​Mässa för gränsöverskridande exjobb

​I oktober anordnar Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för första gången en gemensam examensarbetesmässa. Syftet är att stimulera nya samarbeten och synsätt över gränserna.

​​Den 14 oktober är det dags för den första gemensamma exjobbsmässan inom hälsoområdet. Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet – Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten – formar gemensamt en mässa som är tänkt att sedan återkomma varje termin. 

Syftet med mässan är att erbjuda studenter på Chalmers och ovan nämnda delar av GU möjligheten till tvärvetenskapliga projekt in området hälsa och teknik. Mässan riktar sig främst till studenter på masternivå, men Sahlgrenska akademin öppnar även upp för projekt på kandidatnivå. För forskare innebär det en möjlighet att nå ut bredare med examensarbetesförslag. För studenterna blir det också en unik möjlighet att arbeta sida vid sida med studenter med annan kompetens, i projekt som handleds i samarbete mellan forskare från både klinisk och teknisk sida. 

– Vi vill också skapa nya, tvärvetenskapliga kontakter mellan forskare i de olika organisationerna genom att presentera nya projektidéer – och forskningsbehov – under ett gemensamt event, säger Hälsa och tekniks styrkeområdesledare Ann-Sofie Cans, och tillägger att arrangörerna förväntar sig att forskare från alla organisationer deltar. 

Digital mässa första gången 

Höstens mässa blir digital, men fokus ska ligga på fysisk interaktion och mingel så snart omständigheterna tillåter. Planen är att eventet ska utvecklas vidare, och framöver hållas på Chalmers varje höst samt på Campus Medicinareberget varje vår. 

– I år fokuserar vi på interna projekt och projekt i samverkan mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset. Långsiktigt planerar vi att tillsammans med Sahlgrenska Science Park vidareutveckla mässan till att också involvera företag, säger Ann-Sofie Cans. 

Mer information om eventet kommer på eventsidan här inom kort. Du kan även anmäla dig direkt och få information via epost. Observera att du behöver anmäla dig på rätt länk nedan för att få rätt information samt länk till eventet. 

Studenter anmäler sig här​. Studenter kan anmäla sig löpande ända fram till 14 oktober, men observera att vi behöver skicka ut en länk för att du ska kunna delta. 
Forskare anmäler sig här. Sista anmälningsdag för forskare är 30 september. 

Text: Mia Malmstedt 
Foto: Johan Bodell​ ​

Sidansvarig Publicerad: må 07 sep 2020.