Sitt kvar Bli klar -Digitalt

Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss.

Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se
Vi kan hjälpa till med:

Referenser APA/IEEE
Upphovsrätt-bilder
Källor-kritiskt granska
Informationssökning
Plagiering

Strukturera en rapport
grammatik och språkfrågor
argument och referenser i din text
läsbarhet av din rapport
att förstå olika slags uppgifter coh texttyper
förbereda en presentation

Välkommen!
Kategori Workshop
Arrangör Chalmers Bibliotek
Tid 2020-04-22 15:00:00
Sluttid 2020-04-22 17:00:00
Anmälan, hur gör jag? ​Drop-In
Kontaktinformation ​kuggen.lib@chalmers.se