Studentbarometern nu i din inkorg

​Nu är det dags att svara på Studentbarometern - undersökningen av studenternas studie- och arbetsmiljö som högskolan och studentkåren gör tillsammans.

Upddatering 4 februari 2020: Du som inte svarat på studentbarometern har idag fått ett nytt mail med din personliga länk. En del studenter har haft problem att hitta sitt mail. Enkäten skickas till den epost-adress du har registrerad i Ladok. Dvs den kan komma till en privat adress eller till en chalmersadress. För säkerhets skull titta i spamkorgen för de båda. 

Du får möjligheten att anonymt berätta hur du mår och uppfattar din studiemiljö. Resultaten från tidigare år har lett till initiativ som kårens ”Stories from Campus”, och hjälpt vicerektors ledningsgrupp, utbildningsområdesledare och programansvariga att prioritera. Ditt svar är oerhört viktigt för att Chalmers ska bli en ännu bättre plats för alla!

Enkäten skickas till dig via mejl den 21 januari från chalmers.studentbarometer2020@mail.quicksearch.se och är öppen till den 11 februari. Dina svar hanteras av företaget Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess. Länken du får är personlig så håll utkik efter mejlet så du inte missar att göra din röst hörd. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. 

Frågor och svar om Studentbarometern

Chalmers enkätundersökning om studenters studie- och arbetsmiljö, som genomförs  mellan 21 januari och 11 februari 2020.

Varför ska jag svara på enkäten?

Undersökningen är en möjlighet för dig att påverka. Dina åsikter är viktiga och bara du kan berätta hur du upplever studiemiljön. Resultatet från enkäten tas omhand och leder till åtgärder. Ju fler som svarar desto högre svarsfrekvens och desto mer tyngd får enkäten. Det viktigaste av allt: när du svarar hjälper du till att förbättra studiemiljön för alla studenter.
 

Hur får jag enkäten?

Enkäten får du via mejl från företaget Quicksearch från adressen chalmers.studentbarometer2020@mail.quicksearch.se. Länken i mejlet är personlig, om du råkar radera det första mailet kan du vara lugn, det kommer en påminnelse 11 februari med en ny länk.
 

Varför har jag inte fått enkäten?

För att få undersökningen måste du ha varit registrerade på Chalmers hösten 2018. Kolla i din skräppost så att enkäten inte har stoppats av spamfilter. Kontakta Sara Thornadtsson Chavarria​ om du inte har fått någon enkät.
 

Är mina svar anonyma?

Ja, ingen på Chalmers kan få reda på vem som svarat på vad. Svaren hanteras av företaget Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess, Quicksearch är mycket noggranna med att behandla resultatet konfidentiellt.
 

Varför ställer ni de här frågorna?

Undersökningen genomförs för att Chalmers ska få bättre kunskap om hur studenter uppfattar sin studiemiljö och vad som behövs för att den ska bli bättre för dig och dina kursare. För att ni ska må bra, ha så lite stress som möjligt och nå de studieresultat som ni vill nå. 
Enkäten ställer frågor om din utbildning, ditt studieliv och din livssituation. De bygger på aktuell forskning och lagkrav utifrån arbetsmiljö och diskriminering. Inga svar kan koppas till dig som person utan bara analyseras på relevant gruppnivå.
 

Var och när presenteras resultatet?

Resultatet presenteras under våren 2020. Mer information kommer senare så håll utkik på Studentportalen.

h

Publicerad: ti 04 feb 2020.