Nyheter: Globalhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaThu, 21 Oct 2021 12:28:01 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/John-Ericsson-medaljen-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/John-Ericsson-medaljen-2021.aspxDe får John Ericsson-medaljen 2021<p><b>​​Den 19 oktober delades årets John Ericsson-medaljer ut, sju studenter med framstående studieprestationer uppmärksammades i Chalmersska huset i Göteborg.</b></p><div>​<img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/JohnEricsson_Medaljer_710x320.jpg" alt="" style="margin:5px" /></div> <div><em>Medaljörerna från vänster: Rikard Hjort, Adam Henrysson, Sebastian Persson, Sara Strand, Axel Ihrfelt och Egil Lundquist. (Daniel Bäck, saknas på bilden)<br />Bild: Anna Carlin</em></div> <div> </div> <div>​John Ericsson-medaljen instiftades 1897, och delas sedan 2012 ut årligen till de sex främsta studenter som tagit civilingenjörs- eller arkitektexamen under de senaste 12 månaderna. </div> <div> </div> <div>Årets medaljörer är Daniel Bäck,​ Adam Henrysson​, Rikard Hjort, Axel Ihrfelt, Egil Lundquist, Sebastian Persson och Sara Strand. De fick ta emot en präglad medalj i solitt silver med sitt namn ingraverat, diplom och en bok om John Ericssons liv vid en högtidlig utdelning.​</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Daniel Bäck –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i automation och mekatronik med masterprogrammet Systems, control and mechatronic</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div><div>&quot;Jag känner mig mycket stolt och hedrad av att vara en av de få som får ta emot John Ericsson-medaljen i år som ett extra bevis på mitt hårda arbete och engagemang under mina fem år på Chalmers. När jag ser tillbaka på min studietid på Chalmers ser jag en väldigt lärorik, intressant och rolig tid som jag kommer ha stor nytta av framåt i livet. Idag jobbar jag som utvecklingsingenjör inom mjukvara till tändsystem på SEM i Åmål.&quot;​</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Adam Henrysson –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad<span style="font-family:inherit;background-color:initial"> </span>med masterprogrammet Structural engineering and building technology </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"><span style="font-family:inherit;background-color:initial"></span></h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div><div>&quot;Jag känner mig väldigt hedrad och stolt över att få ta emot John Ericsson-medaljen. Min tid på Chalmers är något jag bär med mig som ett varmt minne. Studietiden var otroligt utvecklande, och jag tar med mig många vänner och mycket kunskap därifrån.  Nu efter examen jobbar jag på ELU Konsult som anläggningskonstruktör i Göteborg.&quot;</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Rikard Hjort –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör<span></span><span style="background-color:initial"> i datateknik med masterprogrammet </span>Computer science-algorithms, languages and logic</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div>&quot;Chalmers har varit väldigt viktigt för mig, det fungerade som en vändpunkt i livet efter att jag hållit på med helt andra saker och rört mig i andra kretsar i flera år. Jag skaffade flera nära vänner och utvecklade ett konstruktivt och problemlösande sätt att se på livet och världen som jag har användning av även utanför ingenjörsyrket. Chalmers gav mig också chansen att åka på utbyte i Tokyo, vilket var en av de mest personligt utvecklande saker jag gjort. Idag bor jag i Berlin och driver eget som säkerhetsingenjör inom blockchain. Det var genom kandidatuppsatsen jag upptäckte det ganska obskyra området som kallas &quot;formella metoder&quot;, där Chalmers ligger i framkant, och under utbytesåret och resten av mastern började jag applicera det på blockkedjor. Det känns väldigt speciellt att bli tilldelad medaljen. Det blir den andra i familjen, efter att min tvillingbror fick den 2017.&quot;<br /><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Axel Ihrfelt –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i industriell ekonomi med masterprogrammet Quality and operations management</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div><div><div>&quot;Det känns väldigt kul och hedrande att ha blivit tilldelad John Ericson-medaljen. Att välja Chalmers och industriell ekonomi är ett beslut jag aldrig har ångrat utan det var fem fantastiskt roliga år. Studierna har gett mig en riktigt bra grund för framtiden även om det jag är mest glad för nog är erfarenheterna och vännerna från allt runt omkring. Chalmers studentliv är verkligen något extra! Jag är också väldigt tacksam för möjligheten att åka iväg på utbyten till både Montréal och Berkeley. Idag jobbar jag som managementkonsult på företaget Material Economics där jag fokuserar på hållbarhetsstrategier och andra miljöfrågor.&quot;</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Egil Lundquist –<span style="background-color:initial"> </span>Ariktekt med masterprogrammet Architecture and urban design</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div>&quot;Jag känner mig glad och tacksam över utmärkelsen. Allt har inte alltid blivit helt rätt, men under examensarbetet föll många bitar på plats. Mycket tack vare vänner, familj och partner som både stöttat, stört och roat. Idag har mitt intresse för hållbar utveckling och återbruk fört mig till Skåne där jag arbetar med byggnadsvård. Tack till Chalmers Arkitektur som har givit utrymme, utmaningar och kunskap, och som gav mig möjligheten till att studera utomlands.&quot;​</div></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Sebastian Persson –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i bioteknik med masterprogrammet Engineering mathematics and computational science </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div><div>&quot;Det är en stor ära att vara en av pristagarna till John Ericsson-medaljen. Tiden på Chalmers har varit givande, och även väldigt rolig. Jag ångrar verkligen inte att jag flyttade till Göteborg för studierna. Det är också via studierna som jag kom i kontakt med den forskargrupp där jag idag arbetar som doktorand. Min forskning fokuserar på att utveckla matematiska modeller för att förstå mekanismerna bakom biologiskt åldrande.