Ny webbplats för att anmäla trakasserier

​Nu finns Trygg på Chalmers – en webbplats där alla anställda och studenter på Chalmers lätt kan anmäla trakasserier, få information om vad som är en okej arbets- och studiemiljö och hur vi tillsammans når dit.
 
Foto på rektor och studentkårens ordförande vid Chalmers entré

Det finns, liksom i samhället i övrigt, problem på Chalmers med trakasserier och oönskad jargong som bidrar till en miljö som bara gynnar vissa. Detta finns i flera miljöer och hos både studenter och anställda. Men på Chalmers råder absolut nolltolerans och vi hoppas att webbplatsen är ett första steg för en bättre campuskultur.

Trygg på Chalmers är en produkt från projektet Chalmers mot sexism, och ett samarbete mellan högskolan och studentkåren. Chalmers ska vara ett campus i världsklass, för alla som vistas här, där trygghet och öppenhet ska gå före tystnadskultur och omoderna attityder. 

Uppdraget från vår sida som ledare i respektive organisation var att göra det…
…lätt att hitta information om hur du anmäler trakasserier
…enkelt att veta vad som är trakasserier
…tydligt vad som händer vid en anmälan
…snabbt att ta reda på vem du kan prata med om något händer
…lika enkelt för både studenter och anställda att hitta ovan information

Sidan är just nu i sitt startskede och du kanske saknar information eller har idéer på förbättringar. Då tycker vi att du ska kontakta equality@chalmers.se

Sidan ska vara levande och växa naturligt. Så småningom kommer den byggas på med mer information och fler områden. På sikt ska sidan också vara ett verktyg för att förändra kultur, proaktivt.

Vi är alla en del av varandras arbets- och studiemiljö. Därför behöver vi samarbeta och hjälpas att åt att få ett campus fritt från diskriminering, trakasserier och mobbing. Vi hoppas att Trygg på Chalmers är ett steg i rätt riktning.


Stefan Bengtsson, rektor och vd
Gustav Eriksson, ordförande för Chalmers studentkår 2018/19

Foto: Noëlle Madsen, Chalmers studentkår

Publicerad: fr 14 jun 2019.