Chalmers tar krafttag i arbetet för en mer jämställd utbildning

​Årets psykosociala arbetsmiljögenomgång avslutades i september. Den visar att stress och sexism är de främsta problemen för studenterna. Ett arbete inleds nu för att på allvar adressera sexistiska inslag i kulturen genom att genomlysa vilka former de tar sig, hur utbrett det är samt att ta fram verkningsfulla åtgärder.

Problemen som har identifierats handlar främst om grabbighet och kvinnofientlighet, och täcker ett spektrum från gliringar till kränkande upplevelser i både studiesammanhang och nöjesliv.

Chalmers första stora studentbarometer genomfördes i vintras där den besvarades av 3500 studenter varav 35 procent kvinnor. Svaren visar att 80 procent av respondenterna upplever Chalmers vara fritt från diskriminering men sex procent att de inte upplever miljön fri från kränkande särbehandling, mobbning eller hot och våld. Fyra procent angav att de själva har blivit utsatta för diskriminering, oftast av andra studenter och oftast relaterat till kön. Fritextsvaren säger att det främst förekommer i studiemiljön men även i nöjeslivet.
 
– De fritextsvar jag har tagit del av gör mig oerhört besviken, då de pekar på en osund och grabbig kultur som både lärare och studenter är del av. Jag vill verkligen att alla ska uppleva en vardag som är fri från diskriminering och sexuella trakasserier, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.
 
Studentkårens ordförande Carl Toller håller helt med om att problemen existerar på Chalmers och att kåren till fullo står bakom krafttagen. 
 
– Det finns kulturer som har gått under radarn i flera år där könsord, glåpord, olika former av diskriminering förekommer. Modiga studenter har vågat lyfta det till ytan och det är mycket tack vare dem vi fått en utökad förståelse kring hur utbrett detta är. Tillsammans med högskolan behöver vi visa hur viktigt det är att vi inte accepterar och normaliserar dessa kulturer. Vi kommer att jobba för att studenterna tidigt vet vart man kan vända sig och att det ska vara inom en armlängds avstånd. Campus ska vara en trygg och säker plats för alla, säger Carl Toller.
 
Nu kommer högskolan och kåren gemensamt gå till botten med problemen, skapa en bred lösningsinriktad strategi och se över hela processen – från proaktivt arbete och hur man kan anmäla, till uppföljning och påföljder.
 
– Grupptryck har vi alla varit med om. Men det är viktigt att förstå att det är du som individ som är ansvarig för dina handlingar. Du kan personligen ställas till svars om du diskriminerar någon annan här på Chalmers, säger Stefan Bengtsson.

Publicerad: to 12 okt 2017. Ändrad: må 16 okt 2017