&quot;</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Sara Strand –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i maskinteknik med masterprogrammet Sustainable energy systems</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div>&quot;Jag har sedan länge vetat att jag ville jobba mot klimatförändringen, för att få göra skillnad och rädda världen. För det var mastern Hållbara energisystem med en stabil grund i maskinteknik ett utmärkt val. Till varje kurs hade jag inställningen att jag inte bara ville lära mig för en tenta utan för att förstå långt framöver. Jag har alltid tyckt det är roligt att lära mig, så att gå på Chalmers och utmana sig själv att lära sig och förstå varje kurs var rakt igenom roligt. Även om långa timmar i datasalarna i maskinhusets källare i stunden inte kändes som en fröjd, tänker jag nu tillbaka på det som en rolig utmaning. Antagligen också eftersom man aldrig var själv utan alltid var flera som samarbetade.  När jag fick medaljen kände jag mig naturligtvis hedrad och stolt över att få mina prestationer bekräftade. Idag jobbar jag på Triathlon Greentech i Göteborg som är en management konsultfirma inriktad mot greentech. Jag har fått jobba mot start-ups som utvecklar bränsleceller och nya batteritekniker men även hjälpt etablerade företag att ställa om för att bli mer hållbara. Så jag är på rätt väg för att bidra med att rädda världen, vilket jag tackar min tid på Chalmers för.&quot;​<br /><br /><a href="/sv/studentliv/Sidor/John-Ericsson-medaljen.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om <span style="background-color:initial">John Ericsson-medalje​n</span>​</a><br /></div></div></div></div></div></div>Wed, 20 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Jamstalldhet,-likabehandling-och-mangfald-tydligare-in-i-utbildningen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Jamstalldhet,-likabehandling-och-mangfald-tydligare-in-i-utbildningen.aspxJämställdhet, likabehandling och mångfald tydligare in i utbildningen<p><b>​​ Nu ska jämställdhet, likabehandling och mångfald finnas med som inslag i alla utbildningsprogram genom att dessa perspektiv integreras i innehållet i minst en av programmets obligatoriska kurser. Inslagen ska anpassas för att vara relevanta och tydligt kopplade till olika ämnesområden och yrkesroller och kursinslagen kan därmed variera mellan olika program.​</b></p><div><span style="background-color:initial">​Syftet med satsningen är att höja kvaliteten i utbildningen, öka studenternas kunskaper inom området och inte minst att bidra till att skapa ett bra studieklimat för alla, studenter som medarbetare. Beslutet innebär att alla lärare uppmuntras till översyn och eventuella förändringar av kursmaterial och undervisningssituationer som saknar perspektiven jämställdhet, likabehandling och mångfald.</span><br /></div> <img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/integrering%20jämställdhet/annakarlssonbengtsson_studentportalen.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Bild på Anna Karlsson-Bengtsson" style="margin:5px;width:185px;height:246px" /><br /><div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif">–</span><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:symbol"><span> </span></span>Att ha en medvetenhet kring stereotyper, normer och inkludering är en nödvändighet för våra studenter och viktigt att ha med sig såväl i arbetslivet som under studietiden. Våra studiemiljöer ska vara fria från diskriminering<span><span style="display:inline-block"></span></span> och alla ska känna att de är välkomna och blir sedda, säger vicerektor för utbildning och livslångt lärande Anna Karlsson-Bengtsson.</p></div> <div><br /></div> <div> </div> <div>De första kurserna med integrerat innehåll ges under hösten 2022. Översynen av undervisningssituationer och kursmaterial är redan påbörjad. Det ska på sikt även finnas möjlighet att läsa valbara kurser som ger fördjupad kunskap om jämställdhet, likabehandling och mångfald. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/integrering%20jämställdhet/Ulrika_Lundqvist_220.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:185px;height:218px" /><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif">–</span><span></span> Det blir en stor kvalitetshöjning i och med att vi utvecklar innehållet i utbildningarna. Det finns många exempel på företeelser och teknik som behöver diskuteras och lyftas fram ur ett likabehandlingsperspektiv. Det är frågor som <br />är relevanta för chalmerister att ha med sig i sitt framtida yrkesliv, säger Ulrika Lundqvist från g<span><span></span></span>rundutbildningens ledningsgrupp och är den som ansvarar för integreringsarbetet.</div> <div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/integrering%20jämställdhet/Anna_Grzelec_studentportalen.jpg" alt="Bild på Anna Grzelec" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:10px 5px" /> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/i98gran.aspx" title="LÄnk till profilsida, öppnas i nytt fönster">Anna Grzelec</a> forskar inom genus och teknik och har en ledande roll i att ta fram utbildningsmaterial och hjälpa lärarna att göra genomgången av kurserna. <span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif">– </span>Det kan handla om allt från diskriminerande algoritmer, till vilka perspektiv som finns med när städer planeras, till att krockdockor inte är anpassade till att avspegla hela befolkningen utan är konstruerade utifrån en stereotyp manskropp, säger Anna Grzelec.