Så hanterar Chalmers regeringens smittskyddsrekommendationer

​​Med anledning av regeringens tillkommande smittskyddsrekommendationer gäller följande för studenter och anställda på Chalmers:

Undervisningen fortsätter på campus, med digitala inslag när det lämpar sig bäst. Både studenter och anställda förväntas ta ett stort egenansvar i att följa gällande rekommendationer, ta hänsyn till avståndsmarkeringar och undvika trängsel.

Chalmers covidgrupp bevakar utvecklingen. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta corona@chalmers.se​

Alla resenärer som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden uppmanas av Folkhälsomyndigheten att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.
Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. 

Sidansvarig Publicerad: to 09 dec 2021.