​Vill du ha ett givande extrajobb som mentor?

​En mentors roll är att stödja, uppmuntra och hjälpa en student att strukturera och planera sina studier.​​​ Nu söker vi ännu fler mentorer som vill bidra i detta viktiga och givande arbete. 
Arvode utgår för ditt uppdrag​.​​
Att vara mentor innebär att du och studenten träffas och tillsammans skapar verktyg och förutsättningar för att studenten på egen hand ska kunna genomföra sina studier. Studenten kan behöva hjälp att orientera sig i de digitala plattformar som är kopplade till lärosätet såsom studentportal, schema, salar och kursplaner.

Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, där en funktionsvariation inte ska vara ett hinder för studierna. Personer med funktionsvariation ska känna sig delaktiga och behandlas jämlikt precis som alla andra studenter. Det innebär att alla ska kunna tillgodogöra sig information och delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar. 

Sidansvarig Publicerad: to 16 sep 2021.