Det gäller för vaccinationsbevis på Chalmers

​​Undervisning och examination berörs inte av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationspass vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Däremot omfattas delar av kårens verksamhet, föreläsningar som riktar sig till allmänheten och disputationer som samlar fler än 100 personer.  ​​​​​
Evenemang som är öppna för allmänheten såsom publika föreläsningar, konserter, sportevenemang och teaterföreställningar räknas som allmänna sammankomster medan undervisning, examinationer och interna möten inte räknas in. För dessa arrangemang gäller istället ordinarie rekommendationer om eget ansvar som att hålla sig hemma vid sjukdom och att vaccinera sig. 

Från 1 december kan vaccinationsbevis användas vid ”allmänna sammankomster” inomhus med fler än 100 deltagare/personer i publiken. Som alternativ till vaccinationsbevis kan arrangören vidta särskilda smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ändå samla fler än 100 personer. Det kan till exempel vara särskilt anvisade sittplatser och avstånd mellan sällskap. Arrangemang med upp till 100 deltagare berörs inte av ovanstående och kan bedrivas utan åtgärder.

Kåren arbetar med att ta fram information och rutiner för sin verksamhet i enlighet med det nya beslutet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Om du inte är vaccinerad redan, eller inte tagit din andra dos, passa på så länge Kry är kvar på campus Johanneberg. De flyttar sin verksamhet till Gårda den 1 december. Drop-in vardagar kl 12-20.

Läs mer i ämnet:Sidansvarig Publicerad: on 01 dec 2021.