Information om kandidatarbetsvalet

​Här kommer information om årets kandidatarbetsval​

Viktiga datum för kandidatarbetet

9 oktober - Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen.
12 november - Kandidatarbetsvalet öppnar.
23 november - Sista dagen att välja kandidatarbete. 
4 december - Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida. 

Behörighet

Från om med läsåret 2019/2020 gäller följande behörighetskrav för kandidatarbetena: För tillträde till kandidatarbete ska studenten uppfylla minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. 

Egna förslag på kandidatarbetsprojekt

Du som har egna förslag till kandidatarbetsprojekt ska lämna in ditt förslag till institutionen senast  9 oktober. Stäm av förslaget med din programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt. 

Publicerad: må 12 okt 2020.