Möjlighet att få examen enligt äldre förordning upphör

Vicerektor för utbildning och livslångt lärande har beslutat att möjligheten att erhålla examen enligt äldre förordning upphör 2018-12-31. Den äldre förordningen gäller de studenter som antogs före 2007-07-01. Studenter som därefter vill erhålla en examen kan komplettera sina studier och prövas mot kraven i gällande  förordning.
​​​

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att du som ännu inte har ansökt om att få examen utfärdad kan ansöka om att bli prövad till och med 2018-12-31. Examensenheten har en handläggningstid på 6-8 veckor. Tänk på att ansöka i god tid, senast i början av november för att få möjlighet till prövning. 

Vad måste vara uppfyllt?

För att prövas mot en examen ska följande vara uppfyllt:
  • Du måste uppfylla poängkravet för den examen du ansöker om.
  • Förutom poängkrav måste du uppfylla alla fodringar och kurskrav för den examen du ansöker om/blir prövad mot.
  • De krav som krävs för den äldre examen måsta vara uppfyllda före 2015-06-30, poängkrav, kurskrav, tillgodoräknade, dispenser och alla fodringar.
  • Du måste ansöka om examen, senast två månader före 2018-12-31 på grund av handläggningstiden.

Bakgrund

Beslutet är en uppföljning av ett tidigare beslut om övergångsregler (diarienummer C2013-960) som fattades när möjligheten att slutföra sin utbildning enligt förordning 1993:100 upphörde. Beslutet följer en rekommendation från Universitetskanslerämbetet.Publicerad: ti 15 maj 2018. Ändrad: fr 18 maj 2018