Påsk-omtentor kan räknas med i masterantagning

Tentamensperioden för läsperiod 2 har nu startat. Vi har alla ett ansvar för att stanna hemma vid sjukdom, och det gäller givetvis även vid salstentamina.

​​​​

Om du ska skriva en tentamen för en kurs som behövs för att bli antagen till ett masterprogram på Chalmers men har sjukdomssymtom är följande information särskilt viktig: 
 
Kompletteringsdag för Chalmers interna masterantagning är framflyttad till 4 maj 2022. Det innebär att resultatet från omtentamina i påskperioden kan räknas med i masterantagningen. Omtentamina från kurser i läsperiod 2 ges i samband med påsk (se anmälningstider och tentamensdatum i Studentportalen). Om du på grund av sjukdom, karantän eller annan orsak är förhindrad att skriva din tentamen denna vecka är du välkommen att anmäla dig till omtentaperioden och behöver inte riskera att missa antagningen till höstens mastersprogram.

Sidansvarig Publicerad: on 12 jan 2022.