Västtrafik avslutar samarbetet kring Chalmerskortet

​Västtrafik har beslutat införa ett nytt, förenklat zonsystem i Västra Götaland och samtidigt drastiskt minska antalet specialkort. Beslutet innebär bland annat att Västtrafik inte längre kan erbjuda Chalmerskortet efter att dagens avtal löper ut 31 januari 2020.

​– Vi ser beslutet som djupt problematiskt, både för studenter och medarbetare, eftersom det innebär att resorna mellan våra två campus skulle bli mycket dyrare. Campuspendling mellan Lindholmen och Johanneberg måste kunna ske på ett hållbart sätt, och stödjas av Chalmers i någon form, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.

Samarbetet med Västtrafik har löpt på sedan 2007, då Chalmerskortet lanserades. Kortet gäller idag på busslinjerna 16 och 55, och utnyttjas av cirka 1500 anställda och nästan lika många studenter varje år. Studenter betalar 325 kronor per termin för resor mellan Johanneberg och Lindholmen. Anställda som har behov reser gratis. Chalmers betalar Västtrafik 1,3 miljoner kronor för tjänsten under 2019.

– Alla chalmerister måste kunna förflytta sig mellan Johanneberg och Lindholmen på ett billigt och hållbart sätt – det är en grundförutsättning för att kunna säkerställa två levande campus där chalmersandan finns för alla, säger Dennis Norman, ordförande Chalmers Studentkår. 

Med anledning av Västtrafiks besked pågår nu ett aktivt arbete för att finna andra lösningar efter 31 januari då höstens Chalmerskort upphör att gälla.

Text: Christian Borg

Sidansvarig Publicerad: on 13 nov 2019.