<br /><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Grundligare utvärdering</h2> <div>För att systematiskt följa studenternas upplevelser kopplade till jämställdhet, likabehandling och mångfald i våra kurser kommer kursenkäten framöver innehålla frågor om detta. Genom olika former av stöd ska lärare sedan kunna göra en översyn av och förändra sina kurser både vad gäller innehåll och utformning. Den stora betydelsen av det här kompetenslyftet och den utökade uppföljningen i de här frågorna understryks av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). I UKÄs lärosätesgranskning 2019 – 2020 fick Chalmers kritik gällande just systematiken i arbetet med jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och uppföljning.</div> <div><br /></div> <div>Integreringsarbetet kommer nu ske i etapper och anpassas efter respektive program.<br /></div> <div>Programansvarig kan svara på frågor om hur planerna ser ut för sitt program. </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Läs mer i ämnet:</h2> <div><a href="/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/arbetsmiljoarbete.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Om din arbetsmiljö på Studentportalen<br /></a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/trygg"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Rapportera och anmäl oönskade handlingar, kränkningar och trakasserier</a> </div> <div> </div> <div><a href="https://play.chalmers.se/media/Target%20group%20%28Modul%201%29/0_8khx06qt" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Video som förklarar vad ett jämlikhetsperspektiv kan innebära</a></div> <div><br /></div> <a href="https://genderedinnovations.stanford.edu/" target="_blank"></a><div><a href="https://genderedinnovations.stanford.edu/" target="_blank"> <span></span></a><a href="https://genderedinnovations.stanford.edu/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /></a><a href="https://genderedinnovations.stanford.edu/">Exempel på genusmedvetenhet inom våra utbildningsområden</a> (På engelska, Stanford university)<br /></div> <div><br /></div></div> ​Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Innovation-weekend-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Innovation-weekend-2021.aspx​Vill du vara med och skapa framtidens hälso- och sjukvård?<p><b>​ Nu söker vi dig som är ingenjörsstudent och nyfiken på att lära dig mer om innovation inom sjukvårdens spännande värld! ​</b></p><div><span style="background-color:initial">Under en helg i november kommer du, tillsammans med studenter från läkarprogrammet, få möjlighet att lära dig mer kring innovation inom sjukvård och life science. Förutom såväl praktisk som teoretisk kunskap kommer du få inspiration från föreläsningar och berättelser förankrade i verkligheten.<br /><a href="/SiteCollectionDocuments/Övrigt/Poster%20iMedgine%202021.pdf" target="_blank" title="Länk till PDF, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Översikt av kursen </a></span><br /></div> <div> <br /><div><span style="font-weight:700;background-color:initial">Vem kan ansöka?</span><span style="background-color:initial"> Ingenjörsstudenter vid Chalmers och l</span><span style="background-color:initial">äkarstudenter vid Sahlgrenska Akademin.</span><br /></div> <div>Inga förkunskaper krävs.​<br /><br /></div></div> <div><b>När?</b> 19-21 november 2021.</div> <div><b>Var?</b> Lokaler på Chalmers, Medicinareberget samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.</div> <div><b>Kursavgift? </b>Kursen är gratis, mat ingår. <br /><br /></div> <div><a href="https://www.facebook.com/events/445711460180286"><b>För mer info och anmälan:</b> (länk till Facebook)​</a><br />Anmälan stänger den 20 oktober.<br /><br /><b>Varmt välkommen med din anmälan!​<br /></b></div> <div><br /></div>Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/AndersWall.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/AndersWall.aspxSök stipendium för unga forskare<p><b>Har du ett brinnande intresse och naturvetenskapligt engagemang? Kreativitet samt hög kapacitet och potential för personlig utveckling? Då ska du söka Anders Walls stipendium. ​​​</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/UFBanner.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />​Anders Walls stipendium, inom området unga forskare, är Sveriges största stipendium för unga forskare och syftar till att ge dig möjlighet att driva forskningsprojekt i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. <br /><br />Sista ansökningsdag för årets stipendium är den <b>1 november</b> 2021. <br /><br /><a href="https://ungaforskare.se/stipendier/anderswall/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om stipendiet och ansök här​</a>Tue, 12 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Driftstorning.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Driftstorning.aspx​Driftstörning på PDB och MyAccount<p><b>Chalmers persondatabas (PDB) och MyAccount ska uppdateras på tisdag 12 oktober.​</b></p><div>Uppdateringen innebär att du inte kommer åt systemen för att <span style="background-color:initial">exe</span><span style="background-color:initial">mpelvis</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">göra </span><span style="background-color:initial">lösenordsbyten.</span></div> <span></span><div>IT-avdelningen meddelar att driftstörningen gäller hela arbetsdagen, (08.00-16.45) för att ge ett säkert tidsspann, men i bästa fall kan uppdateringen bli klar tidigare.</div> Fri, 08 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Lar-dig-ett-sprak.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Lar-dig-ett-sprak.aspxFör dig som vill lära ett nytt språk – och få nätverk på köpet<p><b>​​​Visst är det roligt att lära sig ett nytt språk? Och att skapa nätverk är ju aldrig fel? Var lugn – lösningen är här! 1 oktober inleddes nämligen språkprojektet ”Tandem language” som vänder sig till doktorander, studenter och personal vid universitet i Europa.</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Tandem_710x320.