligatorisk del i den grundläggande säkerhetsutbildningen för blivande sjökaptener och sjöingenjörer sedan hösten 2020. Hittills har 200 chalmersstudenter deltagit i workshopparna och 120 studenter från Linnéuniversitet. Johan Hartler har också varit på Öckerö Sjöfartsgymnasium och hållit en utbildning i ämnet och han tycker att gensvaret från studenterna har varit bra.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">–​ </span>Majoriteten är mycket positiva, men det är klart, vi kan aldrig nå fram till alla. Vissa vill inte ta till sig kursinnehållet. Men genom den här utbildningen visar vi vad Chalmers står för och hur vi vill att våra studenter ska agera när de kommer ut i branschen. Budskapet är tydligt, trakasserier är helt oacceptabelt.</div> <h3 class="chalmersElement-H3" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Stort intresse från branschen</h3> <div>Det fanns ett stort intresse från branschen redan under Arbetsmiljödagarna 2018 och flera företag har hört av sig till Johan Hartler och hans kollegor på Linnéuniversitetet för att få ta del av deras utbildningskoncept i observatörsingripande.</div> <div><br /></div> <div>– Flera branschaktörer, bland annat Skärgårdstrafiken och Gotlandsbolaget vill försöka få in delar av vårt kursinnehåll i sina interna säkerhetsutbildningar, vilket är jättekul! Detta har blivit Chalmers stora bidrag i Vågrätt-satsningen. Att kunna vara med och påverka branschen i rätt riktning känns otroligt bra!</div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">Text:</span> Julia Jansson</div>Fri, 02 Jul 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Grupprum-sommaren-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Grupprum-sommaren-2021.aspxGrupprum som är öppna under sommaren 2021<p><b>Ett antal grupprum kommer vara öppna för studenter hela sommaren. Nedan hittar du en sammanställning över vilka som är tillgängliga på campus Johanneberg.​​ ​​​</b></p><p class="chalmersElement-P"><b>​</b><span><b>Vasa:</b><br /></span>Grupprummen på Bondgatan<br /></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><b>Fysik:<br /></b><span style="background-color:initial">Tysta läsesalen F6004</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">F4113<br /></span><span style="background-color:initial">F4114<br /></span><span style="background-color:initial">F4115</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><b>Kemi:<br /></b><span style="background-color:initial">Tysta läsesalen 2198<br /></span><span style="background-color:initial">2</span><span style="background-color:initial">198 A-E</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><b>SBII:<br /></b><span style="background-color:initial">SB-G210-214</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><b>EDIT:<br /></b><span style="background-color:initial">Tysta läsesalen 2448<br /></span><span style="background-color:initial">EG-3207-3217 (efter renoveringen är klar)</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><b>M:<br /></b><span style="background-color:initial">Studiehallen<br /></span><span style="background-color:initial">Tysta läsesalen 2129<br /></span><span style="background-color:initial">M1212A-M1212F</span></p>Fri, 02 Jul 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentambassadörer-sökes.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentambassad%C3%B6rer-s%C3%B6kes.aspxApply to be a Digital Student Ambassador for Chalmers!<p><b>So what do Chalmers digital student ambassadors do? There are many students around the world who are interested in studying abroad. But they do not know much about Chalmers and Sweden.​ As a Chalmers Digital Student Ambassador you will share your stories and experiences of studying at Chalmers and living in Gothenburg and Sweden through our digital platforms to inspire such students. Basically, you'll be showing our followers how life here is like.​ ​​</b></p>​​<span style="font-family:inherit;background-color:initial"></span><p>You are an important part of the Chalmers Marketing and Communications Team who work with international student communication and recruitment. There are two types od Digital Student Ambasadors at Chalmers. You can choose to join both types <span style="background-color:initial">if you wish</span><span style="background-color:initial">.</span></p> <ul><li>Chalmers Content Creators</li> <li>Chalmers Buddies</li></ul> <h3 class="chalmersElement-H3"><strong>Chalmers Content Creator</strong></h3> <p>As a Chalmers Content Creator you'll create content for our digital and social media channels. Our aim is that our content should have at least one of the following three qualities.</p> <p></p> <ol><li>Inspiration</li> <li>Information</li> <li>Entertainment</li></ol> <p></p> <p><span style="background-color:initial">As a Chalmers content creator you will be responsible for one of the following three areas even if you may actually work on all three.</span><br /></p> <p></p> <ul><li><strong>Blogging:</strong> You’ll be writing several blog posts a month for the Chalmers Student blog. You should be comfortable with editing your posts according to the guidelines and suggestions given by us.</li> <li><strong>Video:</strong> You’ll be creating videos about studying at Chalmers and living in Gothenburg. You should be comfortable with all stages of the video-creating process – from brainstorming to filming and editing.</li> <li><strong>Pictures:</strong> You’ll be responsible for taking high quality pictures. These pictures may be used in blogs or as part of youtube videos but also be uploaded to Instagram. You must also be comfortable creating instagram stories, reels and taking part in Live broadcasts.</li></ul> <div>We look forward to your all content being experiential in nature and bringing your unique perspectives on the subjects that we can together identify as being interesting to both you and our prospective students.<br /></div> <div><br /></div> <p>​​We're looking for <strong>storytellers</strong>. It doesn't matter how you do it. The important part is that you love telling stories and know how to create engaging and inspiring content.