Dold kamera hittad på toalett

​En dold kamera med kringutrustning hittades förra veckan på en toalett i en korridor i fysikhuset, där främst matematikundervisning sker. Bedömningen är att syftet var att i smyg filma toalettbesök. Chalmers har kopplat in polisen.
Kameran var monterad i en tvättmedelsförpackning. Den hittades måndag 24 september klockan 13 på plan två i fysikhuset, mitt emot sal MVF26, toaletten närmast korridoren. All utrustning är överlämnad till Polisen, tillsammans med en anmälan om olaglig kameraövervakning. Chalmers känner i nuläget endast till detta fall. Det är osannolikt att förpackningen kan ha stått där någon längre period.

Säkerhetssamordnare Erik Eliasson uppmanar nu alla att vara uppmärksamma på eventuella udda paket eller förpackningar, eller andra konstiga installationer. Upptäcker du något misstänkt kontakta vaktmästeriet i ditt hus, eller säkerhetssamordnare Erik Eliasson på telefon 031-772 66 01.

Publicerad: må 01 okt 2018.