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br />Tandem language är ett projekt mellan sju europeiska universitet och högskolor, bland annat Chalmers. I dagsläget kan man lära sig tyska, svenska, spanska, italienska, norska eller polska. Tanken är att du lär dig ett språk på tu man hand med en kollega eller student från ett annat universitet genom personliga Skypemöten eller liknande. <br />Tandem language erbjuder möjligheten att lära känna en person du sannolikt aldrig hade träffat annars. För det är en annan viktig del av projektet, att skapa värdefulla kontakter. <br /></span><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Hur kommer jag igång då? </h2> <div>Allt du behöver är en internetuppkoppling, en dator med kamera och Skype. På projektets hemsida uppger du din e-postadress och trycker ”join”. Då får du ett formulär som du besvarar. Var noggrann! Ju mer precis du kan vara, desto lättare är att möta dina behov. Därefter blir du utifrån dina önskemål matchad med en annan deltagare. Och sedan är det bara att bestämma träff och börja lära sig ett nytt språk!<br /><a href="https://www.nerw.pw.edu.pl/enhance_tandems_en" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Projektets hemsida​</a><br /><br /></div> <div>För att få ut så mycket som möjligt av projektet finns massor av tips och råd på en av <a href="https://www.seagull-tandem.eu/" target="_blank">projektets webbsidor​</a>. Det rekommenderas att du läser in dig på detta före första mötet. <br /><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Vill du veta mer?</h2> <div><a href="https://www.nerw.pw.edu.pl/enhance_tandems_en" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />På Tandem languages hemsida finns massor av information och instruktioner </a></div> <div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QpaDoYAD_uw" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Det finns också en film på Youtube</a></div> <div><a href="https://www.facebook.com/enhance.tandems" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Projektet har också en Facebooksida med matnyttig information</a></div> <div><a href="https://enhanceuniversity.eu/sv/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tandem language är ett projekt inom ENHANCE-alliansen och den kan du läsa mer om här</a></div>Thu, 07 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kandidatarbetsval.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kandidatarbetsval.aspxSka du välja kandidatarbete i höst?<p><b>​Här kan du läsa vad som gäller för dig som snart ska välja kandidatarbete.</b></p><h2 class="chalmersElement-H2"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Chalmersportalen_190109_01(3).jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /><span>Viktiga datum för kandidatarbetsvalet </span></h2> <div><strong>11 oktober</strong> - Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen.</div> <div> </div> <div><strong>15 november</strong> - Kandidatarbetsvalet öppnar.</div> <div> </div> <div><strong>25 november</strong> - Sista dagen att välja kandidatarbete. </div> <div> </div> <div><strong>8 december</strong> - Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Behörighet</h3> <div> </div> <div>Från om med läsåret 2019/2020 gäller följande behörighetskrav för kandidatarbetena: För tillträde till kandidatarbete ska du ha uppfyllt minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Egna förslag på kandidatarbetsprojekt</h3> <div> </div> <div>Du som har ett eget förslag till kandidatarbetsprojekt ska lämna in ditt förslag till institutionen senast <strong>11 oktober</strong>. Stäm av förslaget med programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt. <br /><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/Sidor/Syfte-mal-och-upplagg.aspx" title="Länk till Studentportale, kandidatarbeten"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Här kan du läsa mer om kandidatarbetsvalet​</a></div> <div> </div> <div>​</div>Thu, 30 Sep 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Agenda-Act-Sustainable.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Agenda-Act-Sustainable.aspxSätt agendan för Act Sustainable 2021<p><b>Vi efterlyser studenter på Chalmers som vill göra sin röst hörd under årets hållbarhetsvecka, Act Sustainable 15-19 november 2021. Årets tema är ”Factivism – fatta din fakta!"​</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/1791580_act21theme.png" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Act Sustainable är en hel vecka fylld med aktiviteter och inspiration kring frågor om hållbar utveckling för alla studenter och personal vid Chalmers och Göteborgs universitet.​<br />​​<br /><span></span><span style="background-color:initial">För att sätta studenters unika perspektiv på hållbarhetsfrågorna i rampljuset kommer hela hållbarhetsveckans lunchprogram att ledas av studenter. Studentledda grupper, föreningar, kommittéer, studentkårer och andra typer av studentorganisationer på Chalmers och Göteborgs universitet bjuds nu därför in till att vara en del av det officiella programmet för Act Sustainable 2021.<br /> <br />Arbetsgruppen för Act Sustainable 2021 kommer att välja ut upp till fem studentledda sessioner till årets officiella program.<br /></span><span style="font-weight:700">Frågor?</span> Kontakta Karin Bylund, <a href="mailto:karin.bylund@gu.se">karin.bylund@gu.se</a><span style="background-color:initial"><br /><br /><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/satt-agendan-for-act-sustainable-2021--.cid1729469" target="_blank" title="Länk till GMV webbplats"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer och registrera ditt förslag</a><br /><a href="https://www.actsustainable.se/program21" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Kolla in programmet här​</a><br /></span><div><br /></div>Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-utskrifter-studentdatorerna.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-utskrifter-studentdatorerna.aspxProblem med utskrifter från studentdatorerna är nu lösta<p><b>För en tid sedan meddelade Chalmers IT-avdelning att det var problem med att skriva ut från studentdatorerna på campus. Nu ska det fungera igen. Se nedan uppdaterad info.