​ All Chalmers Content Creators also respond to user comments. We would of course appreciate you joining the Chalmers Buddies team as well. You’ll be expected to spend up to 20 hours/month on your digital ambassador tasks. We will meet every month as a group to share experiences, learn new skills, swap ideas, and have a good time!</p> <h3 class="chalmersElement-H3"><strong>Chalmers Unibuddies</strong></h3> <p>As a Chalmers Unibuddy you will help and inspire prospective students by answering questions and sharing your student experiences. You will work by using a mobile-app called Unibuddy where you will communicate with students from around the world.</p> <p>Know more about how we work with Unibuddy in <a href="https://vimeo.com/274976378/883fd8bd2e" target="_blank" title="Link to a Vimeo video">this video</a>. </p> <p>Chalmers Unbuddies normally spend 1-4 hours/month but in some cases up to10 hours/month on their digital ambassador tasks. We will meet now and then as a group to share experiences, swap ideas, and have a good time!</p> <h2 class="chalmersElement-H2"><strong>So what are we looking for in you?</strong></h2> <p>We’re looking for fun, creative, kind and friendly digital student ambassadors.</p> <p>And... a few more requirements!</p> <ul><li>You're a <strong>first year master's student</strong> at Chalmers</li> <li><span style="background-color:initial">You're </span><strong style="background-color:initial">detail oriented</strong><span style="background-color:initial">. You make sure that the information you're putting out is correct and fact checked.</span><br /></li> <li>You're comfortable with <strong>English</strong> even if you are not a native speaker. It's not about fluency. It's about confidence and using your own voice.</li> <li>You're <strong>kind and friendly</strong>.</li> <li>You're <strong>quick</strong> when answering questions, comments and direct messages.</li> <li>You're <strong>motivated to take initiative and dedicated to completing your tasks.</strong></li> <li>You're a <strong>team player</strong></li> <li>You can <strong>commit to planning and spending the time needed</strong> to be a digital ambassador during the academic year.</li> </ul> <h2 class="chalmersElement-H2">What do we offer?</h2> <p>You maybe want to do this because you think it is fun and cool and because Chalmers is an interesting place to study at! However, we hope you want to do this because you want to help other students. Meanwhile, you will not be working for free. We will be compensating you for your work, both with merch and through smaller financial means (130 SEK/hour).</p> <h2 class="chalmersElement-H2"><strong>How to Apply?</strong></h2> <p>If this sounds fun to you, go ahead and apply below:</p> <p><strong><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/23949e67-a064-4b4e-9cf9-d52810a22dd1">Chalmers Digital Student Ambasador 2021-2022*</a></strong></p> <p><span style="background-color:initial"><strong>*</strong><em>If you're applying to be a content creator, be prepared to submit a sample of your work</em></span></p> <p><b style="background-color:initial">Application Deadline:</b><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">31 </span><span style="background-color:initial">July </span><span style="background-color:initial">2021</span><span style="background-color:initial">​​​​​</span>​<br /></p>Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Extrajobba-som-inspirator-for-barn-och-unga.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Extrajobba-som-inspirator-for-barn-och-unga.aspxExtrajobba som inspiratör för barn och unga<p><b>Vill du göra skillnad genom att hjälpa elever i skolarbetet? Vill du utvecklas som människa och slipa på dina pedagogiska skills? Om du brinner du för att inspirera andra och lära ut teknik, matematik och naturvetenskap då kanske du är sugen på att jobba med Chalmers skolsamverkan under hösten 2021? ​​För samtliga uppdrag utgår lön enligt avtal.​</b></p><h3 class="chalmersElement-H3"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/alexei-scutari-MDUVM0_cCAM-unsplash%20710x320.jpg" alt="" style="background-color:initial;font-size:14px;font-weight:300;margin:5px" />​​<br /><span><span><br />Om dig </span></span><span></span></h3> <div><span style="font-size:14px">Vi söker dig som är positiv, engagerad och gillar att inspirera och förmedla kunskap på ett lättbegripligt sätt. Erfarenhet av att arbeta med barn och unga är meriterande men inget krav. Nedan några exempel på spännande uppdrag. <br /></span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Coacha mellanstadieelever i programmering och teknik</span></h3> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">Den ideella föreningen Kodcentrum och Chalmers bjuder in till årets kodutmaning som pågår ända fram till 15 november 2021. Årets tema är &quot;Digitala lösningar i pandemins spår&quot; - Hur kan vi använda robotar och AI för att underlätta och förbättra tillvaron under en pandemi? Tävlingen riktar sig till elever i åk 4-6 och i upplägget ingår en digital coachning med 2-3 träffar med klassen/grupperna. Inga förkunskaper krävs – eleverna skall fokusera på lösningar och ingenjörsprocessen. <br />Skicka en intresseanmälan med kort personligt brev till: <a href="mailto:dorotea.blank@chalmers.se">dorotea.blank@chalmers.se</a></span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Pluggstöd – läxhjälp i grundskolan</span></h3> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">Som handledare i Chalmers Pluggstöd hjälper du mellan- och högstadieelever med deras läxor inom olika ämnen. Pluggstöd utförs i samarbete med skolor, idrottsföreningar och hjälporganisationer och hålls på plats efter skoltid. Ett syfte med detta arbete är att stötta barn och unga i utsatta områden samt inspirera till studier genom förebilder. Ett annat syfte är att främja en internationell miljö - därför uppmuntrar vi att internationella och nationella studenter arbetar tillsammans. <br />Skicka en intresseanmälan med kort personligt brev till: <a href="mailto:dorotea.blank@chalmers.se">dorotea.blank@chalmers.se</a></span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span></span><span>​</span><span>Intize har en ledig tjänst som mentorskapsansvarig</span></h3> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">Föreningen Intize erbjuder gratis mentorskaps i matematik till studenter på grundskole- och gymnasienivå. Majoriteten av de som ideellt ställer upp som mentorer är studenter på Chalmers. Vi är mycket stolta över det fina samarbete som Chalmers och Intize har haft sedan föreningen startades 2005. Just nu finns en spännande jobbmöjlighet på Intize för dig som vill utvecklas inom socialt entreprenörskap. Läs mer om tjänsten som mentorskapsansvarig direkt via länken nedan.