Trackskurserna i läsperiod 2 öppna för anmälan

Nu kan du ansöka till Trackskurserna som startar i läsperiod 2. Chalmers utbildningssatsning Tracks erbjuder tvärdisciplinära, valbara kurser för Chalmers studenter i årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Den 27 september hålls ett informationsmöte om kurserna där du kan delta antingen på plats på campus Johanneberg eller digitalt!
​​​​

Bild: Storyblock​ 

I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika utbildningsbakgrund och de får prova på ett tvärdisciplinärt arbetssätt genom att lösa verklighetsbaserade problem tillsammans. Ofta genomförs kurserna i nära samverkan med Chalmers forskning eller näringslivsrepresentanter. Alla kurser hålls på engelska och kan läsas på både grundläggande och avancerad nivå. 
Delta vid informationsmötet om Trackskurserna 27 september

Kurser som startar under läsperiod 2

Data-driven product realization 

Tillverkningsindustrin påverkas just nu av den allt snabbare digitala teknikutvecklingen. I den här kursen samarbetar studenterna med varandra i tvärvetenskapliga team för att lösa komplexa industriella problem tillsammans med företag. Verkliga behov, krav och data tillhandahålls av våra partnerföretag. Denna kurs hålls under Tracks temaområde ”Hållbar produktion”.
Kursen omfattar frågor om till exempel produktutveckling, kvalitetsledning och underhåll.
Deadline ansökan: 30 september
Kontaktperson: Anders Skoogh, anders.skoogh@chalmers.se 

Solar Energy: from Photons to Future (Societal) Impact

Det här är en ny kurs om den största energikällan genom tiderna och hur den kan utnyttjas på bäst sätt till gagn för mänskligheten och dess framtid. Kursen behandlar både de fysikaliska och kemiska grunderna, konverteringstekniker och elsystemet, samt solenergins roll i den pågående energiomställningen.
Denna kurs är en del av Tracks temaområde “Emerging technologies - from science to innovation”
Deadline ansökan: 11 oktober 
Kontaktperson: Bo Albinsson, balb@chalmers.se

Transport informatics 

Kursen vänder sig till alla med ett intresse för digitaliseringen av transportsektorn. Studenter med erfarenhet från till exempel informationsteknik, maritime management, datavetenskap, logistik och/eller supply chain management är alla välkomna att skicka in en ansökan till kursen. Denna kurs är en del av Tracks temaområde hållbara transporter.
Deadline ansökan: 11 oktober 
Kontaktperson: Henrik Ringsberg, henrik.ringsberg@chalmers.se​

Emissions from transportation

Transportsystemet är mycket komplext och helt grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Samtidigt är det en ödesfråga att lyckas minimera dess effekter på miljön och på människors hälsa. En bred förståelse för transporternas utsläpp är viktigt för att möjliggöra omställningen till ett hållbart transportsystem. I den här kursen får du en introduktion till aktuell teknologi på området och kunskap om olika effekter av utsläpp. Du kommer lära, reflektera och samarbeta tillsammans med andra studenter i tvärvetenskapliga team. Denna kurs är en del av Tracks temaområde Hållbara transporter.
Deadline ansökan: 11 oktober 
Kontaktperson: Jonas Sjöblom, jonas.sjoblom@chalmers.se​

​Ansök till en Trackskurs!

Inom ramen för Trackskurserna får du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och bidra till att lösa aktuella samhällsproblem som en del av din utbildning. Trackskurserna är också ett steg på vägen ut i arbetslivet eftersom studenterna får erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.


Sidansvarig Publicerad: on 15 sep 2021.