Anmäl dig till Promisepriset 2020

​​Har du skrivit ett examensarbete eller en uppsats om kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier? ​

2019 tilldelades Simon Pettersson Fors, Marcus Holmström, Anton Hägermalm, Eric Lindgren, Carl Nord, Gabriel Wallin samt Arianit Zeq​iri, Institutionen för fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Promisepriset. Namnet på deras uppsats var: Webbplattform för utbildning med integrerad artificiell intelligens.​

Men vem får motta Promisepriset 2020?

Promisepriset delas ut till den eller de studenter som skrivit en uppsats i ett ämne som behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv.

Vid anmälningstillfället måste arbetet vara examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning.

Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. 

Anmälan till Promisepriset 2020 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post: peter.bergh@sinf.se​ 
Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. 

Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2020. 
Prissumman är på 10 000 kr. 

Vid frågor om Promisepriset kontakta: Peter Bergh, Branschansvarig för Promise, tfn: 08-440 11 85, eller e-post: peter.bergh@sinf.se 

Välkommen med anmälan!

Tid 2020-06-30 07:00:00
Sluttid 2020-06-30 23:00:00