Ska du välja kandidatarbete i höst?

​Här kan du läsa vad som gäller för dig som snart ska välja kandidatarbete.​​
Viktiga datum för kandidatarbetsvalet 

10 oktober - Sista dag för studenter att lämna egna projektförslag till institutionen.
14 november - Kandidatarbetsvalet öppnar.
24 november - Sista dagen att välja kandidatarbete. 
7 december - Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida. 

Behörighet

Från om med läsåret 2019/2020 gäller följande behörighetskrav för kandidatarbetena: För tillträde till kandidatarbete ska du ha uppfyllt minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. ​

Har du ett eget förslag på kandidatarbetsprojekt?

Du som har ett eget förslag till kandidatarbetsprojekt ska lämna in ditt förslag till institutionen senast 10​ oktober. Stäm av förslaget med programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt. 

Sidansvarig Publicerad: to 06 okt 2022.