​Förlängd anmälningstid till tentamina i läsperiod 1

​Antalet studenter som inte inom utsatt tid anmält sig till tentamina för läsperiod 1 läsåret 2020-2021 är betydligt större än normalt. Tiden för tentamensanmälan har därför förlängts till och med söndag 18 oktober.​​


Senast söndag 18 oktober måste din anmälan vara inne. Därefter är det inte möjligt att inkomma med en anmälan till tentamen i lp 1. 

Studenter anmäler sig själva på ordinarie sätt via Ladok. 

Studenter som av någon anledning inte själv kan anmäla sig via systemet måste senast 18 oktober inkomma med en anmälan via mail till studentcentrum@chalmers.se

Var uppmärksam på att Chalmers alltid tillämpar obligatorisk tentamensanmälan. Denna förlängda anmälningstid är ett undantag som enbart gäller för läsperiod 1, HT20. Tider för tentamensanmälan hittar du i Studentportalen.

Det är fortfarande inte möjligt att plussa eller att dubbeltentera.  Se sidan Tentamen under covid-19-pandemin​ för fullständig information om de regler som gäller för tentamina under hösten.  

Problem med att logga in på Ladok? 

Vissa studenter har under de senaste dagarna rapporterat att de har problem med att logga in på Ladok. Följ denna enkla guide​ för att komma runt problemet.


Sidansvarig Publicerad: fr 16 okt 2020.