Meddelande från vicerektor för utbildning

Som vicerektor för utbildning och livslångt lärande vill jag skriva några rader till er med anledning av omställningen från salstentamina till tentamina på distans. Jag förstår att det är en lika stor omställning för er som det är för oss, men jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna hantera det på bästa sätt.​​
De första tentamina gick av stapeln i lördags och allt fungerade överlag väl. Några studenter hade problem med att ladda upp sina tentamina i Canvas men efter kontakt med examinator för kursen löste det sig på ett bra sätt. 

På länken nedan finns svar på vanliga frågor om denna tentamensperiod, liksom instruktioner för hur man på ett enkelt sätt med telefonen kan scanna in eventuella handskrivna blad så som till exempel beräkningar. 


Notera att studenter som varken varit registrerade på en kurs denna läsperiod eller har anmält sig till tentamen i tid ej kan skriva tentamen. 

Läsperiod 4 startar som planerat måndag den 23 mars. Vi förbereder oss på att undervisning och examination ska kunna genomföras på distans eller i mindre grupper på campus. Avsteg från kursplaner kan komma att behöva göras, till exempel avseende undervisnings- och examinationsformer. Mycket av det undervisningsmaterial som finns redan idag är i digital form och kommer att kunna utgöra grunden för distansundervisningen. Undervisning kan även genomföras på distans i realtid. 

Med det sagt vill jag önska de av er som ska skriva tentamina under veckan lycka till! 

Med vänliga hälsningar Anna Karlsson-Bengtsson 
Vicerektor för utbildning och livslångt lärande

Publicerad: sö 15 mar 2020.