​</b></p><div><br />I mitten av september släppte Microsoft en uppdatering som fixar säkerhetsproblemet med utskrifter på Windowsbaserade studentdatorer. IT-avdelningen har testat och verifierat att uppdateringen löser problemet och håller nu på att rulla ut den till samtliga studentdatorer.<br /><br /></div> <div>Majoriteten av datorsalarna går nu att skriva ut ifrån men alla har inte fått uppdateringen ännu. Sedan tidigare fungerar fortfarande utskrifter från studentdatorer med Linux samt privatägda datorer.</div> <div>Om utskrifter inte fungerar i en datorsal, prova gärna att skriva ut från en annan. Förhoppningen är att alla datorer ska vara uppdaterade och kunna skriva ut så snart som möjligt.</div> <div><br /></div> För hjälp eller frågor, mejla: <a href="mailto:support@chalmers.se">support@chalmers.se</a><br /><div><span style="background-color:initial">Eller ring: 031 772 6500 </span><span style="background-color:initial"><br />​</span><span style="background-color:initial">​</span><br /></div> <span style="background-color:initial"><div><div>Nedan finns IT-avdelningens instruktioner hur du gör för att installera en skrivare på din egen dator.<br /><br /></div> <div><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/NonStuDATWindows/PrintingAtChalmers#toc-3" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Windows​</a></div> <div><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/MacStudents/PrintingAtChalmers#toc-2.4" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mac</a></div> <div><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/NonStuDATLinux/PrintingAtChalmers#toc-3" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Linux​</a> </div> <div><a href="https://www.studat.chalmers.se/content/datorsalar" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Lista över datorsalar​</a></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div></span> Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/chalmershindret.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/chalmershindret.aspxVar med och utveckla Chalmershindret 2022<p><b>​Nu är det dags att ta fram ny spännande funktionalitet för Chalmershindret. Oavsett vilken utbildning du går kan du vara med i studentgruppen som utvecklar nästa mätningsfunktion från grunden! ​</b></p><div>​<img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Chalmersstudenter-testar-sensorsystem_710x320.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><span style="color:rgb(33, 33, 33);background-color:initial"><br />Sedan 2016 samarbetar Chalmers och Gothenburg Horse Show i det så kallade Chalmershindret. Med ny, banbrytande teknik tillför vi nya dimensioner till hästhoppningen i detta studentledda och -utvecklade projekt.</span><br /></div> <div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px">Varje år konstruerar en ny studentgrupp ett nytt hinder som riktar in sig på att mäta en specifik del av hoppmomentet. <span style="background-color:initial">Mätningarna har rönt stort intresse från både tävlande och åskådare, och har uppmärksammats i media världen över.​</span></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <ul><li>​2016 var hindret det första i världen som med hjälp av ett sensorsystem mätte hur högt över hindret hästen hoppade och omedelbart visade upp mätresultatet för publiken. </li> <li>2017 mätte man på förslag av Swedish Warmblood Association (SWB) avstampet och landningen. </li> <li>2018 fortsatte samarbetet med SWB då kraften i avstamp och landning mättes.</li> <li>2019 mättes hästens hastighet fram emot, över och efter hindret med hjälp av ett avancerat radarsystem. Mätningarna drog till sig intresse från landslagsledningen och ett samarbete har inletts för fortsatt utveckling av tekniken.</li> <li>2020 undersöktes hästens språngkurva, alltså var i förhållande till hindret som hästen har sin högsta punkt.</li></ul></div> <div> <div> </div> <ul></ul> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span>Häng på och ta Chalmershindret 2022 till nya höjder!</span></h2></div> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px">Vi söker dig som är student och intresserad av att utöka dina kunskaper i programmering, produktutveckling och projektledning. Det spelar ingen roll vilken utbildning vid Chalmers du går för att vara aktuell för projektet. Du deltar genom att du går en eller flera kurser som kan kombineras på många sätt efter dina behov och önskemål.<br />Valbara kurser är på avancerad nivå <a href="https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=24607">TME050</a>, <a href="https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=25504">MPA041</a> och <a href="https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=24241">MPA030</a> samt på grundnivå <a href="https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=25304">MPA020</a> och <a href="https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=25303">MPA010​</a>. (Alla dessa kurser är tillgängliga oavsett vad det står i kursbeskrivningen.) <br /><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><b>Har du frågor eller kommentarer?</b> <br />Kontakta <a href="https://www.chalmers.se/sv/personal/redigera/Sidor/Magnus-Karlsteen.aspx" style="outline:0px">Magnus Karlsteen</a> på institutionen för fysik.</p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><b>Anmälan sker genom ett mail till:</b><br /> <a href="mailto:magnus.karlsteen@chalmers.se"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="https://www.chalmers.se/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />magnus.karlsteen@chalmers.se</a> senast den <strong>1 oktober 2021.</strong></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px">Projektet genomförs i samarbete med <a href="https://www.gothenburghorseshow.com/mer-information/chalmers-hindret/">Gothenburg Horse Show</a>. Gothenburg Horse Show genomförs den 23-27 februari 2022, då välkomnar vi världens bästa hopp och dressyrekipage till Göteborg och Scandinavium.