Trackskurser i LP4 – ett alternativ om du ska välja valbara kurser

Chalmers utbildningssatsning Tracks erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter i årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Nu är kurserna som börjar i läsperiod 4 öppna för anmälan!


Klicka på bilden och ta del av presentationen om Tracks och lyssna på en student som läst flera Trackskurser.

I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika utbildningsbakgrund och de får prova på ett tvärdisciplinärt arbetssätt genom att lösa verklighetsbaserade problem tillsammans. Ofta genomförs kurserna i nära samverkan med Chalmers forskning eller näringslivsrepresentanter. Alla kurser hålls på engelska och kan läsas på både grundläggande och avancerad nivå.

Fyra kurser i läsperiod 4 är öppna för anmälningar

Passa på att lyssna på presentationen om Tracks i det inspelade webinariet från december-21. Du kan också lyssna till vår student Hritik som har läst två Trackskurser. Om du börjar lyssna vid 16:36 i webinariet så hör du honom berätta om sina upplevelser från kursen Thermoprocessable sustainable bio-based materials, som nu är öppen för ansökningar. Utan att avslöja för mycket så var han så nöjd med kursen att han sökte till ytterligare en Trackskurs terminen efter att han gått den första.
Mer information om kursen Thermoprocessable sustainable bio-based materials​

 

För att söka till en Trackskurs kontaktar du examinatorn i den kurs du är intresserad av. Examinatorn är ansvarig för urval och registrering av studenter och kan också ge mer specifik information om ansökan, start- och sluttider för kursen och annan kursspecifik information.

 

I läsperiod 4 kan du välja mellan fyra olika Trackskurser. Du hittar alla kurser, information och kontaktinformation till examinatorer, deadlines och hur du ansöker i länken nedan.
Läs mer och ansök till en Trackskurs

 

Kursspecifika förkunskapskrav för de olika kurserna (grundläggande nivå: TRA100 och avancerad nivå: TRA105) är beskrivna i kursplanen som finns på Studieportalen.​

Läs mer information om Tracks på chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 feb 2022.