Prisade lärare gör studenten till en aktiv spelare

Att göra studenten till en aktiv spelare istället för en passiv konsument är nyckeln till framgångsrik undervisning. Det är fyra av Chalmers mest uppskattade lärare överens om.
Chalmers lärare har en mycket viktig uppgift - att förse studenterna med de kunskaper och färdigheter som de behöver i sitt framtida yrkesliv.
- Problemet är att om jag under en föreläsning berättar saker för studenterna så har de glömt mycket av det två veckor senare, säger Olaf Landsiedel som är forskarassistent på institutionen för Data- och informationsteknik.

Hans metod för att få studenterna att lära sig bättre är att göra dem aktiva och delaktiga under föreläsningarna. Strategin delas av chalmerskollegorna Peter Almström, Cecilia Berlin och Marcus Holgersson. Nu har de alla fyra belönats med Chalmers pedagogiska pris för sin utmärkta undervisning.

- Tricket är att göra något utöver att bara prata på föreläsningarna, förklarar Olaf Landsiedel.
Precis vad detta något är kan variera. Olaf Landseidel gör ofta små avbrott där studenterna får diskutera med grannen och svara på några online-frågor. På så sätt får de tid för reflektion och Olaf Landseidel får direkt återkoppling på deras förståelse.

Peter Almström, som är docent i produktionsteknik, har till exempel förklarat vitsen med standardisering genom att låta studenterna vika pappersflygplan som fick tävla mot varandra. Marcus Holgersson, doktor på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, har utvecklat spel och gruppövningar för att illustrera olika koncept.

- Jag försöker komma på något nytt till varje föreläsning. Utmaningen är att uppnå interaktion i stora klassrum, säger Marcus Holgersson som hade 120 studenter på sin senaste kurs.
För att sporra studenterna att plugga kontinuerligt under kursen delar han dessutom in dem i lag som tävlar mot varandra i återkommande deltävlingar. Rätta svar ger poäng och studenterna vill gärna se sitt lag överst i resultatlistan.
- Förutom att det är kul får jag återkoppling på vad de kan, säger Marcus Holgersson.

Cecilia Berlin och Peter Almström har utformat sin gemensamma kurs i projektform för att studenterna ska lära sig hur man arbetar som en ingenjör. Istället för en stor tenta i slutet har de kontinuerlig examinering i form av små uppsatser som studenterna lämnar in varje vecka.
- Vi vill inte att studenterna bara ska bli papegojor, utan att de ska få en verktygslåda med sig, säger Cecilia Berlin som är forskarassistent på institutionen för Produkt- och produktionsutveckling,
Upplägget har fått mycket uppskattning från studenterna.

Foto: Jan-Olof Yxell
Text: Ingela Roos

Publicerad: fr 24 okt 2014.