<br /><a href="https://www.linkedin.com/jobs/view/1583029926/?refId=LkXr5VlZQwSxfwFQhuX7ww%3D%3D" title="Platsannons på LinkedIn" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer och sök tjänsten som mentorskapsansvarig​</a><br /></span></div> <div> ​</div>Fri, 04 Jun 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Forsta-spadtaget-for-framtidens-larandemiljo.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Forsta-spadtaget-for-framtidens-larandemiljo.aspxFörsta spadtaget för framtidens lärandemiljö<p><b>​Sedan mitten av mars är byggnationen av stiftelsesatsningen Tracks lärandemiljö i full gång på campus Johanneberg. Lokalerna skapas inte bara för att husera Trackskurserna, utan ska bli en modern maker-space-miljö – en kreativ mötesplats för alla på Chalmers.​</b></p><div>​<img src="/SiteCollectionImages/Tracks/CaseStudio_Tracks_Toppbild_720x340pxpx.jpg" alt="" style="margin:5px" /></div> <div><em> Visualisering av inomhusmiljön i nya huset. Bild: Arkitekt &amp; Visualisering: CaseStudio AB.</em></div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial">Lokalerna som just nu byggs om till Tracks nya lärandemiljö är i SBIII, i Betonghallen och dess kringytor. 2 000 kvadratmeter är under utveckling och projektet omfattar ombyggnad av befintliga lokaler på plan 0 och 1. Målsättningen är att utveckla ett koncept som skall etablera Tracks-miljön som en öppen, attraktiv, flexibel och inspirerande mötesplats och kunskapsmiljö. Inflytt och invigning av lokalerna planeras till början av 2022.</span><br /></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">Tracks är en satsning på både lärande och lärandemiljöer och de valbara Trackskurserna är tvärdisciplinära, vilket innebär att studenter och lärare från olika program möts och samverkar.</span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">– Kurserna genomförs ofta med en hög grad av interaktion med forskare, arbetslivsrepresentanter och andra samhällsaktörer – detta är något som den nya lärandemiljön är tänkt att understödja, berättar Kristina Henricson Briggs, viceledare för Tracks.</span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">Exempel på innehåll i Tracks lärandemiljö:</span></div> <div> </div> <div><ul><li><p class="chalmersElement-P"><span>    Simulationsrum och datasalar</span></p></li> <p class="chalmersElement-P"> </p> <li><p class="chalmersElement-P"><span>    Projektrum, grupprum och mötesrum</span></p></li> <p class="chalmersElement-P"> </p> <li><p class="chalmersElement-P"><span>    Studieplatser och loungeytor</span></p></li> <p class="chalmersElement-P"> </p> <li><p class="chalmersElement-P"><span>    Verkstäder anpassade för olika sorters bearbetning och material (elektronik, metall, trä och tyg)</span></p></li> <p class="chalmersElement-P"> </p> <li><p class="chalmersElement-P"><span>    Rapid prototyping med 3D-printrar, lasergravy- och skärmaskin och varmtrådsskärare</span></p></li> <p class="chalmersElement-P"> </p> <li><p class="chalmersElement-P"><span>    Fysiologi- och sportlabb</span></p></li> <p class="chalmersElement-P"> </p> <li><p class="chalmersElement-P"><span>    Studio för poddar, film, ljud och virtual reality</span></p></li> <p class="chalmersElement-P"> </p> <li><p class="chalmersElement-P"><span>    Stora öppna ytor för grupparbete, presentationer och utställningar</span></p></li></ul></div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span>– I Sverige är satsningen på en samlad innovations- och lärandemiljö som det här helt unik! I övriga världen finns ett antal liknande miljöer, bland annat så har MIT ett koncept som heter NEET,  Aalto University har Design factory, DTU Skylab och Penn State har sin Learning Factory , berättar Mikael Enelund, ledare för Tracks.</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span><strong>Plats för spännande möten och nya idéer</strong></span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div><p class="chalmersElement-P"><span>– SBIII används idag till många olika typer av tester och för fullskaleprototyper. Tracks framtida verksamhet skapar förutsättningar för att utveckla Betonghallen ytterligare som en tillgänglig test- och prototypverksamhet för alla på Chalmers, säger Mikael Enelund, ledare för Tracks.</span></p></div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span>Tracks lärandemiljö bidrar även till idén om ett mer öppet och sammankopplat campus, där bland annat ett gångstråk i markplan genom SB I, II &amp; III skapas. På varje sida om stråket kommer Tracks olika verksamheter vara synliga och lättillgängliga. Lokalens yta ger förutsättningar att skapa stora och flexibla rum för både fullskaletest och mindre kreativa ytor för studenter att mötas och studera i, något som många studenter efterfrågat.</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span>Tove Jensen, maskinteknikstudent som nu läser en master i Industrial Ecology har varit engagerad i planeringen för den nya lärandemiljön och har intervjuat studenter inför byggnationen.</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span>– Många studenter ser fram emot de moderna lärosalarna och verkstäderna men påpekar också att de saknar informella utrymmen: sociala mötesplatser, soffor, kök, platser för fika och raster. Den sociala aspekten finns med i planeringen av lokalen och det behövs för att stödja de tvärdisciplinära mötena som Tracks vill vara med och skapa, säger hon.