​Är du intresserad av att skriva ett exjobb som inkluderar en fältstudie?

​Chalmers erbjuder en två-dagars kurs för att förbereda dig som är intresserade av att göra en fältstudie i ett låg- och medelinkomstland, i en kurs eller ett examensarbete.​
​​​​
Kursen har utvecklats för de två stipendierna Minor Field Study (MFS) och The Global Mentorship Program (GMP). Kursen är öppen för alla studenter, men obligatorisk för sökande till MFS och GMP. Det första kurstillfället kommer att hållas den 12 oktober 2022 kl. 9.00-17.00. Läs mer om kursen i länken nedan.
2-day crash course

​Sök ett stipendie för fältstudier

Studenter på Chalmers har möjlighet att söka de två stipendierna MFS och GMP för att genomföra fältstudier under sitt masterexamensarbete. Syftet är att ge studenter möjligheten till en unik upplevelse. Examensarbeten ska vara relevanta för hållbarhet respektive entreprenörskap. Sista ansökningsdag är den 27 oktober för fältstudier som genomförs under våren 2023.

Alla studenter och lärare som är intresserade är välkomna till ett informationstillfälle i zoom vid lunchtid (12.00-13.00) den 26 september 2022.
Anslut till mötet här

Minor Field Studies (MFS)

Detta stipendium finansieras av SIDA via Universitets- och högskolerådet (UHR) och ett syfte är att studenter ska förbättra sina kunskaper om globala utvecklingsfrågor och att förbereda sig för ett arbete i globala sammanhang och organisationer. Examensarbetet ska vara relevant för en hållbar utveckling i det land som studenten reser till.

Vem kan söka?
Studenter på Chalmers med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Stipendium: 27 000 kr.
Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands under vårterminen.


Det globala mentorskapsprogrammet (GMP)

Från 2020 har Chalmers ett mentorskapsprogram, finansierat av en privat donation, med fokus på innovation, entreprenörskap och internationalisering i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika. Utöver akademisk handledare och examinator kommer studenterna att ha en mentor i Sverige och en lokal mentor i det land där datainsamlingen för examensarbetet bedrivs.

Vem kan söka?
Alla studenter på Chalmers
Stipendium: maximalt 50 000 kr
Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands, mentorskapsprogrammet startar i januari och avslutas i november 2023.

Kontakt: Kristina Henricson Briggs, kristina.henricson.briggs@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: fr 16 sep 2022.