Beslutet om nattstängda sektionslokaler och alkoholförbud förlängs

​De skärpta covid-19-restriktionerna från regeringens sida innebär inga ytterligare åtgärder när det gäller den nuvarande undervisningssituationen på Chalmers. Smittspridningen i samhället är dock fortsatt allvarlig och rektor uppmanar anställda och studenter att ta ansvar genom att minimera antalet fysiska besök och kontakter. Beslutet om stängda sektionslokaler nattetid och alkoholförbud förlängs.​

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, meddelade under en pressträff 18 november att några ytterligare särskilda restriktioner mot universitet och högskolor i nuläget inte är aktuella men att man noga följer situationen. Nuvarande hybridformat med möjlighet att genomföra nödvändiga moment på campus gäller alltså fortsatt. 

Läget i samhället är dock allvarligt och som ett led i att minska smittspridningen har Stefan Bengtsson, rektor, fattat beslut om att sektionslokalerna är fortsatt stängda mellan klockan 21 och 07. Även förbudet mot alkoholförtäring i högskolans lokaler förlängs.

–  Med tanke på att smittspridningen i samhället ökar och att det är främst de sociala aktiviteterna som pekas ut som smittotillfällen, behöver vi göra vad vi kan för att minska risken för spridning. Även om det är ett tungt besked hoppas jag att våra kloka studenter förstår anledningen till det, säger rektor Stefan Bengtsson.

Fortsatt gäller att undvika arbete, studier och besök på campus om det inte är nödvändigt. Genom att undvika resor till och från campus tar varje anställd och student också sin del av ansvaret att inte bidra till ökad rörelse i samhället, till exempel genom nyttjande av kollektivtrafik.

För att minska risken för smittspridning har skärpta kontroller av vilka som vistas på campus införts. Bland annat har flertalet ytterdörrar låsts och passerkort krävs för att komma in. 

–​ Jag är medveten om att det är en oerhört påfrestande tid för både studenter och anställda, säger rektor Stefan Bengtsson. Jag kan bara be alla att fortsätta att ta ansvar genom att inte vistas på campus i onödan men också tänka till kring hur vi agerar utanför studie- och arbetstid. Genom att vi är försiktiga, minimerar våra kontakter och håller avstånd, så kan vi alla bidra till att läget inte förvärras.

Sidansvarig Publicerad: fr 20 nov 2020.