</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><strong>Öppet för alla​</strong></span><span><br />Lärandemiljön är i första hand tänkt att användas av Tracksstudenter men kommer vara öppen för alla på Chalmers i mån av plats. För att få nyttja vissa verkstäder och labb kommer det krävas att man genomgår säkerhetskurser och handhavandekurser för vissa maskiner. Planen är att skapa någon form av studentförening som kan hålla miljön öppen och tillgänglig på kvällar och helger när Chalmersanställda inte är på plats, likt den lösning som idag finns på prototyplabbet på maskinteknikområdet.</span></p> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">– Skillnaden på Tracks miljön och andra verkstäder som finns på campus idag är att den inte är lika direkt kopplad till ett specifikt program. I den här miljön finns olika typer av verkstäder och labb på ett och samma ställe där studenter från alla program får använda dem och kan lära av varandra på ett nytt sätt, säger Tove Jensen.</span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">– Det blir lätt att man som Maskinstudent håller till i sin hembyggnad och att en arkitekt är i verkstaden med andra arkitekter, men här kommer det finnas många olika perspektiv och kompetenser under samma tak. Man kommer få chansen att prova på nya saker!<br /><br /></span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px"><strong>Inspiration och nätverk</strong></span></div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial">Miljön ska även vara öppen för dem som vill driva egna projekt. Tanken är att det ska vara en plats där man kan komma på och testa nya idéer, det ska bli självklar del i Chalmers entreprenöriella satsning. Lokalerna ska även användas för Chalmersrelaterade events som exempelvis hackatons eller marknadsföringsevent riktade mot grundskola och gymnasium.</span><br /></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">– Jag hoppas alla chalmersstudenter kommer ta chansen och utnyttja de nya lokalerna och att de vågar testa nya saker, vara nyfikna. Jag tror alla kan få ut någonting av att vara där, om inte annat inspiration och nya nätverk, säger Tove Jensen.<br /><br /></span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px"><strong>Fakta</strong></span></div> <div> </div> <div><ul><li><span style="font-size:14px">I samband med byggnationen av Tracks lärandemiljö byggs även fyra nya lärosalar som ska ersätta ML1-ML4 i Maskinhuset</span></li> <li><span style="font-size:14px"> Tracks är Chalmers verktyg för att testa nya grepp om lärande och lärandemiljöer i nära samarbete med industrin. Den tekniska utvecklingen och arbetsmarknaden förändras snabbt och genom Tracks kan Chalmers prova på nya arbetssätt anpassade för morgondagens arbetsliv.</span></li> <li><span style="font-size:14px"> Tracks finansieras av Chalmersstiftelsen. Satsningen sträcker sig över tio år och är en av de största som genomförts inom utbildningsområdet under högskolans 190-åriga historia.</span></li></ul></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">   <a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="Information om Trackskurser, öppnas i nytt fönster" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /> Läs mer om kurserna inom Tracks.</a><br /><br /><br />Text: Julia Jansson</span></div> <div> </div>Tue, 01 Jun 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Glom-inte-att-lamna-tillbaka-dina-lanade-bocker.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Glom-inte-att-lamna-tillbaka-dina-lanade-bocker.aspxGlöm inte att lämna tillbaka dina lånade böcker<p><b>​Vi förstår att to-do-listan är fulltecknad så här i slutet av terminen och att det är lätt att glömma bort även om man har de allra bästa avsikter. ​</b></p>​<img src="/SiteCollectionImages/Inkast1.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:200px" /><span style="background-color:initial">Därför vill vi nu skicka en liten extra påminnelse om att lämna tillbaka lånade böcker till biblioteket. Det är väldigt viktigt att vi får in dem, så studenter som kommer till hösten kan använda dem. </span><div><span style="background-color:initial"><br />Du kan lätt som en plätt lämna böckerna i vårt bokinskast som är öppet dygnet runt!  </span><div>Bokinkastet vid Huvudbiblioteket hittar du vid huvudentrén, Hörsalsvägen 2 och på Kuggen utanför huvudentrén. </div> <div><br /></div> <span style="background-color:initial"><strong>Tack på förhand!​</strong></span></div>Thu, 27 May 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Tracks-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Tracks-2021.aspxNytt koncept utbildar över gränserna<p><b>Tracks är ett nytt utbildningskoncept på Chalmers tekniska högskola som innehåller valbara, tvärdiciplinära kurser och utveckling av nya lärandemiljöer. Syftet är bland annat att möta studenternas behov av en mer individualiserad och flexibel studiegång. Det är en av de största satsningarna inom utbildningsområdet i Chalmers 190-åriga historia.​​ ​</b></p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=CdDOspnUqQI" target="_blank" title="Länk till film på YouTube, öppnas i nytt fönster"></a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KNdqmD60B0c" target="_blank" title="Länk till fiilm på Youtube"><img src="/SiteCollectionImages/Tracks/Tracksbild.JPG" alt="" style="margin:5px" />​</a>​<br /><br /><span style="background-color:initial">Satsningen Tracks, som finansieras av Chalmersstiftelsen, erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Inom ramen för Tracks utvecklas även en samlad lärandemiljö på Campus Johanneberg som bland ann</span><span style="background-color:initial">at kommer innehålla olika projektrum, verkstäder för olika material och datorresurser för maskininlärning. Här ska studenter, forskare och lärare från olika institutioner samverka under ett och samma tak. Om allt går enligt plan, blir det invigning i början av 2022.