​Ett år med Trygg på Chalmers!

​Det är nu ett år sedan Trygg på Chalmers lanserades. Statistik från webbplattformens första år visar att studenter använt verktyget i högre grad än anställda. Det går även att se att rapporteringen av trakasserier sjönk kraftigt när distansundervisning och hemarbete påbörjades i och med coronakrisen. ​

Var går gränsen mellan skämt och trakasserier och vem avgör var den gränsen går? Frågor som är svåra att besvara, men det är just sådana funderingar som avhandlas på Chalmers.se/trygg. Trygg på Chalmers är inte bara ett rapporteringsverktyg utan även en informationssida där man kan lära sig mer om vad trakasserier är och få konkreta tips på hur man kan bidra i arbetet med att skapa en bra arbets- och studiemiljö för alla.

Trygg på Chalmers ska sänka tröskeln för att fler ska våga berätta om trakasserier, men ersätter inte att du som anställd kontaktar din chef eller att du som student kontaktar din programansvarige om du känner dig utsatt på något sätt.

– Vi har hanterat 55 ärenden via systemet hittills, men plattformen har tusentals unika besök på sidorna som informerar om trakasserier och hur en schysst studie- och arbetsmiljö ska vara, berättar Sara Thornadtsson Chavarria, jämställdhetssamordnare på Chalmers och fortsätter:

– Kortfattat kan man säga att fler studenter än anställda rapporterat via plattformen, men när det gäller vilka som blivit anmälda så är det ungefär lika många anställda som studenter. Något som sticker ut är att väldigt få doktorander använt verktyget, men det kan bero på att de har andra kanaler att lyfta trakasserier i, för jag tror inte det sker färre incidenter kopplat till den gruppen. 

Den vanligaste diskrimineringsgrunden att rapportera om är sexism och kön, 24 ärenden (43 %). Etnicitet är också vanligt förekommande –7 ärenden (13 %) har inkommit sedan plattformen öppnade för ett år sedan. Det tog några månader innan webbsidan fick upp användarantalet, men under hösten ökade rapporteringen för att sedan sjunka igen i samband med att hemarbete och distansundervisning påbörjades som en följd av den pågående coronapandemin. Sara Thornadtsson Chavarria vill poängtera att det går att rapportera oönskat beteende och bemötande även om det sker online: 

– Som högskola har Chalmers ett ansvar för studie- och arbetsmiljön även digitalt, säger hon.

Trakasserier i olika form

Chalmers har länge haft ett strukturerat arbete mot olika former av diskriminering, men i och med allt som kom upp till ytan under #MeToo tog högskolan och studentkåren gemensamt krafttag och startade Chalmers mot sexism. Det är ett projekt inom ramen för Fokus jämställdhet, som arbetat med frågor om diskriminering och som bland annat resulterade i skapandet av Trygg på Chalmers. 

I arbetet mot diskriminering har det eftersträvats att det bildligt talat ska finnas en ”röd varningsknapp” att trycka på om man ser eller upplever något oönskat beteende. Trygg på Chalmers är nu den röda knappen som ska bidra till att det ska kännas lättare att säga ifrån.

– Får man en känsla av att ”det här känns inte bra” eller ”oj, jag borde göra något”, så finns alltid Trygg på Chalmers. Tanken är att det ska vara enkelt att rapportera vare sig det handlar om mobbing, rasistiska skämt, mossiga kursinslag eller en sexistisk jargong på ett möte. Det måste inte vara svartvitt eller röra en specifik diskrimineringsgrund, allt som skapar otrygghet i vår studie- och arbetsmiljö kan du berätta om, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

Vi är varandras studie- och arbetsmiljö

Som kollega, klasskompis och medmänniska har alla ett viktigt ansvar – att ta hand om varandra och den miljö vi vistas i tillsammans. Det går bra att berätta om något som man endast bevittnat eller rapportera trakasserier helt anonymt.
– Vissa personer väljer att rapportera utan att uppge kontaktuppgifter, men deras röster är också jätteviktiga för oss även om det inte kan bli en utredning som resulterar i åtgärder mot en enskild person. Jag som samordnare läser allt. Alla rapporter är ändå värdefull information för oss, för det blir en del av vår statistik och vårt förändringsarbete framåt. Märker vi att många anmälningar rör en fråga, en del av högskolan eller någon slags arena så kraftsamlar vi kring det. Ju mer underlag vi får in desto mer träffsäkra kan vi bli i våra insatser framåt, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

Att gemensamt ansvar är viktigt när det gäller frågor om studie- och arbetsmiljö märks även i högskolans samarbete med kåren, berättar Emilia Sandolf, ordförande för sociala utskottet på Chalmers studentkår:
– De vittnesmål som inkommer via plattformen hanteras av ett utredningsteam bestående av representanter från både högskolan och studentkåren. Ibland hanterar vi ärenden separat, ibland tillsammans. Känner vi att vi gör det bättre ihop så gör vi det. Det goda samarbetet mellan anställda och studenterna är vår styrka, vi utgör ju varandras studie- och arbetsmiljö! säger Emilia Sandolf.
Länkar

Text: Julia Jansson

Sidansvarig Publicerad: to 18 jun 2020.