Lämna återbud till kurser du inte ska läsa under våren 2022

Vi ber dig att omgående lämna återbud till de kurs/-er du antagits till och inte ska läsa under vårterminen. Det är mycket viktigt att du gör detta så att de studenter som står på reservlista kan få en plats på kursen istället ​och för att examinatorernas deltagarlistor ska bli korrekta.

​​​​

Lämna återbud så snart som möjligt:
  • när du vet att du inte ska läsa en kurs 
  • om du har blivit antagen till för många kurser
  • av andra skäl inte ska läsa på kursen på Chalmers, (till exempel på grund av utbytesstudier eller studieuppehåll).
Så här lämnar du återbud (i två steg)
1. Lämna återbud i Ladok genom att klicka på Visa mer vid aktuell kurs och klicka på Jag vill inte läsa denna utbildning.

Och till och med 18 januari måste du också:
2. Lämna återbud på antagning.se genom att klicka på Jag vill INTE läsa utbildningen vid den aktuella kursen.

Sidansvarig Publicerad: to 13 jan 2022.