Ska du välja kandidatarbete i höst?

​Här kan du läsa vad som gäller för dig som snart ska välja kandidatarbete.
Viktiga datum för kandidatarbetsvalet 

11 oktober - Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen.
15 november - Kandidatarbetsvalet öppnar.
25 november - Sista dagen att välja kandidatarbete. 
8 december - Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida. 

Behörighet

Från om med läsåret 2019/2020 gäller följande behörighetskrav för kandidatarbetena: För tillträde till kandidatarbete ska du ha uppfyllt minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. 

Egna förslag på kandidatarbetsprojekt

Du som har ett eget förslag till kandidatarbetsprojekt ska lämna in ditt förslag till institutionen senast 11 oktober. Stäm av förslaget med programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt. 

Sidansvarig Publicerad: fr 01 okt 2021.