Intensivt arbete mot sexuella trakasserier

​Sedan hösten 2017 har Chalmers i nära samverkan med studentkåren arbetat intensivt för att komma tillrätta med sexuella trakasserier och andra uttryck för bristande jämställdhet. En stor del av de insatser som gjorts hittills rör studenterna eftersom vittnesmål visar att de är en utsatt grupp.
Lisa Winberg, ordförande i sociala enheten på kåren, har varit med och drivit arbetet under hela läsåret. Hon uppskattar att frågorna tas på stort allvar och tycker att samarbetet med Chalmers har fungerat bra.
 

Hur har samarbetet kommit till uttryck?

Från att vi drog igång jämställdhetsarbetet ordentligt i höstas har kåren och Chalmers haft en god dialog. Rektor var snabbt på bollen och deltog tillsammans med kårordförande i flera uttalanden externt och internt, och vi var från start överens om att detta är ett problem vi behöver angripa tillsammans. När kåren samlade in berättelser hjälpte Chalmers till att sprida dem, och vi tog gemensamt fram projektdirektiv för det tvååriga projektet Fokus jämställdhet.

Kan du ge exempel på åtgärder och insatser sedan dess?

Arbetet har framförallt handlat om att medvetandegöra problematiken med sexuella trakasserier. Dels genom att sprida de historier som vi samlade in under hösten, dels genom workshops och utbildningar med sektionsstyrelser och kommittéaktiva. Inom Fokus jämställdhet har vi rekryterat en referensgrupp som i två workshops givit input till det fortsatta arbetet. Vi har även fått till konkreta förändringar, som att nästan alla sektioner numera har en jämlikhetsgrupp, att Gasquearrangörerna diskuterat fram ett upplägg för en tryggare miljö på Gasquen samt nya tydligare skyltar i våra gemensamma bastur. Många sektioner och kommittéer har dessutom drivit egna initiativ, som jämställdhetsdagar, konceptet A fair fair för CHARM och ett helt uppslag i Cortègeprogrammet om trakasserier.
 

Vad har workshoparna för anställda och studenter handlat om?

I den första workshopen identifierade och prioriterade vi de behov som finns inom området. Detta gav projektgruppen en riktning och två områden att börja fokusera på: vad som händer om någon blir utsatt för kränkningar och hur man ska höja medvetenheten och kunskapsnivån kring sexuella trakasserier. Workshop nummer två gick ut på att skissa på en webbaserad plattform för att samla kunskap, verktyg och inspiration på ett sätt som är lättillgängligt för både studenter och anställda.
 

Är det något som sticker ut särskilt?

Engagemanget från alla som är med och driver frågan. Att det är både anställda på Chalmers, masterstudenter, doktorander och grundutbildningsstudenter som med samalade krafter kommer göra skillnad. Det känns unikt och vi vet att det också uppskattas internt i referensgruppen att få jobba över gränserna mot ett gemensamt mål.
 

Hur ser intresset ut för att vara med och komma tillrätta med problemen?

Intresset har aldrig varit så stort som nu. Det har som sagt skapats jämlikhetsgrupper på nästan alla sektioner, gamla traditioner ifrågasätts och ämnet lyfts på ett helt annat sätt bland alla aktiva. Vi tar gemensamt ansvar för att alla ska trivas och utvecklas under hela sin studietid. Jag upplever själv att frågan kommer upp oftare i vardagssituationer och det betyder att vi aktivt börjar röra oss från den tystnadskultur som vi haft.
 

Vad är nästa steg i arbetet?

En arbetsgrupp har precis börjat jobba med att ta fram rutiner för hantering av kränkande särbehandling vilken beräknas vara klar i oktober. Under mottagningen kommer vi även informera alla nya studenter om hur vi arbetar med diskriminering och trakasserier här på Chalmers.
 

Nu slutar du som ordförande i sociala enheten. Vad blir ditt medskick till din efterträdare och till Chalmers?

Sluta aldrig kriga! Det dyker oftare än man vill upp kommentarer om att Chalmers borde ”sluta dra den här feminismgrejen så långt” och ”syssla med vetenskap istället för #metoo och andra politiskt korrekta frågor”. Dessa kommentarer vittnar om att vi behöver fortsätta arbeta med frågan. Jag är stolt över vad vi dragit igång och åstadkommit det här verksamhetsåret, och jag önskar min efterträdare och Chalmers stort lycka till i arbetet framöver.
 
 
Text: Magnus Myrén

Publicerad: to 07 jun 2018.