Om du blir utsatt för oönskade handlingar eller sexuella trakasserier

​Berätta om det. Det är högskolans skyldighet att utreda vad som hänt så fort vi fått kännedom om det.

Du kan alltid gå till din studievägledare, till studerandeombuden, till social enheten på Studentkåren eller till studerandearbetsmiljöombudet (SAMO) på din utbildning. Du har också möjlighet att kontakta din programansvarig. Oavsett vem du väljer att ta kontakt med så är denne skyldig att se till att en utredning görs.

När det kommit till högskolans kännedom gör jämställdhets- och mångfaldssamordnare Bruno Rudström skyndsamt en utredning. Han pratar med alla inblandade parter för att få en bild av det som inträffat och föreslår lämpliga åtgärder. Ibland övervägs en polisanmälan. Om du som är utsatt behöver personligt stöd kan du erbjudas det.

Den eller de som trakasserat kan blir föremål för disciplinära åtgärder. Det innebär att händelsen anmäls till Disciplinnämnden som kan besluta om avstängning från studierna under en viss period.
 
Studievägledare
Jämställdhets- och mångfaldssamordnare
Studerandeombud

Publicerad: ti 05 dec 2017. Ändrad: fr 08 dec 2017