Ansök till Promisepriset 2021

​Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-Learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar. 
 Stipendiet delas ut till studenter som skrivit en uppsats i ett ämne som  behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv. Vid anmälningstillfället måste arbetet vara examinerat med godkänd som  lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning.  Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva.  

För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av  uppsatsen skickas in. 

Anmälan till Promisepriset 2021 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post. Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2021. Prissumman är på 10 000 kr. 

Vid frågor om Promisepriset kontakta: Elina Wikström, Branschansvarig för Promise, tfn: 0708569953, eller e-post: elina.wikstrom@sinf.se Läs mer på promise.se/promisepriset

Sidansvarig Publicerad: fr 26 feb 2021.