</span><div><h3 class="chalmersElement-H3">Hållbar utveckling​ kräver samarbete</h3></div> <div><span style="background-color:initial"></span>I maj 2019 startade den första pilotomgången av Tracks och nu är kurserna i full gång. Chalmersstudenter från 31 av 40 masterprogram fanns representerade i Trackskursena förra året, och tanken är att studenterna ska mötas över programgränserna och ta sig an aktuella och verklighetsbaserade utmaningar tillsammans. </div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div>– Jag tror att många unga ingenjörer idag vill bidra till en hållbar utveckling och de problem vi står inför kräver ju systemförändringar. Därför måste vi vara förberedda på att arbeta gränsöverskridande om vi ska kunna bidra till en hållbar omställning, säger Tracksstudenten Emilia Sandolf, som till vardags läser masterpogrammet Industrial Ecology.</div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div>I Chalmers Trackskurser får studenter prova på ett tvärdisciplinärt arbetsätt. Det kan handla om att samarbeta kring aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, transportbranschen eller tillsammans ta sig an frågeställningar kopplade till etik och AI. Tracksläraren Kathryn Strong Hansen, som ansvarar för kursen <em>Emerging Technology – Ethics Through Fiction</em>, berättar om sin syn på Trackskonceptet:</div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div>– För mig handlar Tracks främst om samverkan. Studenter med olika bakgrunder delar kunskaper och perspektiv med varandra. Faktumet att de alla har olika infallsvinklar på problemen som de får jobba med gör att lösningarna som tas fram i kurserna verkligen har en stor bredd! Diskussionerna blir väldigt mångfacetterade och vi lär oss alla av varandra i de här Trackskurserna.<span style="background-color:initial"> </span></div> <div></div> <h3 class="chalmersElement-H3" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Flexibilitet och professionella färdigheter efterfrågas</h3> <div></div> <div>Ungdomar idag vill gärna ha fler valmöjligheter och större flexibilitet i sin utbildning. Dagens programupplägg på Chalmers medger viss individualisering för studenten, men den är begränsad. Ingenjörs- och arkitektutbildningar har traditionellt sett organiserats per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt arkitekt- och ingenjörsarbete, men arkitekter och ingenjörer behöver även utveckla kunskaper och färdigheter i tvärdisciplinärt arbetssätt, etik, kommunikation och entreprenörskap. Detta är något som Monica Ringvik, teknikchef på Astazero betonar. Hon är med i Tracks rådgivande kommitté och är själv Chalmersalumn. </div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div>– När jag gick på Chalmers fick man ofta en labbuppgift att utföra från a–ö. Den djupa och smala ämneskompetensen är jätteviktig i arbetslivet, men genom Tracks får studenterna också möjligheten att utveckla sina professionella färdigheter, som att arbeta i team, våga nätverka, arbeta självständigt och lösa abstrakta uppgifter tillsammans med andra! Det är en annan sorts kunskap som arbetsgivare verkligen efterfrågar idag, säger hon.<span style="background-color:initial"> </span></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Nära koppling till forskning och näringsliv</h3></div> <div></div> <div>Tracks knyter ihop många perspektiv och aktörer, inte minst från industrin. Kursen Structural battery composites genomfördes i samarbete med Airbus och kurserna som handlar om att utveckla teknik kopplat till det så kallade <a href="http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmershindret-fem-ar-av-innovationer.aspx" title="artikel om chalmershindret" target="_blank">Chalmershindret</a> sker i samarbete med den svenska hästnäringen, både med förbunds- och företagsrepresentanter. En Trackskurs med fokus på <a href="http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspx" title="artikel om tracks hälsokurs" target="_blank">hälso- och sjuvårdsområdet</a> hade ett nära samarbete med aktörer från Västragötalandsregionen, exempelvis Högsbo specialistsjukhus. Att få möjlighet att utveckla sina professionella färdigheter i nära anslutning till arbetsliv och samhälle är en viktig ingrediens i Tracks. Det finns även en nära koppling till den senaste forskningen på Chalmers och Trackskurserna kan även fungera forskningsförberedande. </div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div>Leif Asp, professor och ansvarig för Trackskursen <em>Structural battery composites</em> berättar att studenterna i hans kurs får jobba tillsammans med forskare med <a href="http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stort-genombrott-for-%e2%80%9dviktlos%e2%80%9d-energilagring.aspx" title="artikel Leif Asp" target="_blank">verkliga forskningsutmaningar</a>.</div> <div></div> <div> – Man kan säga att kurserna både är forskningsnära och forskningsförberedande, i min kurs fick studenterna bland annat läsa många vetenskapliga artiklar och de får prova på att ta sig an stora tvärvetenskapliga forskningsfrågor. Trackskurserna ger studenterna möjlighet att jobba med större frågeställningar än de vanligtvis får, säger han. </div> <div></div> <h3 class="chalmersElement-H3" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">En tjuvstart på karriären</h3> <div></div> <div>Emilia Sandolf som är bioteknikstudent valde att läsa Trackskursen <em>Design of Sustainable Infrastructure &amp; Urban Transformation</em> för att prova på något nytt. </div> <div></div> <div>– I vår kurs fick vi i uppgift att på valfritt sätt utveckla Chalmers campus på ett hållbart sätt med fokus på både teknik och arkitektur. Jag har under kursens gång bloggat om vårt projekt, diskuterat frågor om infrastruktur och Urban Spaces, och det har jag aldrig tidigare gjort i min utbildning. Tracks har breddat min bild av vad jag faktiskt skulle kunna jobba med som ingenjör, säger hon.