​​Sektionslokalerna stängs nattetid för att minska risk för smittspridning

​Rektor har fattat beslut om att tillfälligt förbjuda alkohol i högskolans lokaler och stänga studenternas sektionslokaler nattetid, mellan kl 21:00 och 07:00, som en extra försiktighetsåtgärd under covid-19-pandemin. 

De senaste veckorna har antalet smittade i covid-19 ökat i hela landet, också här i Göteborgsområdet. Antalet patienter som behöver läggas in på sjukhus och intensivvårdsavdelningar ökar.
 
Chalmers tar situationen på stort allvar. Ett stort utbrott på campus skulle riskera att leda till en mycket stor belastning på sjukvården, och riskera Chalmers möjlighet att upprätthålla undervisning och verksamhet i en vidare mening. Därför har rektor fattat beslut om tillfälliga begränsningar i hur Chalmers studenter kan disponera sina sektionslokaler. Studenterna fick beskedet i ett mejl onsdagen 28 oktober och beslutet gäller för perioden 28 oktober till 30 november 2020.

– Att begränsa öppettiderna för sektionslokalerna är ett oerhört tråkigt beslut att ta. Jag förstår att många blir besvikna, men i rådande situation måste försiktighet vara det som guidar vårt handlande, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd. 

 Att kunna träffa sina studiekamrater för utbyte, stöd och sociala aktiviteter är mycket viktigt både för studierna och för den sociala gemenskapen. Under den pågående pandemin måste vi dock alla anpassa oss till delvis nya sätt att umgås för att begränsa smittspridningen. Vi kommer i dialog med studentkåren arbeta för att finna den bästa vägen framåt i denna mycket speciella situation. 

Sektionslokalerna kommer som vanligt att vara tillgängliga dagtid. En ny bedömning av situationen kommer att göras i mitten av november.

Text: Christian Borg

Sidansvarig Publicerad: on 28 okt 2020.