​Chalmers inför nytt kursvalssystem inför vårterminen 2021

Inför vårens kursval som öppnar den 10 november (sen eftermiddag) har Chalmers valt att införa ett nytt kursvalssystem. Kursvalet kommer framöver att göras via antagning.se.​

Varför gör Chalmers detta byte?

Chalmers väljer att byta system för kursval för att ersätta utgående programvara vilket även ska
underlätta kursvalet för studenter och anställda genom att kursval genomförs i bekant nationell
programvara. Detta går också i linje med de senaste lagkraven på tillgänglighetsanpassning.

Den främsta tanken från början var att byta ut ett föråldrat system till ett nyare. Men i och med att
det nya systemet har en annan funktionalitet så har även andra förändringar skett.

Rickard Johansson som är projektledare i den grupp som förbereder övergången till det nya
systemet utvecklar:

- Bland annat har vi tillsammans med Chalmers studentkår kommit överens om att studenten kommer ges ett
större eget ansvar så att denne säkerställer att man uppfyller de förkunskapskrav som kursen
har, att kursen kan ingå i sin examen och att kursen inte överlappar med en annan kurs som
studenten har i sin framtida examen. Kåren är positiva till det förbättrade och mer utvecklade
gränssnitt som finns på antagning.se

Vilka tips vill du ge studenter som ska göra kursval?

- Titta på programplanen för det program du är antagen till. Där kommer du se vilka kurser som är
obligatoriskt valbara, men även kurser som är valbara som programledningen anser passar bra
med programmet. Studenter får också information från respektive programledning om hur
kursvalet genomförs. Då ges även specifik information om vad som gäller för respektive program
men även tips på kurser som är bra att läsa. Kom ihåg att du inte ska välja dina obligatoriska kurser via antagning.se/universityadmissions.se, obligatoriska kurser kommer dyka upp i din studieplan i LADOK precis som vanligt.​

Är det något annat som man som student bör fundera på?

- Läs igenom informationen på Studentportalen för att ta reda på mer om hur du ska genomföra
kursvalet. Det är viktigt att sätta sig in i hur du ska prioritera kurserna på antagning.se/
universityadmissions.se speciellt om du ska söka kurser för både LP3 och LP4.

- Sist men inte minst är det väldigt viktigt att du lämnar svar efter ditt första antagningsbesked. Du
behöver lämna svar för att i andra antagningsbeskedet få de kurser som du har blivit erbjuden.
Glöm inte heller att svara nej på de kurser som du inte längre är intresserad av för att inte uppta
plats för andra studenter.

Sidansvarig Publicerad: må 02 nov 2020.