</div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div>Emilias grupp arbetade med att ta fram en lösning kring flödet av människor på campus vilket mynnade ut i ett förslag på uppdatering av Chalmersappen Campus Maps där man med hjälp av sensorer ska kunna samla in information om rörelsemönster och använda denna information för att till exempel visa vart det finns lediga studieplatser och på så sätt optimera användningen av lokaler och minska trängsel. Enligt deras idé skulle det även gå att automatiskt optimera ventilation och temperatur och därmed även spara på energiresurser. </div> <div><br /></div> <div></div> <div>– Som student tycker jag att du ska våga ta steget utanför din comfort zone, man kan inte utvecklas om man inte utmanar sig. Jag tyckte Trackskursen var ett jättebra sätt att utmana sig själv i en trygg miljö. Kursen blev som en brygga från utbildningens värld till livet efter examen!</div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div>Monica Ringvik håller med om resonemanget om brobyggande:</div> <div><span style="background-color:initial">– Jag tror Tracks kan vara en stor konkurrensfördel. Dels för studenterna som ska ut och söka jobb, som på ett sätt får en tjuvstart på karriären med erfarenhet av arbetslivets arbetssätt genom Tracks. Dels tror jag att det är en konkurrensfördel för Chalmers i stort, som kan attrahera nya människor till ingenjörsyrket genom den här satsningen.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" target="_blank" title="länk trackskurser"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och ansök till Trackskurserna​</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div></div> <div><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">Text:</span> Julia Jansson</span></div> <div></div> <div><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">Film:</span> Torgil Störner ​​</span></div> Mon, 24 May 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Act-Sustainable-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Act-Sustainable-2021.aspxSave the Date för Act Sustainable 2021<p><b>Hållbarhetsveckan Act Sustainable är här igen! Boka in 15–19 november i alla kalendrar, Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka är tillbaka. Återigen kommer studenter, forskare, lärare och annan personal på universiteten få en hel vecka fullspäckad med inspiration, forskning och kunskap för hållbar utveckling. Om läget tillåter kommer evenemanget arrangeras med fysiska möten här i Göteborg.</b></p><br /><img src="/SiteCollectionImages/1789381_internakanaleract21_savethedate2_710px.png" alt="" style="margin:5px" /><br /><div><br />Markera 15–19 november i dina kalendrar för en hel vecka hållbar utveckling. Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable är tillbaka i höst. Planeringsarbetet är i full gång men fortfarande i uppstartsfasen. Datumen är satta och modellen för arrangemanget kan delvis kännas igen från Act Sustainable 2020.</div> <div><br /></div> <div>– Vi är i full gång med planeringsarbetet så programdetaljer och tema är fortfarande hemligt. Men det jag kan avslöja är att programpunkterna kommer ligga som förmiddags-, lunch- och eftermiddagspass. Vår ambition är att lunchpassen ska vara reserverade exklusivt för studentarrangörer. Det upplägget var en publikfavorit förra året och vi vill jättegärna möta vår publik i det! Säger Karin Bylund, projektledare för Act Sustainable.</div> <div><br /></div> <div>Act Sustainable är Chalmers och Göteborgs universitets största hållbarhetsevenemang och riktar sig till studenter, forskare, lärare och annan personal på universiteten. Alla är välkomna att delta och programinnehållet brukar representera en mångfald av akademins perspektiv, forskningens olika ingångar och vikten av tvärvetenskap, ny kunskap och samverkan för att kunna tackla samhällets stora utmaningar.</div> <div><br /><a href="https://gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/save-the-date-for-act-sustainable-2021.cid1719374" target="_blank" title="Länk till artikel, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs hela artikeln på Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)​</a></div> <br />Mon, 17 May 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Stipendier-for-faltstudier.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Stipendier-for-faltstudier.aspx​Är du intresserad av att skriva ett exjobb som inkluderar en fältstudie?<p><b>Chalmers har två stipendier som du kan söka för att göra längre fältstudier i låg- och medelinkomstländer som en del av ditt exjobbsarbete. Syftet är att skapa möjligheter för unika erfarenheter som en del av arbetet.​​ ​</b></p>​<span style="background-color:initial">Tanken är att arbetet ska omfatta intressanta hållbara lösningar på globala utmaningar som en del av exjobbet. </span><div>Båda stipendierna kommer att ha samma deadline för ansökan I mitten av höstterminen, mer exakt datum meddelas i början av höstterminen. Fältstudien ska genomföras under våren 2022.</div> <br /><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/jordglob_710.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><span></span><h2 class="chalmersElement-H2">Minor Field Studies (MFS)</h2> <div>Detta är ett stipendium som betalas ut av SIDA med syfte att studenter ska förbättra sina kunskaper om globala utvecklingsfrågor och förbereda sig för arbete i globala kontexter och organisationer.</div> <div>Examensarbetet ska vara inriktat på ekonomisk, social, politisk eller kunskapsbaserad utveckling i det land som fältstudien genomförs.</div> <div><a href="https://www.studera.nu/startpage/study-abroad/exchange-programmes/minor-field-studies-mfs/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om MFS på studera.nu</a> <br /><br /></div> <div><b>Vem kan söka?</b><br />Studenter på Chalmers med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.