Första spadtaget för framtidens lärandemiljö

​Sedan mitten av mars är byggnationen av stiftelsesatsningen Tracks lärandemiljö i full gång på campus Johanneberg. Lokalerna skapas inte bara för att husera Trackskurserna, utan ska bli en modern maker-space-miljö – en kreativ mötesplats för alla på Chalmers.​

 Visualisering av inomhusmiljön i nya huset. Bild: Arkitekt & Visualisering: CaseStudio AB.
 
Lokalerna som just nu byggs om till Tracks nya lärandemiljö är i SBIII, i Betonghallen och dess kringytor. 2 000 kvadratmeter är under utveckling och projektet omfattar ombyggnad av befintliga lokaler på plan 0 och 1. Målsättningen är att utveckla ett koncept som skall etablera Tracks-miljön som en öppen, attraktiv, flexibel och inspirerande mötesplats och kunskapsmiljö. Inflytt och invigning av lokalerna planeras till början av 2022.

Tracks är en satsning på både lärande och lärandemiljöer och de valbara Trackskurserna är tvärdisciplinära, vilket innebär att studenter och lärare från olika program möts och samverkar.
– Kurserna genomförs ofta med en hög grad av interaktion med forskare, arbetslivsrepresentanter och andra samhällsaktörer – detta är något som den nya lärandemiljön är tänkt att understödja, berättar Kristina Henricson Briggs, viceledare för Tracks.

Exempel på innehåll i Tracks lärandemiljö:
 •     Simulationsrum och datasalar

 •     Projektrum, grupprum och mötesrum

 •     Studieplatser och loungeytor

 •     Verkstäder anpassade för olika sorters bearbetning och material (elektronik, metall, trä och tyg)

 •     Rapid prototyping med 3D-printrar, lasergravy- och skärmaskin och varmtrådsskärare

 •     Fysiologi- och sportlabb

 •     Studio för poddar, film, ljud och virtual reality

 •     Stora öppna ytor för grupparbete, presentationer och utställningar

– I Sverige är satsningen på en samlad innovations- och lärandemiljö som det här helt unik! I övriga världen finns ett antal liknande miljöer, bland annat så har MIT ett koncept som heter NEET,  Aalto University har Design factory, DTU Skylab och Penn State har sin Learning Factory , berättar Mikael Enelund, ledare för Tracks.


Plats för spännande möten och nya idéer

– SBIII används idag till många olika typer av tester och för fullskaleprototyper. Tracks framtida verksamhet skapar förutsättningar för att utveckla Betonghallen ytterligare som en tillgänglig test- och prototypverksamhet för alla på Chalmers, säger Mikael Enelund, ledare för Tracks.

Tracks lärandemiljö bidrar även till idén om ett mer öppet och sammankopplat campus, där bland annat ett gångstråk i markplan genom SB I, II & III skapas. På varje sida om stråket kommer Tracks olika verksamheter vara synliga och lättillgängliga. Lokalens yta ger förutsättningar att skapa stora och flexibla rum för både fullskaletest och mindre kreativa ytor för studenter att mötas och studera i, något som många studenter efterfrågat.


Tove Jensen, maskinteknikstudent som nu läser en master i Industrial Ecology har varit engagerad i planeringen för den nya lärandemiljön och har intervjuat studenter inför byggnationen.

– Många studenter ser fram emot de moderna lärosalarna och verkstäderna men påpekar också att de saknar informella utrymmen: sociala mötesplatser, soffor, kök, platser för fika och raster. Den sociala aspekten finns med i planeringen av lokalen och det behövs för att stödja de tvärdisciplinära mötena som Tracks vill vara med och skapa, säger hon.


Öppet för alla​
Lärandemiljön är i första hand tänkt att användas av Tracksstudenter men kommer vara öppen för alla på Chalmers i mån av plats. För att få nyttja vissa verkstäder och labb kommer det krävas att man genomgår säkerhetskurser och handhavandekurser för vissa maskiner. Planen är att skapa någon form av studentförening som kan hålla miljön öppen och tillgänglig på kvällar och helger när Chalmersanställda inte är på plats, likt den lösning som idag finns på prototyplabbet på maskinteknikområdet.

– Skillnaden på Tracks miljön och andra verkstäder som finns på campus idag är att den inte är lika direkt kopplad till ett specifikt program. I den här miljön finns olika typer av verkstäder och labb på ett och samma ställe där studenter från alla program får använda dem och kan lära av varandra på ett nytt sätt, säger Tove Jensen.

– Det blir lätt att man som Maskinstudent håller till i sin hembyggnad och att en arkitekt är i verkstaden med andra arkitekter, men här kommer det finnas många olika perspektiv och kompetenser under samma tak. Man kommer få chansen att prova på nya saker!

Inspiration och nätverk
Miljön ska även vara öppen för dem som vill driva egna projekt. Tanken är att det ska vara en plats där man kan komma på och testa nya idéer, det ska bli självklar del i Chalmers entreprenöriella satsning. Lokalerna ska även användas för Chalmersrelaterade events som exempelvis hackatons eller marknadsföringsevent riktade mot grundskola och gymnasium.
– Jag hoppas alla chalmersstudenter kommer ta chansen och utnyttja de nya lokalerna och att de vågar testa nya saker, vara nyfikna. Jag tror alla kan få ut någonting av att vara där, om inte annat inspiration och nya nätverk, säger Tove Jensen.

Fakta
 • I samband med byggnationen av Tracks lärandemiljö byggs även fyra nya lärosalar som ska ersätta ML1-ML4 i Maskinhuset
 •  Tracks är Chalmers verktyg för att testa nya grepp om lärande och lärandemiljöer i nära samarbete med industrin. Den tekniska utvecklingen och arbetsmarknaden förändras snabbt och genom Tracks kan Chalmers prova på nya arbetssätt anpassade för morgondagens arbetsliv.
 •  Tracks finansieras av Chalmersstiftelsen. Satsningen sträcker sig över tio år och är en av de största som genomförts inom utbildningsområdet under högskolans 190-åriga historia.
    Läs mer om kurserna inom Tracks.


Text: Julia Jansson

Sidansvarig Publicerad: to 03 jun 2021.