Trackskurser – ett alternativ inför kursvalet till läsperiod 1

Chalmers utbildningssatsning Tracks erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter i årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Nu är kurserna som börjar i läsperiod 1 och 2 öppna för anmälan!


Detaljbild från Tracks nya lärandemiljö i Betonghallen.
Foto: Hasti Razaghi

I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika utbildningsbakgrund och de får prova på ett tvärdisciplinärt arbetssätt genom att lösa verklighetsbaserade problem tillsammans. Ofta genomförs kurserna i nära samverkan med Chalmers forskning eller näringslivsrepresentanter. Alla kurser hålls på engelska och kan läsas på både grundläggande och avancerad nivå.

Två kurser har senaste anmälningsdag den 17 maj

Två kurser som går att läsa både på grundläggande och avancerad nivå har sista anmälningsdag den 17 maj. I kursen Changing the world of microwaves by hydrogels får du delta I spännande forskning som kombinerar mikrovågsteknologi och hydrogeler. Med hjälp av mikrovågor skapas möjlighet att förbättra både diagnostik och behandling av stora samhällssjukdomar såsom stroke och cancer. Hydrogelerna kan komplettera utvecklingen genom att förbättra nästa generation av mobil mikrovågsutrustning.

I kursen Open science for engineers and researchers får du lära dig praktiskt hur du kan använda Open science när du skriver uppsatser och även som en del av din framtida karriär. Du kommer att analysera hur du genom att dela med dig av och återskapa kunskap kan bidra till global utveckling och utforska hur Open science kan skapa synlighet och ytterligare möjligheter.

För att söka till en Trackskurs kontaktar studenterna examinatorn i den kurs man är intresserad av. Examinatorn är ansvarig för urval och registrering av studenter och kan också ge mer specifik information om ansökan, start- och sluttider för kursen och annan kursspecifik information.


Sidansvarig Publicerad: fr 13 maj 2022.