</div> <div>Stipendium: 27 000 SEK</div> <div>Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands​</div> <div>Läs mer: <a href="/sv/studentliv/stipendier/Sidor/mfs.aspx"><span style="background-color:initial">Minor Field Studies </span><span style="background-color:initial">(Studentportalen)</span></a></div> <div><span style="font-weight:700;background-color:initial">Kontakt:</span><span style="background-color:initial"> Ulrika Lundqvist, <a href="mailto:mfs@chalmers.se">mfs@chalmers.se</a><br /><br /><span></span><h2 class="chalmersElement-H2">The Global Mentorship Program</h2> <div>Sedan 2020 har Chalmers ett mentorskapsprogram, finansierat av en privat donator, med fokus på innovation, entreprenörskap och internationalisering i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika. </div> <div>Förutom en handledare och examinator från Chalmers får studenten också en mentor i Sverige och en lokal mentor I det land där fältstudien genomförs för examensarbetet.</div> <div><br /></div> <div><b>Vem kan söka?</b><br />Alla studenter på Chalmers</div> <div>Stipendium: maximalt 50 000 SEK</div> <div>Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands, mentorskapsprogrammet startar i januari och avslutas i november</div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p227" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information om mentorskapsprogrammet​</a><br /></div></span> <div><span style="font-weight:700">Kontakt</span>: Kristina Henricson Briggs, <a href="mailto:kristina.henricson.briggs@chalmers.se" target="_blank">kristina.henricson.briggs@chalmers.se</a><br /><br />Intresserad? Välkommen att delta på vårt lunchseminarium den 20 maj 2021, 12.00-13.00, då kommer vi att presentera mer information om stipendierna, mentorskapsprogrammet, praktikaliteter kring att resa med mera.<br /><br />Seminariet är öppet för studenter och lärare på Chalmers.<br /><a href="https://chalmers.zoom.us/j/68854183379" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anslut till seminariet här​</a><br /></div></div> <div><br /></div>Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Promisepriset-20210506-2471.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Promisepriset-20210506-2471.aspxNominera ditt examensarbete till Promisepriset 2021<p><b>​​Har du skrivit ett examensarbete eller en uppsats om kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier? Då kan Promisepriset vara aktuellt för dig.</b></p><div class="text-normal page-content"><br />Promisepriset, 10 000 kr, delas ut i höst till bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Priset har instiftats för att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.<br /><br />Ditt examensarbete kan nomineras till Promisepriset av lärare/ handledare / examinator eller av dig själv. För att arbetet ska anses nominerat, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator, dessutom ska ett exemplar av examensarbetet skickas in. <span style="font-weight:700">Anmälan kan göras fram till 30 juni 2021.</span><br /><br />Frågor och ansökan mejlas till <a href="mailto:elina.wikstrom@sinf.se" target="_blank" title="Mejladress till Elina Wikström, öppnas i nytt fönster">Elina Wikström</a>,<a href="mailto:elina.wikstrom@sinf.se">​</a> <span style="background-color:initial">(b</span><span style="background-color:initial">ranschansvarig för Promise</span><span style="background-color:initial">)</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial"> </span></div> <div class="text-normal page-content">Bifoga examensarbetet som pdf, tillsammans med motiveringen.<br /><div><br /></div> <div><a href="https://promise.se/om-promise/promisepriset/" target="_blank" title="Länk till Promisepriset, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om Promisepriset</a></div></div> ​Thu, 06 May 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Fira-Valborg-med-avstand.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Fira-Valborg-med-avstand.aspxFira in våren och Valborg med avstånd<p><b>​Snart är det Valborg, en stor och viktig högtid för studenter som vill fira in våren tillsammans. Även i år kommer dock valborgsfirandet att se annorlunda ut. Pandemin pågår fortfarande och restriktionerna gör att även årets Cortège får en ny skepnad i form av en livesändning. Evenemanget kommer att sändas 30 april, klockan 17. ​​​​​</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Blommor_710x320ny.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><span style="font-size:12px">Foto: Bengt Furuwidh</span><br /><br />Vi på Chalmers är rädda om er studenter och vill därför påminna om att hålla ut ett tag till. </span><span style="background-color:initial">Vi har fortfarande en hög smittspridning i samhället som kommer påverka valborgsfirandet, men det</span><span style="background-color:initial"> går naturligtvis fortfarande att fira Valborg så länge du kommer ihåg att följa rekommendationerna.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br />Det är viktigt att inte samlas i stora grupper samt att hålla några meters avstånd mellan grupper, inomhus såväl som utomhus. Bor du utanför centrum så passa på att promenera eller ha picknick i en park nära dig istället för att åka in till stan. På så sätt hjälps vi åt att undvika folksamlingar i Göteborgs centrala delar. <br /><br /></span></div> <div><a href="https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/899ee1d8-2be4-44f5-a1b2-d6daff4e850c" target="_blank">Göteborgs stad</a> uppmanar att fira in våren förnuftigt i ditt eget närområde – i små grupper och med stora avstånd. De vill särskilt tipsa om tre finfina parker/naturområden.<br /><br /><div><b>Billdals Park</b></div> <div>Berg, skog och hagar omger parken som är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många vackra</div> <div>lövträd. Gräsmattor inbjuder till picknick och ridvägarna används flitigt av ryttare från stallet</div> <div>intill. Slingrande bäck och vandrande fisk i laxtrappan.<br /><br /><b>Gårdstensdalen</b><br />En stadsdelspark och populär mötesplats i Gårdsten, en grön dal med skolor och bostadshus runtom. Här finns stora gräsytor för lek, picknick och umgänge, promenadvägar och sittplatser, bouleplan, utegym, tennisplan med basketkorg, en lekplats och en liten fruktlund.<br /><br /><div><b>Svarte Mosse </b></div> <div>Ett natur- och rekreationsområde med löpspår och naturstigar. Här finns hällmarker, kärr</div> <div>och tjärnar och många skyddsvärda arter. Vattenområdet Svarte Mosse som gett namn till</div> <div>området är en välbesökt fågellokal.