​Är du intresserad av att skriva ett exjobb som inkluderar en fältstudie?

Chalmers har två stipendier som du kan söka för att göra längre fältstudier i låg- och medelinkomstländer som en del av ditt exjobbsarbete. Syftet är att skapa möjligheter för unika erfarenheter som en del av arbetet.

Tanken är att arbetet ska omfatta intressanta hållbara lösningar på globala utmaningar som en del av exjobbet. 
Båda stipendierna kommer att ha samma deadline för ansökan I mitten av höstterminen, mer exakt datum meddelas i början av höstterminen. Fältstudien ska genomföras under våren 2022.


Minor Field Studies (MFS)

Detta är ett stipendium som betalas ut av SIDA med syfte att studenter ska förbättra sina kunskaper om globala utvecklingsfrågor och förbereda sig för arbete i globala kontexter och organisationer.
Examensarbetet ska vara inriktat på ekonomisk, social, politisk eller kunskapsbaserad utveckling i det land som fältstudien genomförs.
Vem kan söka?
Studenter på Chalmers med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Stipendium: 27 000 SEK
Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands​
Kontakt: Ulrika Lundqvist, mfs@chalmers.se

The Global Mentorship Program

Sedan 2020 har Chalmers ett mentorskapsprogram, finansierat av en privat donator, med fokus på innovation, entreprenörskap och internationalisering i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika. 
Förutom en handledare och examinator från Chalmers får studenten också en mentor i Sverige och en lokal mentor I det land där fältstudien genomförs för examensarbetet.

Vem kan söka?
Alla studenter på Chalmers
Stipendium: maximalt 50 000 SEK
Fältstudie: Minst 8 veckor utomlands, mentorskapsprogrammet startar i januari och avslutas i november
Kontakt: Kristina Henricson Briggs, kristina.henricson.briggs@chalmers.se

Intresserad? Välkommen att delta på vårt lunchseminarium den 20 maj 2021, 12.00-13.00, då kommer vi att presentera mer information om stipendierna, mentorskapsprogrammet, praktikaliteter kring att resa med mera.

Seminariet är öppet för studenter och lärare på Chalmers.
Anslut till seminariet här​

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.