<br /><br /><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Chalmershindret2017_710x320.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /></p></div></div> ​​​Mon, 20 Sep 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Box-ersatts-med-onedrive.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Box-ersatts-med-onedrive.aspxBox ersätts med OneDrive<p><b>​​Under hösten kommer molnlagringstjänsten Box att fasas ut. Du hänvisas istället till OneDrive som har en betydligt högre lagringskapacitet. Båda tjänsterna erbjuder liknande funktionalitet. Den 1 december är satt som slutdatum när Box stängs ner för Chalmers studenter.​ ​​​​</b></p><div><a href="https://chalmers.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=0e0e4ae7dbfe49b7a314661acef5fd85" target="_blank"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Toppbild_Box%20till%20OneDrive_SV.jpg" alt="" style="margin:5px" />​</a><span style="background-color:initial"><br />Illustration: Yen Strandqvist.<br /><br />– Med OneDrive får studenterna en rejäl ökning av sin lagringskapacitet, från tidigare 50GB i Box till hela 1TB i OneDrive. Vi hoppas att studenterna ska uppleva detta som positivt, säger Andreas Backström, förvaltningsledare IT, för Stöd för lärandet. </span><br /></div> <div><br /></div> <div>Box och OneDrive är tjänster i molnet för att lagra filer. Chalmers har främst använt Box både för studenter och anställda, men har nu valt att enbart använda OneDrive. Studenterna är först ut.1 december stänger alltså Chalmers IT-avdelning ner Box för studenter (gäller ej doktorander) och istället erbjuds OneDrive som lagringslösning i molnet.</div> <div><br /></div> <div><b>Vad gäller för studenterna?</b></div> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> </span>Att de så fort som möjligt flyttar sina filer från Box till OneDrive. IT-avdelningen kommer under hösten löpande att ta bort Boxkonton som inte längre har några filer och delade mappar, för att slutligen ta bort samtliga resterande studentkonton (och filer) 1 december. </div> <div><br /></div> <div><b>Hur flyttar studenterna sina filer till OneDrive?</b></div> <div>– För att underlätta flytten har vi på IT-avdelningen skrivit en instruktion (se länk nedan) hur studenterna säkrast flyttar över sina filer till OneDrive. <span style="background-color:initial">Efter att </span><span style="background-color:initial">de har flyttat över alla sina </span><span style="background-color:initial">f</span><span style="background-color:initial">iler och säkerhetsställt att allt finns tillgängligt i OneDrive önskar vi att de tar bort alla filer och delade mappar från Box. Detta hjälper oss att ta bort konton löpande under höstens gång, avslutar Andreas Backström.</span></div> <div><a href="https://chalmers.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=0e0e4ae7dbfe49b7a314661acef5fd85" target="_blank" title="Länk till instruktion, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Instruktion, så här flyttar du dina filer från Box till OneDrive</a></div> <div><br /></div> <div><b>Frågor?</b><br />Har du frågor, eller behöver hjälp är du välkommen att höra av dig till <a href="mailto:support@chalmers.se">support@chalmers.se</a> <br />eller ring 031-772 6500</div> <div><br /></div> <div><b>Fakta – hur mycket kan man lagra med 1TB?</b></div> <div><ul><li>250 000 bilder lagrade med en 12MP-kamera</li> <li>250 filmer eller 500 timmar HD-film</li> <li>6,5 miljoner dokumentsidor i form av exempelvis Office-filer, PDF-filer eller presentationer vilket motsvarar <br />1 300 fysiska mappskåp med papper!</li></ul></div>Mon, 20 Sep 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspx​Vill du ha ett givande extrajobb som mentor?<p><b>​En mentors roll är att stödja, uppmuntra och hjälpa en student att strukturera och planera sina studier.​​​ Nu söker vi ännu fler mentorer som vill bidra i detta viktiga och givande arbete.  Arvode utgår för ditt uppdrag​.​​ ​</b></p><div><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">tt vara ment</span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">or innebär att du och studenten träffas och tillsammans skapar verktyg och förutsättningar för att studenten på egen hand ska kunna genomföra sina studier. Studenten kan behöva hjälp att orientera sig i de digitala plattformar som är kopplade till lärosätet såsom studentportal, schema, salar och kursplaner.</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span>Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, där en funktionsvariation inte ska vara ett hinder för studierna. Personer med funktionsvariation ska känna sig delaktiga och behandlas jämlikt precis som alla andra studenter. Det innebär att alla ska kunna tillgodogöra sig information och delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar. <span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /><div><div><a href="/sv/chalmersstudier/funktionsvariation-funktionsnedsattning/anteckningsstod/Sidor/mentor.aspx" target="_blank" title="Länk till mentorsstöd, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och anmäl ditt intresse via den här länken</a></div></div></div>Thu, 16 Sep 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Trackskurserna-i-lasperiod-2-oppna.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Trackskurserna-i-lasperiod-2-oppna.aspxTrackskurserna i läsperiod 2 öppna för anmälan<p><b>Nu kan du ansöka till Trackskurserna som startar i läsperiod 2. Chalmers utbildningssatsning Tracks erbjuder tvärdisciplinära, valbara kurser för Chalmers studenter i årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Den 27 september hålls ett informationsmöte om kurserna där du kan delta antingen på plats på campus Johanneberg eller digitalt! ​​​​</b></p>​<img src="/SiteCollectionImages/Tracks/Artificial-intelligence-and-communication_710x320.