</div> <br />Vi önskar er alla en riktigt solig och härlig helg!<br /><br /><h3 class="chalmersElement-H3" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Mer information hittar du via länkarna här nedan:</h3> <div><a href="https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/e64a79ef-ade2-4da3-bc47-71a920e5f9b6" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Göteborgs Stad: </a><a href="https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/899ee1d8-2be4-44f5-a1b2-d6daff4e850c" target="_blank" title="Länk till Göteborgs stads hemsida, öppnas i nytt fönster">Fira in våren förnuftigt i ditt närområde</a></div> <div><a href="https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.c57e1dfb-80a9-4e8d-bde0-b9a050a0dda6&amp;servicetype=Parker" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Göteborgs Stad: Här finns Göteborgs parker</a></div> <div><a href="https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.d277fa73-ed91-405c-918d-d0416dd4709e&amp;servicetype=Naturomr%C3%A5den" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Göteborgs Stad: Här finns Göteborgs naturområden</a></div></div> <div><br /></div></div>Wed, 28 Apr 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-kortbetalning.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-kortbetalning.aspxKortbetalning på shop.portal.chalmers.se fungerar igen<p><b>​Uppdatering 29 April: De tidigare problemen med kortbetalning på shop.portal.chalmers.se är nu lösta. ​​</b></p><div>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />Det är för närvarande stora problem med kortbetalning på shop.portal.chalmers.se.<span style="background-color:initial"><br />Chalmers system fungerar som det ska, men när betalningen ska godkännas av betaltjänsten DIBS, verkar det som om de inte godkänner alla transaktioner. Ekonomiavdelningen på Chalmers har en dialog med DIBS om vad som pågår och väntar på besked när det ska vara löst igen.</span><span style="background-color:initial">​</span><br /></div>Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studenttavlingen-Gron-Dyst-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studenttavlingen-Gron-Dyst-2021.aspxDelta i studenttävlingen Grön Dyst (Green Challenge)<p><b>​Fem ingenjörsstudenter från Chalmers har möjlighet att delta i studenttävlingen Grön Dyst (Green Challenge), som arrangeras av Danmarks tekniska universitet, DTU​. Yrkesverksamma ingenjörer är med och bedömer och ger återkoppling på projekt som studenter har gjort under sin studietid.</b></p><div><span style="background-color:initial">F</span><span style="background-color:initial">ör att delta måste du ha utvecklat ett projekt under din studietid som kan ge ett bidrag för social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet och du måste vara inskriven som student vid Chalmers.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>I år kommer studenter från Chalmers att delta online. En bedömningspanel vid DTU väljer projekt som kan delta i tävlingen som äger rum den 25 juni. De utvalda projekten har möjlighet att vinna ett pris och få uppmärksamhet från yrkesverksamma ingenjörer. <br />Om du vill delta i tävlingen ska du registrera dig på DTU:s webbsidor <b>senast den 19 maj</b>.</div> <div><br /></div> <div>Det är bra att känna till de bedömningskriterier som används både för urvalet av vilka studenter som kan delta och för utdelningen av priser för bästa projekt:<br /><br /></div> <div><ul><li>är projektet välstrukturerat och tydligt kommunicerat?</li> <li>i vilken utsträckning kan projektet leda till positiva effekter på FN:s globala hållbarhetsmål?</li> <li>i vilken utsträckning är projektet tekniskt tillämpligt och sannolikt att det genomförs?</li> <li>i vilken utsträckning är det visionärt och / eller innovativt?</li></ul></div> <div><a href="http://www.groendyst.dtu.dk/english" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om Grön Dyst och registrera dig för tävlingen</a></div>Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/James-Dyson-award-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/James-Dyson-award-2021.aspxJames Dyson Award söker framtidens uppfinnare<p><b>​Anmäl dig till James Dyson Award och designa något som löser ett problem. Detta problem kan vara en frustration över något som vi stöter på i vår vardag, eller ett globalt problem. Det viktiga är att din lösning är effektiv och visar på noga övervägande design. ​Vinnarna får 330 000 kr!</b></p><div>​<img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/jamesdysonaward_710.jpg" alt="" style="margin:5px" /></div> <div><span style="background-color:initial">James Dyson Award är en internationell </span><span style="background-color:initial">designtävling</span><span style="background-color:initial"> som ger ingenjörs- och designstudenter en unik chans att visa upp sina uppfinningar i ett internationellt sammanhang. Tidigare vinnare av priset har hittat lösningar på problem inom bland annat förnybar energi och utveckling av hållbar plast.</span></div> <div><br />James Dyson utser två vinnare som garanteras finansiering och omfattande uppmärksamhet i media, två viktiga steg för att du ska kunna vidareutveckla din idé. <br />​<br /><b>Priser:</b></div> <div> </div> <div><ul><li>Den Internationella vinsten är 330 000 SEK. Vinnarens universitet får 55 000 SEK. </li> <li>Vinsten för hållbarhetspriset är 330 000 SEK</li> <li>Runners up får 55 000 SEK var</li> <li>Alla nationella vinnare får 22 000 SEK</li></ul></div> <div> </div> <div>Sista ansökningsdag är den 30 juni 2021.</div> <div><a href="https://www.jamesdysonaward.org/en-SE/" title="Dyson awards hemsida, öppnas i en ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om tävlingsreglerna och anmäl dig till tävlingen​</a></div> <div style="text-align:left"><a href="https://www.jamesdysonaward.org/en-se/past-winners/" target="_blank" title="Länk till James Dyson awards hemsida, öppnas i ny länk"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs om tidigare vinnare ​</a></div>Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0200