Nobel Week Dialogue

The Challenge of Learning: The Future of Education 

Nobel Week Dialogue 2020 kommer att undersöka hur vi kan skapa en bättre framtid. Onlinearrangemanget kommer att innehålla samtal och paneldiskussioner som behandlar de mest relevanta utmaningarna inom utbildning och lärande. Vilka är fördelarna och fallgroparna med våra snabba steg till digitalt lärande? Kan teknik minska de enorma ojämlikheterna i utbildning? Hur kan vi förbättra lärandet under hela vår livstid? 

Nobel Week Dialogue kommer, som alltid, att vara ett verkligt möte mellan vetenskap och samhälle och samla deltagare från olika generationer med olika bakgrund och från en rad olika geografiska platser, för att diskutera hur man bäst formar framtiden för lärande. 

Dagen kommer att innehålla sju nobelpristagare: 
  • Frances Arnold, Kemi 2018
  • Esther Duflo, Economic Sciences 2019 
  • Ben Feringa, Kemi 2016
  • Konstantin Novoselov, Fysik 2010 
  • Didier Queloz, Fysik 2019 
  • Donna Strickland, Fysik 2018 
  • Carl Wieman, Fysik 2001

För mer information, program och paneldeltagare, besök:
​​​
Kategori Konference
Tid 2020-12-09 13:00:00
Sluttid 2020-12-09 16:30:00