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br />Bild: Storyblock<span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif">​ </span><br /><br /><span style="background-color:initial">I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika utbildningsbakgrund och de får prova på ett tvärdisciplinärt arbetssätt genom att lösa verklighetsbaserade problem tillsammans. Ofta genomförs kurserna i nära samverkan med Chalmers forskning eller näringslivsrepresentanter. Alla kurser hålls på engelska och kan läsas på både grundläggande och avancerad nivå. <br /></span><a href="/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Webinar-om-Tracks.aspx" target="_blank" title="Länk till kalendariet"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Delta vid informationsmötet om Trackskurserna 27 september</a><span style="background-color:initial"><br /></span><h2 class="chalmersElement-H2">Kurser som startar under läsperiod 2</h2> <h3 class="chalmersElement-H3">Data-driven product realization </h3> <div>Tillverkningsindustrin påverkas just nu av den allt snabbare digitala teknikutvecklingen. I den här kursen samarbetar studenterna med varandra i tvärvetenskapliga team för att lösa komplexa industriella problem tillsammans med företag. Verkliga behov, krav och data tillhandahålls av våra partnerföretag. Denna kurs hålls under Tracks temaområde ”Hållbar produktion”.</div> <div>Kursen omfattar frågor om till exempel produktutveckling, kvalitetsledning och underhåll.<br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks%20Poster%20DataDrivenProductRealization.pdf" target="_blank" title="Länk till kursbeskrivning, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen​</a> <br /></div> <div><b>Deadline ansökan</b>: 30 september</div> <div><b>Kontaktperson:</b> Anders Skoogh, <a href="mailto:anders.skoogh@chalmers.se" target="_blank">anders.skoogh@chalmers.se</a> <br /><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Solar Energy: from Photons to Future (Societal) Impact</h3> <div>Det här är en ny kurs om den största energikällan genom tiderna och hur den kan utnyttjas på bäst sätt till gagn för mänskligheten och dess framtid. Kursen behandlar både de fysikaliska och kemiska grunderna, konverteringstekniker och elsystemet, samt solenergins roll i den pågående energiomställningen. <br />Denna kurs är en del av Tracks temaområde “Emerging technologies - from science to innovation”<br /></div> <div><a href="https://chalmers.instructure.com/courses/17871" target="_blank" title="Länk till kursbeskrivning, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om kursen</a><br /></div> <div><b>Deadline ansökan:</b> 11 oktober </div> <div><b>Kontaktperson:</b> Bo Albinsson, <a href="mailto:balb@chalmers.se">balb@chalmers.se</a><br /><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Transport informatics </h3> <div><div><span style="background-color:initial">Kursen vänder sig till alla med ett intresse för digitaliseringen av transportsektorn. Studenter med erfarenhet från till exempel informationsteknik, maritime management, datavetenskap, logistik och/eller supply chain management är alla välkomna att skicka in en ansökan till kursen. Denna kurs är en del av Tracks temaområde hållbara transporter.</span><br /></div></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Transport%20informatics_poster%202021.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen</a><span style="white-space:pre"> </span></div> <div><b>Deadline ansökan:</b> 11 oktober </div> <div><span style="font-weight:700;background-color:initial">Kontaktperson:</span> Henrik Ringsberg, <a href="mailto:henrik.ringsberg@chalmers.se" target="_blank">henrik.ringsberg@chalmers.se​</a><br /><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Emissions from transportation</h3> <div>Transportsystemet är mycket komplext och helt grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Samtidigt är det en ödesfråga att lyckas minimera dess effekter på miljön och på människors hälsa. En bred förståelse för transporternas utsläpp är viktigt för att möjliggöra omställningen till ett hållbart transportsystem. I den här kursen får du en introduktion till aktuell teknologi på området och kunskap om olika effekter av utsläpp. Du kommer lära, reflektera och samarbeta tillsammans med andra studenter i tvärvetenskapliga team. Denna kurs är en del av Tracks temaområde Hållbara transporter.</div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Emissions%20from%20transportation%20OnePager%20ht2021.pdf" target="_blank" title="Länk till kursbeskrivning, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen</a><span style="white-space:pre"> </span></div> <div><b>Deadline ansökan:</b> 11 oktober </div> <div><b>Kontaktperson:</b> Jonas Sjöblom, <a href="mailto:jonas.sjoblom@chalmers.se" target="_blank">jonas.sjoblom@chalmers.se​</a></div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">​Ansök till en Trackskurs!</h2> <div><span style="background-color:initial">I</span><span style="background-color:initial">nom ramen för Trackskurserna får du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och bidra till att lösa aktuella samhällsproblem som en del av din utbildning. Trackskurserna är också ett steg på vägen ut i arbetslivet eftersom studenterna får erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.</span><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" target="_blank" title="Länk till mer info om Tracks, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Här hittar du information om kurser, ansökan och behörighetskrav gällande varje specifik kurs</a> </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/Tracks.aspx" target="_blank" title="Läs mer om Tracks, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Generell information om Tracks-konceptet </a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/Tracks-teman.aspx" target="_blank" title="Länk till info om Tracks, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Tracks aktuella temaområden</a> </div> <div>​<br /></div> Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Stipendier-att-soka.