Studiemiljöerna utvecklas tillsammans med studenter och lärare

​Det senaste året har nya studiemiljöer vuxit fram på båda campus. Förändringarna omfattar alltifrån utveckling av teknik och inredning till nyskapade studieplatser på outnyttjade ytor.
Lärosalen Vasa 6 på campus Johanneberg
Nu pågår planering och projektering av nya lärmiljöer för kommande år – ett arbete där studenter och lärare är med och bidrar med värdefulla perspektiv.
Funktionen som leder arbetet med att skapa och utveckla studiemiljöer är Chalmers Beställarfunktion Lokaler (CBL). CBL arbetar på uppdrag av Grundutbildningens ledningsgrupp och ska genom olika projekt utveckla långsiktigt hållbara lärmiljöer för att uppnå Chalmers vision om utbildning i världsklass.
 
Öppna studiemiljöer i hus Vasa 2-3 på campus Johanneberg

Samarbetet med studenter och lärare viktigt

I lokalutvecklingsprojekt som rör lärmiljöer förs alltid en dialog med studenter och lärare. Att fånga upp och lyssna till olika perspektiv är viktiga steg i processen för att skapa långsiktigt hållbara lärmiljöer och uppfylla de behov som finns. Vid sådana projekt bjuder CBL in studenter och lärare till workshops för att ta del av erfarenheter och behov. Den input som kommer fram ligger sedan till grund för fortsatt arbete och beslut om studiemiljöns utformning. 

 Hus Jupiter på campus Lindholmen

På campus Johanneberg finns idag en kreativ miljö med både enskilda studieplatser och studieplatser för grupper i entréplan och ovanpå Ellipsen i Vasa 2-3. Entréytorna innehöll tidigare några få mindre användarvänliga studieplatser. Nu har över 300 studieplatser skapats med en god ljus- och ljudmiljö och gott om eluttag. På campus Lindholmen har plan 2 och 3 i hus Jupiter utvecklats och fått ny interiör och förbättrade ytskikt. På plan 2 skapades även 200 nya studieplatser och är nu en levande mötesplats.
 

Vad händer framåt?

Under 2017 har CBL bedrivit en omfattande inventering av behoven i de olika lärmiljöerna och under sommaren byggdes den första, av flera planerade, lärosalen om. Framåt fortsätter nu planering och projektering av lärmiljöer som ska utvecklas 2017-2019. 

Kontakta oss

Vi välkomnar alla idéer till förbättringar, åsikter om utförande eller intresseanmälningar för att delta i nästa workshop om lokalutveckling.
Kontakta oss på bestallarfunktion.stodet@chalmers.se
 Edit-huset på campus Johanneberg

Besök de öppna studiemiljöerna

  • Hus Vasa 2-3, campus Johanneberg
  • Hus Jupiter, campus Lindholmen
  • Hus Edit, campus Johanneberg
 

Besök eller boka en uppgraderad lärosal

  • Vasa 2-3, sal Vasa 6, campus Johanneberg 
  • Svea, sal 129, campus Lindholmen

Besök en uppgraderad datorsal

  • Kemi, sal D42, campus Johanneberg
  • Maskin, sal MT11, 12, 13, campus Johanneberg

Publicerad: on 04 okt 2017.