Höstens Trackskurser är öppna för anmälan

​​Chalmers utbildningssatsning Tracks erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter i årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Nu är höstens kurser öppna för anmälan.
​​​
– Höstens kurser erbjuder en stor bredd, det finns möjlighet att vara med och utveckla en kvantdator, arbeta med frågor om hållbar stadsutveckling eller läsa kurser som berör hälso- och sjukvårdsfrågor eller sporteknologi, berättar Mikael Enelund, en av Tracks ledare.

I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika utbildningsbakgrund och de får prova på ett tvärdisciplinärt arbetssätt genom att lösa verklighetsbaserade problem tillsammans. Ofta genomförs kurserna i nära samverkan med Chalmers forskning eller näringslivsrepresentanter. Alla kurser hålls på engelska och kan läsas på både grundläggande och avancerad nivå.

Kurser som startar under läsperiod 1  

1. Structural batteries – design, manufacture and characterization – elektrisk energi kan lagras i själva strukturen i en satellit, i en bilkaross, i en drönare eller i ett flygplan. I denna kurs kan du delta i arbetet med den senaste forskning kring att göra bilar och flygplan till batterier! 

2. Building and programming a quantum computer – Delta i ett litet projektteam, där studenter tillsammans med forskare formulerar relevanta tekniska frågor på olika nivåer inom kvantteknologin, allt från cryogenic hardware till kvantalgoritmer kommer diskuteras. 

3. Changing the world of microwaves by hydrogels – Delta i spännande forskning som kombinerar mikrovågsteknik och hydrogeler. Forskningen kring mikrovågstekniken syftar bland annat till att avsevärt förbättra diagnostiken och behandlingen av folksjukdomar som stroke och cancer. Hydrogeler har i sin tur potential att spela en viktig roll i utvecklingen av nästa generation portabla mikrovågsenheter. 

4. Mechanics in sports – Använd din ingenjörstalang för att studera idrottsprestationer, förbättra sportteknologiska lösningar och utveckla din förståelse för olika material som kan användas inom sportområdet.
Läs mer om kursen​

5. Digitalization in sports – En kurs där du kan närma dig digitaliseringsfrågor tillsammans med forskare och idrottare för att på bästa sätt lösa utmaningar inom idrottssektorn.

6. Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places – Hur kan rumsliga perspektiv, verksamhetsutveckling och tekniska aspekter på bästa sätt samverka för att utveckla framtidens vård? Den här kursen adresserar världens hälso- och sjukvårdssektors utmaningar – från lokal till global nivå. Ett aktuellt exempel som varit med i tidigare kurser är Covid-19-pandemin som har aktualiserat vikten av att utveckla nya, innovativa och uthålliga sätt att ge vård på.

7. Design of Sustainable infrastructure and urban transformation – Hur kan vi utforma och bygga uthålliga städer? Hur balanserar vi på bästa sätt stadens beroende av tekniska system och transportsystem med hänsyn till både miljömässiga, sociala, ekonomiska och tekniska aspekter?
Läs mer om kursen​

8. Unlocking the potential of Additive Manufacturing – Additive manufacturing (AM) gör det möjligt för ingenjörer att ompröva designlösningar och konstruktioner för ett brett spektrum av applikationer från flygsektorn, biomedicinska området och gällande fordons- och konsumentprodukter. Tekniken erbjuder stor möjlighet till designfrihet och kreativa anpassningar av olika komponenter.

Två kurser kommer också starta i läsperiod två: Transport informatics och Data-driven product realization.
Du kan läsa mer om alla Trackskurser här

  

Ansök till en Trackskurs!​

Kristina Henricson Briggs, vice ledare för Tracks, tycker att alla som letar efter en valbar kurs att inkludera i sitt program eller som vill läsa något extra för att krydda sitt CV borde fundera på att läsa en Trackskurs.

– Jag tror att alla kan hitta något som intresserar dem inom Tracks utbud! Om du vill ta del av den senaste forskningen och bidra till att lösa aktuella samhällsproblem som en del av din utbildning är det här en fantastisk möjlighet. Trackskurserna är också ett steg på vägen ut i arbetslivet eftersom studenterna får erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.

För att söka till en Trackskurs och ta del av mer information kan du gå in via Tracks sidor på Studieportalen.
Till ansökan

För att ansöka eller om du har frågor om kurserna kontaktar du examinator för den kurs du är intresserad av. Du hittar kontaktuppgifter till examinatorerna på länken ovan.
Examinator är ansvarig för behörighetskrav och antagning. Det är också examinatorn som kan svara på kursspecifika frågor om exempelvis kursinnehåll, schema, start- och sluttider.  
 

Läs mer om Tracks

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.