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Stipendier-att-soka.aspxHvitfeldtska stiftelsen och Energistipendiet öppna för ansökan<p><b>Nu är det dags att ansöka om Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens stipendie samt Energistipendiet Energiförbättring Väst AB.​​​​​</b></p><div><h3 class="chalmersElement-H3"><span></span>Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen</h3> <div><b>Vem kan ansöka?</b>​</div> <div>Nationella studenter inom både grundutbildning och mastersprogram på Chalmers.​</div> <div>Sista ansökningsdag: 9 oktober, 2021</div></div> <div> <a href="/sv/studentliv/stipendier/Sidor/hvitfeldtskastipendierna.aspx" target="_blank" title="Länk till stipendieinfo, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och ansök</a></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Energistipendiet Energiförbättring Väst AB</h3> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);background-color:initial"><b>Vem kan ansöka?</b><br />Masterstuderande med inriktning mot energi- och miljötänkande, gärna inom solenergi. ​<br />Sista ansökningsdag: 24 oktober, 2021</span></div> <div> </div> <div><a href="/sv/studentliv/stipendier/Sidor/energiforbattring_vast_ab.aspx" target="_blank" title="Länk till sida om stipendier, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och ansök</a>​</div> <div> </div> <div><a href="/sv/studentliv/stipendier/Sidor/stipendier.aspx" title="Länk till stipendiesida, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs om fler stipender som du kan ansöka om som chalmerist</a></div>Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Stipendieutlysning.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Stipendieutlysning.aspxDags att söka stipendie för fältstudier utomlands<p><b>​​Är du intresserad av att skriva ditt exjobb baserat på datainsamling i låg- och medelinkomstländer? Nu är ansökan öppen för stipendierna Minor Field Studies och The Global Mentorship Program 2022. ​​​</b></p><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/jordglob_710.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /></span><div><br />Chalmers har två stipendier som stöttar dig som vill göra längre fältstudier utomlands som en del av ditt examensarbete. <span style="background-color:initial">Syftet är att skapa möjligheter att få helt unika erfarenheter genom examensarbetet. </span><span style="background-color:initial">Tanken</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">är att du, som en del av examensarbetet, tar dig an en globalt intressant hållbar lösning till någon av de stora utmaningar världen står inför. </span><span style="background-color:initial">Båda stipendierna har samma deadline för ansökan, den 7 november 2021.</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">Fältstudierna ska genomföras under våren 2022. <br /><br /></span></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Minor Field Studies (MFS)</h2> <div>Stipendiet är finansierat av <a href="https://www.studera.nu/startpage/study-abroad/exchange-programmes/minor-field-studies-mfs/" target="_blank">Universitets- och högskolerådet (UHR)</a> med syfte att förbättra studenters kunskap om globala utvecklingsfrågor och förbereda dem inför arbete i en global kontext och inom globala organisationer. Examensarbetet ska bidra till ekonomisk, social, politisk eller kunskapsbaserad utveckling i det land där studenterna genomför sina fältstudier.<br /><br /></div> <div><div><p class="chalmersElement-P"><span><b>Vem kan söka?</b></span></p> <div>Studenter på Chalmers med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.</div></div> <div>Stipendium: 27 000 SEK<br />Deadline för ansökan: 7 november 2021</div> <div>Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands​ under vårterminen 2022</div> <div>Läs mer: <a href="/sv/studentliv/stipendier/Sidor/mfs.aspx" target="_blank" title="Länk till sida om stipendiet, öppnas i ny flik">Minor Field Studies </a>(Studentportalen)</div> <div><span style="font-weight:700;background-color:initial">Kontakt:</span><span style="background-color:initial"> Ulrika Lundqvist, <a href="mailto:mfs@chalmers.se">mfs@chalmers.se</a></span></div></div> <div></div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">The Global Mentorship Program</h2> <div>Sedan 2020 har Chalmers ett mentorskapsprogram, finansierat av en privat donation, med fokus på innovation, entreprenörskap och internationalisering i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika. Förutom exjobbshandledaren och examinatorn får studenten även en mentor I Sverige och en lokal mentor i det land där fältstudien genomförs.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><div><span style="font-weight:700">Vem kan söka?</span><br />Alla studenter på Chalmers</div> <div>Stipendium: maximalt 50 000 SEK<br />Deadline för ansökan: 7 november​ 2021<br /></div> <div>Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands, mentorskapsprogrammet startar i januari och avslutas i november</div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=247&amp;rmlang=SE" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information om mentorskapsprogrammet​</a> (chalmers.se)<br /></div></span><div><span style="font-weight:700">Kontakt</span>: Kristina Henricson Briggs, <a href="mailto:kristina.henricson.briggs@chalmers.se" target="_blank">kristina.henricson.briggs@chalmers.se​</a><br /><br /><div><h2 class="chalmersElement-H2">Intresserad? Delta på vårt lunchseminarium!</h2></div> <div>Välkommen att delta på vårt lunchseminarium den <strong>21 september 2021, 12.00-13.00</strong>, då kommer vi att presentera mer information om stipendierna, mentorskapsprogrammet, praktikaliteter kring att resa med mera.<br /><br />Informationstillfället är öppet för studenter och lärare och hålls på engelska.<br /><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69446892853" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anslut till seminariet här​</a> ​</div></div></div> <div></div> <div><br /></div> <div>Dela gärna!</div> <div><br /></div> Tue, 07 Sep 2021 00:00:00 +0200