Kaffe på Kuggen - Hur pluggar man effektivt?

​Föreläsningen tar avstamp i vad forskningen kommit fram till om vilka studietekniker som är mer effektiva än andra och ger handfasta tips om hur du som student kan dra nytta av detta i dina studier.
 
Om föreläsaren: Maria Cervin-Ellqvist är utbildad civilingenjör och lärare från Chalmers. Hon har ett stort intresse för ingenjörsstudenters lärande, vilket hon också skrev sitt examensarbete om. ​
Kategori Föreläsning
Föreläsare Maria Cervin-Ellqvist
Arrangör Chalmers bibliotek
Tid 2020-01-30 12:30:00
Sluttid 2020-01-30 13:00:00
Plats Chalmers lärandetorg Kuggen, Lindholmsplatsen 1
Campus Lindholmen
Kontaktinformation ​Lisa Larsson, lisa.larsson@chalmers.se