Tävla om bästa uppsats/examensarbete - SFK

SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) är en ideell organisation som verkar för ökad konkurrenskraft i Sverige genom offensiv kvalitetsutveckling. 

De delar årligen ut Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Du tävlar om 20000 kronor och möjligheten att få presentera dina insikter och kunskapsbidrag inför branschen på World Quality Day i november. 

Mer information och anmälan (senast 1 augusti) på https://sfk.se/kvalitet-utmarkelser/ansokan-pris/

Tid 2020-06-30 00:00:00
Sluttid 2020-06-30 23:00:00