Jubileumsstipendiet vid Chalmersska Ingenjörsföreningen Småland/Blekinge

​Jubileumsstipendiets syfte är att uppmärksamma Småland och Blekinge och behovet av civilingenjörer i regionen. Stipendiet kan delas ut till en teknolog vid Chalmers som gjort sitt examensarbete om minst 30 poäng på något företag eller verksamhet i regionen, eller om examensarbetet har beröringar med regionen.

Utdelning sker, om sökande och ekonomiska medel finns, lämpligast en gång om året. Normalt skall stipendiet vara på 10 000 SEK, eller vad styrelsen bestämmer, och stipendiaten plus en partner bjuds på lokalavdelningens vår- eller höstmötesfest, där examensarbete presenteras och stipendiet överlämnas. Styrelsen för Cing-SmB utser stipendiaten, beslutet går inte att överklaga.

Läs på Chalmersska Ingenjörsföreningen webbplats vad som ska vara uppfyllt och hur du söker stipendiet.
Chalmersska ingenjörsföreningen

Välkommen med din ansökan senast 15 juni, som mejlas till föreningens sekreterare eller ordförande. Se början på föreningens hemsida för mejladresser.
Kategori Stipendium
Tid 2018-06-15 07:00:00
Sluttid 2018-06-15 22:00:00