Spridningen av covid-19 ökar på nytt - fortsatta rekommendationer gäller

​​ Spridningen av covid-19 ökar på nytt i Västra Götaland. För Chalmers anställda och studenter råder fortsatta rekommendationer att arbeta och studera hemma om ett besök på campus inte är absolut nödvändigt.​
 Vid campusförlagd undervisning där social distansering inte går att upprätthålla är visir fortsatt rekommendation. 
  • Lämna inte hemmet om du är sjuk, även om symptomen är milda 
  • Håll avstånd till andra människor 
  • Tvätta händerna ofta/använd handsprit 
Chalmers gör löpande riskanalyser, har kontakt med smittskydd VGR och analyserar hur de rekommendationer som kommer från myndigheterna påverkar högskolan. 

Sidansvarig Publicerad: fr 19 feb 2021.