Skärpta regler på tentamen

​Inför läsåret 2016-17 har reglerna skärpts för mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning vid salstentamen. Reglerna innebär att du måste lägga ifrån dig mobilen, den får inte tas med till skrivplatsen.

Om du har en mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning med dig till skrivplatsen, anses detta vara ett otillåtet hjälpmedel och innebär att du blir anmäld till Chalmers disciplinnämnd för misstänkt försök till vilseledande i samband med examination.

Mobiltelefoner eller elektronisk utrustning måste läggas på, av tentamensvakten, anvisad plats och får inte tas med till skrivplatsen. På försättsbladet till tentamen finns en ruta där du intygar att du har lagt ifrån dig din elektroniska utrustning på anvisad plats i salen.

Reglerna finns i:
Föreskrifter för examination

Publicerad: on 08 mar 2017. Ändrad: må 30 okt 2017