Var med i global enkät om uppsatsfabriker

​Undersökningen fokuserar på ditt studiebeteende, din kunskap och användning av uppsatsfabriker, samt vilka omständigheter som kan leda till att andra studenter använder dessa tjänster.

Utfallet kommer att användas för att förstå studenternas studiebeteenden så att universiteten kan se till att ge bättre pedagogiska erfarenheter till studenter som fokuserar på ärlighet och akademisk integritet.

Läs mer om studien och svara på enkäten på
Global Essay Mills Survey

Publicerad: on 13 dec 2017.