Funka - så söker du med funktionsnedsättning eller funktionsvariation pedagogiskt stöd

​Har du som student en varaktig funktionsnedsättning? Då kan du söka pedagogiskt stöd som en hjälp i dina studier. ​​​

På Chalmers arbetar vi för att alla studenter ska kunna studera på lika villkor. Därför erbjuder vi en rad stödinsatser till de studenter som har behov av detta. Det kan till exempel handla om
  • Anteckningsstöd 
  • Mentorsstöd 
  • Anpassad salsexamination 
  • Talböcker och övriga läshjälpmedel 

Så här ansöker du om pedagogiskt stöd: 

  1. Logga in i Nais med ditt Chalmers ID eller samma inloggning som du använder till antaning.se och följ instruktionerna. Du behöver ha ett intyg som styrker en varaktig funktionsnedsättning. När det gäller dyslexiintyg kan intyget vara godkänt av en godkänd dyslexiutredare eller en specialpedagog. I intyget ska resultat från relevanta standardiserade test finnas med. 
  2. När du gjort din ansökan får du ett mejl som bekräftar att ansökan är inkommen. 
  3. Vi kommer också att kalla dig till ett möte. Under nuvarande omständigheter sker detta möte digitalt. 
  4. Ditt beslut och rekommenderade stödåtgärder får du bekräftat i Nais efter mötet. 

Publicerad: on 15 apr 2020.