Ett annorlunda Valborgsfirande

Studenternas mesta högtid Valborg närmar sig och då vill många av er ta sig ut för att fira tillsammans med vänner. I år kommer Valborgsfirandet som bekant se annorlunda ut, då den vanliga Chalmerscortègen ersätts av en digital Minicortège och mösspåtagningen är inställd, och därför vill vi ge tips på hur ni kan fira Valborg istället.​​​
Vi på Chalmers är rädda om er studenter, och förstår att Valborg är viktigt för er. Det går fortfarande att fira Valborg på andra sätt, så länge man kommer ihåg att följa rekommendationerna. Det är viktigt att inte samlas i stora grupper och att hålla några meters avstånd mellan grupper, inomhus såväl som utomhus. Om du bor utanför centrum så passa på att promenera eller ha picknick i parker och naturområden i din närmiljö där du bor istället för att åka in till stan. På så sätt hjälps vi åt att undvika folksamlingar i Göteborgs centrala delar. Kom ihåg att även utomhus har alla ett gemensamt ansvar att minska smittspridningen och att du alltid ska stanna hemma om du är sjuk.

Göteborgs stad har samlat en lista med tips på parker och naturområden att vistas i, utanför Göteborgs centrum.

Tips på parker

Kvibergs Park
Variationsrikt område med brett utbud av fritidsaktiviteter och motion. Vidsträckt idrottsfält och
kuperat naturområde.

Billdals Park
Berg, skog och hagar omger parken som är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många vackra
lövträd. Gräsmattor inbjuder till picknick och ridvägarna används flitigt av ryttare från stallet
intill. Slingrande bäck och vandrande fisk i laxtrappan.

Färjenäsparken
En park med fantastisk kontakt med älven. Uppe på berget finns många fina utsiktsplatser över
göteborgska landmärken. Lekplats, aktivitetsyta med utegym, skateanläggning, basketplaner och
konstgräsplan. Motionsslinga på 1400 meter är markerad utmed stigarna i parken.

Keillers Park
Naturpark med promenadvägar, öppna gräsytor och damm. Från utsiktsplatsen på Ramberget,
hela 87 meter över havet, har du en magnifik vy över Göteborg och skärgården. 

Hisingsparken
Göteborgs största park. Innehåller löv- och barrskog, öppna gräsytor, lekplatser, utegym,
våtmarksområden och större och mindre dammar. Gott om promenadslingor och stigar.

Angeredsparken
Stor landskapspark vid Angereds centrum och Angered Arena. Här finns bland annat lekplats,
utegym och stora gräsmattor för exempelvis picknick. Mot ravinlandskapet i Lärjeåns dalgång
finns jättegungor för de som vågar.

Sjöbackaområdet
Ett lättillgängligt naturområde vid havet, med utblickar över kust och skärgård. Omväxlande
naturkaraktärer och stora öppna ytor ger varierade upplevelser. Passar bra för såväl picknick som
promenad och jogging.

Tips på naturområden

Lilleby naturområde
Naturupplevelser längs vidsträckta hällmarker. En mil lång promenadslinga mellan
Torslanda och Lilleby. I naturområdet finns även ett naturreservat med orkidéer och andra
ovanliga växter.

Hjällboskogen
Naturområde väster om Hammarkullen som erbjuder såväl en mäktig utsikt över Göta
älvdalen som promenadslingor och gläntor.

Hökälla
Naturområde som sträcker sig längs Kvillebäcken mellan Backa och Tuve. Det stora
området bjuder på våtmark, betesmark, ängar och sumpskog samt stor artrikedom med
både växter, fåglar och groddjur. Från fågeltornet kan du se många häckande fåglar.

Svarte Mosse naturområde
Ett natur- och rekreationsområde med löpspår och naturstigar. Här finns hällmarker, kärr
och tjärnar och många skyddsvärda arter. Vattenområdet Svarte Mosse som gett namn till
området är en välbesökt fågellokal.

Vättlefjälls naturreservat
Ett av de största naturområdena i Göteborg. Naturen är kuperad och varierad med mossar,
löv- och barrskog samt ljunghedar. De många sjöarna inbjuder till kanotpaddling och fiske.

Mer information hittar du via länkarna här nedan:

Publicerad: ti 28 apr 2020.