Två nya hållbarhetsambassadörer sökes

​Chalmers miljöenhet söker två nya hållbarhetsambassadörer. Deras roll är framförallt att kommunicera projekt, strategier och annat jobb inom hållbarhet som sker på Chalmers.
​Arbetet som kommuniceras av hållbarhetsambassadörerna ska antingen vara inom intern miljö och verksamhet, forskning, eller andra studenters projekt. Kommunikation kan antingen ske i form av texter, bilder och filmer i sociala medier, alternativt genom att besöka studentföreningar och andra studentinitiativ inom hållbarhet, till exempel de projekt som drivs inom Challenge Lab, och bistå dem i deras dagliga arbete. Kommunikation bör gå åt båda håll, dels att informera andra studenter om vad som pågår inom verksamhetsstödet och forskningen, men även åt andra hållet genom att informera Chalmers centralt om studentledda initiativ.
 
Vi söker dig som har ett bevisat intresse och engagemang för hållbar utveckling, och ett intresse av att utöka din kunskap inom dessa frågor, på Chalmers och i allmänhet. Du ska vara bra på att ta egna initiativ och kommunicera, både i tal och i skrift. Du ska helst kunna kommunicera på både engelska och svenska - svenska är dock inget krav. Du ska vara student på Chalmers.
 
Arbetstiden förväntas vara runt 16 timmar i månaden, och pågå mellan augusti 2017 till och med maj 2018. Vi betalar en lön på 120 kr/timmen. Ansök genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev till erikwal@chalmers.se med ”Student Ambassadors” i ämnesraden. Det personliga brevet får vara max en sida. CV och personligt brev kan antingen vara på svenska eller engelska. Den sista dagen att ansöka är 7 maj. De bästa kandidaterna kallas till intervju senare samma månad.
 

Chalmers miljöenhet

Miljöenheten jobbar med frågor kopplad till Chalmers miljöpåverkan, både positiv och negativ. Vi är aktiva i frågor som gäller campusutveckling, avfallshantering, energieffektivitet och arbetsmiljö. Vi bidrar också till att utveckla campus som en testbädd när det gäller forskning och produktutveckling som relaterar till de hållbarhetsutmaningar vi har framför oss. Vårt kontor ligger vid Chalmersplatsen 4.

Publicerad: to 13 apr 2017.