​Minskat antal utskrifter sparar på miljön

​ I början av varje termin får alla studenter ett visst antal enheter printerquota (PQ) som kan användas för betalning av utskrifter på Chalmers. En PQ motsvarar en ensidig svart-vit A4-utskrift. Från och med höstterminen 2020 kommer denna kvot att minska till 65 per termin.
Varje utskrift innebär en viss påverkan på miljön. Samtidigt ser allt färre studenter ett behov av att göra utskrifter för sina studier. Grundutbildningens ledningsgrupp har därför beslutat att minska antalet utskrifter som studenter kan göra utan kostnad. Studenter som vill göra ytterligare utskrifter kan köpa extra PQ genom Chalmers webbportal eller i butiker på campus. 
Studenter med funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter som har behov av att skriva ut anteckningar kommer även i fortsättningen kunna kontakta funka-samordnaren för att bli tilldelade ett större antal PQ-enheter.

Publicerad: må 17 aug 2020.