Skanning av tentor startar på Campus Lindholmen

​Chalmers ambition är att öka digitaliseringen av utbildningen. En del av detta är att skanna tentor som utförs på traditionellt sätt, det vill säga salstentamen som skrivs med papper och penna.
Tanken är att alla studenter på Chalmers ska få sina tentor digitalt för en ökad service. Detta är även ett sätt att öka rättssäkerheten, kvalitén och effektiviseringen av tentamenshanteringen, för en utbildning i världsklass på Chalmers.
Från och med omtentamensperioden i påsk 24-26 april kommer alla tentor som går på Lindholmen att skannas. Vilket innebär att du som tenterar på Lindholmen får din tenta rättad och klar på din studentmail (mejladressen du har angett i Ladok). Skanning av tentor gäller inte studenter som tenterar kurser på Institutionen för data- och informationsteknik, de kommer att starta skanning av tentor längre fram.

För dig som tenterar på Lindholmen gäller nu följande rutiner:

Incheckning - Sker hos tentamensvakten vid inpassering i tentamenslokalen. Ha ID-handling och kårkort redo. Du tilldelas en sittplats, platserna är numrerade.
På din plats - Finns ett förtryckt försättsblad (se exempel nedan) med din anonyma kod, svarsblad, och ditt platsnummer.
Vid toalettbesök - Visa ditt platsnummer för tentamensvakten.
Utcheckning - Sker hos tentamensvakten, fyll i antal blad och antal inlämnade uppgifter på försättsbladet (se exempel nedan) samt fyll i anonym kod på varje svarsblad, innan du går fram och checkar ut.
 

Efter tentamen

När examinatorn har rättat din tenta skannas den och du får din rättade tenta på din studentmail (den mejladress du har angett i Ladok).
 

Skanning av tentor på Johanneberg

Planen är att även tentor på campus Johanneberg kommer att skannas framöver.
 

Nytt försättsblad, se nedan

Fyll i antal blad och antal inlämnade uppgifter på försättsbladet, se de blå pilarna på försättsbladet.
 
Övre delen av ett försättsblad till en tentamen


Publicerad: to 11 apr 2019. Ändrad: to 25 apr 2019