Dags att söka stipendie för fältstudier utomlands

​​Är du intresserad av att skriva ditt exjobb baserat på datainsamling i låg- och medelinkomstländer? Nu är ansökan öppen för stipendierna Minor Field Studies och The Global Mentorship Program 2022.

​​​Chalmers har två stipendier som stöttar dig som vill göra längre fältstudier utomlands som en del av ditt examensarbete. Syftet är att skapa möjligheter att få helt unika erfarenheter genom examensarbetet. Tanken är att du, som en del av examensarbetet, tar dig an en globalt intressant hållbar lösning till någon av de stora utmaningar världen står inför. Båda stipendierna har samma deadline för ansökan, den 7 november 2021. Fältstudierna ska genomföras under våren 2022. 

Minor Field Studies (MFS)

Stipendiet är finansierat av Universitets- och högskolerådet (UHR) med syfte att förbättra studenters kunskap om globala utvecklingsfrågor och förbereda dem inför arbete i en global kontext och inom globala organisationer. Examensarbetet ska bidra till ekonomisk, social, politisk eller kunskapsbaserad utveckling i det land där studenterna genomför sina fältstudier.

Vem kan söka?

Studenter på Chalmers med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Stipendium: 27 000 SEK
Deadline för ansökan: 7 november 2021
Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands​ under vårterminen 2022
Läs mer: Minor Field Studies (Studentportalen)
Kontakt: Ulrika Lundqvist, mfs@chalmers.se

The Global Mentorship Program

Sedan 2020 har Chalmers ett mentorskapsprogram, finansierat av en privat donation, med fokus på innovation, entreprenörskap och internationalisering i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika. Förutom exjobbshandledaren och examinatorn får studenten även en mentor I Sverige och en lokal mentor i det land där fältstudien genomförs.

Vem kan söka?
Alla studenter på Chalmers
Stipendium: maximalt 50 000 SEK
Deadline för ansökan: 7 november​ 2021
Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands, mentorskapsprogrammet startar i januari och avslutas i november
Kontakt: Kristina Henricson Briggs, kristina.henricson.briggs@chalmers.se​

Intresserad? Delta på vårt lunchseminarium!

Välkommen att delta på vårt lunchseminarium den 21 september 2021, 12.00-13.00, då kommer vi att presentera mer information om stipendierna, mentorskapsprogrammet, praktikaliteter kring att resa med mera.

Informationstillfället är öppet för studenter och lärare och hålls på engelska.
Anslut till seminariet här​ ​

Dela gärna!

Sidansvarig Publicerad: to 16 sep 2021.