Delta i studenttävlingen Grön Dyst (Green Challenge)

​Fem ingenjörsstudenter från Chalmers har möjlighet att delta i studenttävlingen Grön Dyst (Green Challenge), som arrangeras av Danmarks tekniska universitet, DTU​. Yrkesverksamma ingenjörer är med och bedömer och ger återkoppling på projekt som studenter har gjort under sin studietid.

För att delta måste du ha utvecklat ett projekt under din studietid som kan ge ett bidrag för social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet och du måste vara inskriven som student vid Chalmers.

I år kommer studenter från Chalmers att delta online. En bedömningspanel vid DTU väljer projekt som kan delta i tävlingen som äger rum den 25 juni. De utvalda projekten har möjlighet att vinna ett pris och få uppmärksamhet från yrkesverksamma ingenjörer.
Om du vill delta i tävlingen ska du registrera dig på DTU:s webbsidor senast den 19 maj.

Det är bra att känna till de bedömningskriterier som används både för urvalet av vilka studenter som kan delta och för utdelningen av priser för bästa projekt:

  • är projektet välstrukturerat och tydligt kommunicerat?
  • i vilken utsträckning kan projektet leda till positiva effekter på FN:s globala hållbarhetsmål?
  • i vilken utsträckning är projektet tekniskt tillämpligt och sannolikt att det genomförs?
  • i vilken utsträckning är det visionärt och / eller innovativt?

Sidansvarig Publicerad: fr 23 apr 2021.