Mitt Livs Val - mångfald och mentorskap

​Mitt Livs Val är ett mentorprogram som består av gruppträffar mellan studenter och ungdomar med erfarenhet som ensamkommande eller nyanlända. Studenter som deltar i mentorprogrammet får en mentor- och mångfaldsutbildning för att på bästa sätt stötta ungdomarna. Tillsammans gör studenter och ungdomar en resa där Mitt Livs Val anordnar gruppträffar med föreläsningar, workshops, kompetensutvecklingsövningar, diskussioner och studiebesök.

Som deltagare ställer du upp på:
  • Ett utbildningstillfälle, Mentor- och mångfaldsutbildning för studenter, 3 timmar
  • Tre träffar med ungdomar, 2 timmar/träff
  • Ett studiebesök/aktivitet, 2 timmar
Du kan vara med i en av följande grupper våren 2017
Grupp 1:
Träff 1 – 21/2, Handelshögskolan
Träff 2 - 6/3, Sahlgrenska Akademin
Träff 3 - 20/3, Chalmers Lindholmen, Kuggen
 
Grupp 2
Träff 1 – 22/2, Handelshögskolan
Träff 2 - 7/3, Sahlgrenska Akademin
Träff 3 - 22/3, Chalmers Lindholmen, Kuggen
 
Grupp 3
Träff 1 – 3/4, Handelshögskolan
Träff 2 – 18/4, Sahlgrenska Akademin
Träff 3 - 8/5, Chalmers Lindholmen, Kuggen
 
Grupp 4
Träff 1 - 4/4, Handelshögskolan
Träff 2 – 19/4, Sahlgrenska Akademin
Träff 3 – 20/4, Chalmers Lindholmen, Kuggen

Alla träffar är mellan klockan 16:30 och 18:30.

Studenter i grupp 1 och 2 måste närvara på utbildningstillfället den 20/2, kl 15-18 på Handelshögskolan i Göteborg.

Studenter i grupp 3 och 4 måste närvara på utbildningstillfället den 8/3, kl 15-18 på Handelshögskolan i Göteborg.

Anmäl dig till ivana@mittlivsval.se
 
Mitt Livs Val
Kategori Mitt Livs Val
Arrangör Mitt Livs Val
Tid 2017-02-20 16:30:00
Sluttid 2017-02-20 18:30:00
Plats Kuggen
Campus Campus Lindholmen